Kníže-biskup

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Atributy užívané knížaty-biskupy: klobouk s šesti střapci, kříž a berla reprezentuje duchovní správu biskupovu, meč, knížecí koruna a plášť odkazuje na světskou správu
Sedm kurfiřtů volí Jindřicha Lucemburského králem. Vlevo na obrázku můžeme podle pokrývky hlavy rozpoznat tři kurfiřty, kteří jsou zároveň arcibiskupové, (tzn. kolínského, mohučského a trevírského)

Kníže-biskup (kníže biskup, německy Fürstbischof) byl biskup, kterému příslušela též hodnost knížete. Tento stav, kdy jeden člověk držel jak světský, tak duchovní titul měl důležitou funkci také ve Svaté říši římské, kde knížatům biskupům příslušel stav říšských knížat a zpravidla vystupovali jako suverénní zeměpáni nad územím svého biskupství, takže měli právo zasedat v říšském sněmu, s různými regionálními specifiky se funkce knížete biskupa objevovala i v zemích mimo Svatou říši římskou.

Ve Svaté říši římské začali ztrácet knížata biskupové svoji moc při sekularizaci a mediatizaci od roku 1803, definitivně se zánikem říše v roce 1806, ovšem v salcburské arcidiecézi užívali arcibiskupové titul knížete až do roku 1951. V některých jednotlivých biskupstvích přetrval titul až do roku 1918, jako např. ve Vratislavi, Olomouci.

Knížata-biskupové ve Svaté říši římské[editovat | editovat zdroj]

Definice[editovat | editovat zdroj]

Kníže-biskup je biskup s hodností knížete. Ve Svaté říše římské patřili knížata biskupové do stavu říšská knížata. Tato světská panovnická funkce biskupů pocházela z politiky německých králů raného středověku, k podpoře zamezení vlivu mocných knížecích rodin na jimi jmenované biskupy. Několik z těchto biskupů tehdy získalo dokonce propůjčení královských práv (regálie). V důsledku rozvoje územních knížectví si i tito biskupové budovali svá panství jako světská území – knížecí biskupství, jež se německy nazývají Hochstift.

Knížecí biskupství kolem roku 1800[editovat | editovat zdroj]

Před svým zánikem, kolem roku 1800, měla Svatá říše římská národa německého tato knížecí biskupství:

Knížata-biskupové mimo Svatou říši římskou[editovat | editovat zdroj]

Kromě Svaté říše římské knížata-biskupové nebyla, odhlédneme-li od výjimky nejvýše postaveného církevního státu ve Střední Itálii, jehož hlavou byl papež (jenž je zároveň biskupem římským) a několika málo dalších výjimek.

Knížata-biskupové v Itálii[editovat | editovat zdroj]

Biskup brescijský obdržel roku 844 od císaře Ludvíka II. propůjčený titul hraběte z Brescii. Taktéž byl v letech 1077 až 1420 patriarcha akvilejský kníže-biskupem vlastního území.

Související informace naleznete také v článku Seznam papežů.

Knížata-biskupové v Anglii[editovat | editovat zdroj]

Biskupství Durham mělo díky své poloze v sousedství se Skotskem strategický význam. Knížata-biskupové z Durhamu (angl. prince bishops) proto měla ve středověku od anglického krále propůjčeny zvláštní pravomoci jako např. moc nad životem a smrtí.

Knížata-biskupové ve Francii[editovat | editovat zdroj]

Někteří z biskupů ve Francii patřili ke starým pairům království. Mezi ně patřil arcibiskup remešský, který se stal vévodou remešským již před rokem 1216 a biskupem v Langres, jenž se zároveň ještě před rokem 1216 stal vévodou z Langres. Ještě před rokem 1216 se stal biskup z Beauvais také hrabětem z Beauvais, biskup ze Châlons hrabětem ze Châlons a biskup z Noyonu hrabětem z Noyonu. Vévoda z Laonu se před rokem 1228 stal biskupem z Laonu.

Biskupové na územích Svaté říše římské, která v 16. století spadala pod Francii, byli kníže-biskupství: Trojbiskupství, Štrasburk a Besançon.

Knížata-biskupové v Polsku[editovat | editovat zdroj]

V letech 1443 až 1791 byli biskupové krakovští zároveň vévody seveřskými.

Knížata-biskupové v Makedonii[editovat | editovat zdroj]

Biskupství Ochrid zůstalo i po ovládnutí bulharské říše Byzancí autonomním arcibiskupstvím, ve kterém arcibiskup disponoval také světskou mocí. Pod osmanskou nadvládou mu byla podřízena také velká část pravoslavných křesťanů v Srbsku, do roku 1767, kdy bylo arcibiskupství v Ochridu se souhlasem konstantinopolského patriarchy zrušeno.

Knížata-biskupové v Andoře[editovat | editovat zdroj]

Biskupové z Urgellu ve Španělsku jsou od roku 1278 do současnosti spoluknížaty Andorry.

Související informace naleznete také v článku Seznam spoluknížat Andory.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fürstbischof na německé Wikipedii.