Filip II. Španělský

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Filip II. Španělský
obraz od Alonsa Sáncheze Coelloho z roku 1570
obraz od Alonsa Sáncheze Coelloho
z roku 1570
Doba vlády 16. leden 155613. září 1598
Tituly král anglický, španělský, jeruzalémský, obojí Sicílie, irský, filipínský a portugalský, ochránce víry, arcivévoda rakouský, vévoda burgundský, milánský a brabantský, hrabě habsburský, flanderský a tyrolský
Narození 21. května 1527
Valladolid
Úmrtí 13. září 1598 (ve věku 71 let)
El Escorial
Pohřben El Escorial
Předchůdce Karel V.
Nástupce Filip III. Španělský
Manželky I. Marie Portugalská
II. Marie I. Tudorovna
III. Alžběta z Valois
IV. Anna Habsburská
Potomci Karel Španělský
Isabela Klára Evženie
Kateřina Michaela
Ferdinand Habsburský
Karel
Diego Felix Habsburský
Filip III. Španělský
Marie
Rod Habsburkové
Dynastie Španělští Habsburkové
Otec Karel V.
Matka Isabela Portugalská
Podpis Podpis
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Filip II. Habsburský, zvaný El Prudente, Moudrý (21. května 152713. září 1598) byl král španělský (15561598), neapolský a sicilský (15541598), anglický (spoluvládce Marie I. Tudorovny, 15541558), portugalský (15801598) a chilský (15541556) a vévoda burgundský (označován jako Filip V. Burgundský) a milánský. Byl synem císaře Karla V.Isabely Portugalské (15031539).

Byl jediným legitimním synem císaře Svaté říše římské Karla V., který se dožil dospělosti, a zároveň prvním oficiálním králem Španělska. Po smrti své ženy Marie I. Tudorovny se neúspěšně ucházel o ruku její polorodé sestry Alžběty I.

Vedl úspěšnou válku s Osmanskou říší ve Středomoří (viz bitva u Lepanta) a méně úspěšné války v Nizozemí. Pokusil se napadnout Anglii, ale jeho flotila byla nenávratně zničena, byla to i největší porážka ve španělských námořních dějinách (1588zkáza Neporazitelné Armady). Nastoupil na trůn po abdikaci svého otce. Ke Španělsku připojil Portugalsko a souostroví Filipín, které bylo po něm pojmenováno. Často válčil, ale čelil i řadě povstání.

Důsledkem udržování velké armády a státního aparátu v době Filipovy vlády byly dva státní bankroty.

Mládí[editovat | editovat zdroj]

Filip se narodil ve Valladolidu roku 1527 jako právoplatný syn císaře Svaté říše římské Karla V. Do svých sedmi let vyrůstal u své matky Isabely se svými sestrami. Jeho otec Karel V. za své vlády ve Španělsku téměř nepobýval, nýbrž bojoval v Itálii a Francii.

Filip byl již od malička vzděláván v mnoha směrech. Ve své knihovně měl více jak 13 500 knih. Filip nalezl svůj oblíbený obor ve čtrnácti letech, když dostal první architektonické pojednání. Jeho záliba v architektuře se projevila později při stavbě jeho sídla a kláštera El Escorial, na jehož výstavbě se podílel alespoň schvalováním veškerých podrobností. I přesto, že byl vzdělaný člověk, jeho znalosti cizích jazyků byly na svoji dobu nedostačující, krom španělštiny uměl okrajově německy a  francouzsky.

Filip již v roce 1540 získává svoje první území, milánské vévodství, které mu daroval jeho otec Karel poté, co je získal po bezdětném Františku Sforzovi.

Sňatková politika[editovat | editovat zdroj]

Anna Habsburská

V roce 1543 se Filip poprvé oženil se svou sestřenicí Marií Portugalskou. Toto manželství ale nemělo dlouhého trvání, protože Marie zemřela v roce 1545 několik dní po porodu prvorozeného syna Karla. Ten je zván v literatuře Don Carlos; ve stejnojmenném dramatu Friedricha Schillera a v opeře Giuseppe Verdiho je tato postava svobodomyslným hrdinou, avšak ve skutečnosti trpěl Don Carlos genetickými vadami a psychickou labilitou, možná způsobenou blízkým příbuzenstvím rodičů.

Později, v roce 1554, se Filip oženil podruhé. Tento sňatek byl víceméně politický, vzal si o jedenáct let starší anglickou královnu Marii I. Tudorovnu. Toto manželství bylo bezdětné a Marie roku 1558 zemřela. Tímto sňatkem se Filip sice stal anglickým králem a získal tituly krále jeruzalemského (v této době to byl již pouze titul historický) a neapolského. Po Mariině smrti se neúspěšně ucházel o ruku její polorodé sestry, královny Alžběty I. Ani tehdy ani později se Filipovi nepodařilo ovládnout Anglii.

Po augšpurském míru v roce 1556 se Filipův otec, Karel V., vzdal jak císařského trůnu ve Svaté říši římské, tak všech svých královských hodností. Filip II. převzal tyto královské trůny po svém otci, císařem v říši se však nestal. Od této doby se Habsburská dynastie rozdělila na dvě linie. Filip II. se stal zakladatelem linie Španělských Habsburků.

