Úpadek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Další významy jsou uvedeny na stránce Úpadek (rozcestník).

Úpadek neboli též bankrot (z it. banca rotta – rozbitá lavice) či krída je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům.

Úpadek v českém právu[editovat | editovat zdroj]

Úpadek je v českém právu definován zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon rozeznává dvě formy úpadku: insolvenci (platební neschopnost) a předlužení.

Platební neschopnost[editovat | editovat zdroj]

Dlužník je v úpadku, jestliže je platebně neschopný (insolventní) bez ohledu na povahu dlužníka, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.[1] S platební neschopností pak souvisí tzv. fikce insolvence, tj. situace, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší tři měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy (seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců), kterou mu uložil insolvenční soud.[1]

Předlužení[editovat | editovat zdroj]

Dlužník je v úpadku, jestliže je předlužený, pokud je právnickou osobou nebo podnikatelem – nepřichází tak v úvahu u fyzických osob nepodnikatelů. Zákon ve vztahu k předlužení uvádí dva podstatné znaky: situaci, kdy má dlužník více věřitelů a kdy souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.[1]

Hrozící úpadek[editovat | editovat zdroj]

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.[1]

Případy vyloučení úpadku[editovat | editovat zdroj]

Insolvenční zákon vylučuje svého použití v případě státu, územního samosprávného celku, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Fondu pojištění vkladů, Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, politických stran nebo politických hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního předpisu a v jiných zákonem vymezených případech.[2]

Způsoby řešení úpadku[editovat | editovat zdroj]

Způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jsou:[3][4][5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d Ustanovení § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolveční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Ustanovení § 6 zák. č. 182/2006 Sb., insolveční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Ustanovení § 4 zák. č. 182/2006 Sb., insolveční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Ustanovení § 314 zák. č. 182/2006 Sb., insolveční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Ustanovení § 367 zák. č. 182/2006 Sb., insolveční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]