Po skončení válek s Francií v roce 1559 si Filip vzal za svou třetí manželku dceru Jindřicha II. Francouzského, Alžbětu z Valois, původně zaslíbenou jeho vlastnímu synovi. Následník Karel se poté pokusil otce zabít. Celý spor skončil Karlovým uvězněním. Účel manželství s Alžbětou, totiž zplodit konečně zdravého následníka, byl naplněn jen zčásti. Alžběta porodila pouze dvě dcery; po předčasném porodu mrtvého syna 3. září 1568 zemřela i ona sama.

Po smrti Alžběty z Valois si vzal Filip svou čtvrtou ženu, svoji neteř Annu Habsburskou, která byla původně také přislíbena jeho synu Karlovi. Ten však již v roce 1568 zemřel. Anna byla dcerou Maxmiliána II., císaře Svaté říše římské. Z tohoto manželství vzešlo několik potomků, především syn Filip, pozdější nástupce jako král Filip III. Španělský.

Zahraniční a vnitrostátní politika[editovat | editovat zdroj]

Rozsah iberského panství za vlády Filipa II.

Vzpoura v Nizozemí[editovat | editovat zdroj]

Pragmatická sankce z roku 1549 zajistila Filipovi nástupnická práva v Nizozemí (jako součást „sedmnácti provincií“). To by nebylo až tak zvláštní, protože Nizozemí bylo už od roku 1477 částečně sjednoceno pod vládou Habsburků, ale bylo spravováno poměrně liberálními místodržícími a jednotlivá města se mohla volně rozvíjet a mohla volně vyznávat reformovaná náboženství. Toto se ale změnilo v roce 1556 po nástupu ortodoxně katolického Filipa, který se snažil o vytvoření centrální správy a nastolení jednotného náboženství. Filip jmenoval místodržícím v Nizozemsku vévodu z Alby, který jak se později ukázalo, byl velice tvrdý správce, proto si také vysloužil přezdívku „Železný vévoda“.

To se nelíbilo volnomyšlenkářským městům, a proto v roce 1568 severní města v čele s Utrechtem vyhlásila revoluci, která byla vedena Vilémem Oranžským. Severní provincie vyhlásily federaci v roce 1581, a tím pádem vznikla Republika spojených nizozemských provincií. Nezávislost na Španělsku si Spojené provincie vynutily až po Filipově smrti, roku 1609. Konflikty nicméně pokračovaly ještě dalších několik let až do roku 1648, kdy podle vestfálského míru získávají Spojené provincie nezávislost definitivně.

Povstání Morisků[editovat | editovat zdroj]

V letech 1568 – 1571 proběhlo ve Španělsku v pohoří Sierra Nevada velké povstání Morisků, španělských muslimů násilně obrácených na katolickou víru, poté co Filip roku 1567 zakázal používání arabštiny, přikázal Moriskům vzdát se svých arabských jmen a přestat nosit tradiční arabský oblek, a nakázal, aby se o výchovu dětí Morisků starali katoličtí kněží. Povstaní potlačil Filipův nevlastní bratr Juan de Austria.

Rodina[editovat | editovat zdroj]

V osobním životě šťastný nebyl, všechny své čtyři manželky přežil.

děti : Karel Španělský (Don Carlos) (15451568)
děti : * Isabela Klára Evženie (12. srpna 15661. prosince 1633), manžel Albrecht VII. Habsburský
* Kateřina Michaela Španělská (10. října 15676. listopadu 1597), manžel Karel Emanuel I. Savojský
děti : * Ferdinand (4. prosince 1571 – 18. října 1578)
* Karel (12. srpna 1573 – 30. června 1575)
* Diego Felix (15. srpna 1575 – 21. listopadu 1582)
* Filip (3. dubna 1578 – 31. března 1621), španělský král Filip III. ∞ 1599 rakouská arcivévodkyně Markéta Habsburská
* Marie (14. února 1580 – 5. srpna 1583)

Vývod z předků[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Neapolský král
Filip I.
15541598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip II.
Předchůdce:
Marie I. Tudorovna
Znak z doby nástupu Anglický král
spoluvládce Marie I.
15541558
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Alžběta I.
Předchůdce:
Karel I.
Znak z doby nástupu Španělský král
Filip II.
15561598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip III.
Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Sicilský král
Filip I.
15561598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip II.
Předchůdce:
Antonín I.
Znak z doby nástupu Portugalský král
Filip I.
15801598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip II.
Předchůdce:
Francesco II. Sforza
Znak z doby nástupu Milánský vévoda
15401598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip III. Španělský
Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Burgundský vévoda
Filip V.
15551598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip VI.
Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Lucemburský vévoda
Filip III.
15561598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Isabela a Albrecht
Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Brabantský vévoda
Filip IV.
15561581
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Isabela a Albrecht
Předchůdce:
Karel V.
Znak z doby nástupu Flanderský hrabě
Filip V.
15561598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Isabela a Albrecht
Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Holandský a zeelandský hrabě
Filip III.
15561581
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Republika spojených nizozemských provincií
Předchůdce:
Karel II.
Znak z doby nástupu Burgundský hrabě
Filip VII.
15581598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Isabela III.
Předchůdce:
Karel V.
Znak z doby nástupu Velmistr Řádu zlatého rouna
15551598
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Filip III. Španělský