Věřitel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Věřitel (latinsky creditor) je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužníkdluh vůči věřiteli.

Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.[1]

Zajištěný věřitel[editovat | editovat zdroj]

Zajištěným věřitelem se dle insolvenčního zákona rozumí věřitel, jehož pohledávka je zajištěna věcí nebo právem z majetku dlužníka, a to jedním z pěti jasně stanovených způsobů – zajišťovacích práv. [2] Pohledávka zajištěného věřitele je právně zajištěna majetkem dlužníka, například zástavním právem.[3]

Zajišťovací instituty[editovat | editovat zdroj]

Insolvenční zákon definuje tzv. zajišťovací instituty. Pomocí nich se následně stanoví, které instituty jsou považovány za zajištění a které naopak nikoli. Zajišťovací institutů je celkem pět.[4]

Zástavní právo smluvní[editovat | editovat zdroj]

Dlužník zajišťuje pohledávku například pomocí nemovitosti, která je ve vlastnictví dlužníka.

Zadržovací právo[editovat | editovat zdroj]

Zadržovací právo se v praxi nepoužívá pro zajištění pohledávek.

Omezení vlastnického práva k nemovitosti[editovat | editovat zdroj]

Omezení vlastnického práva k nemovitosti je platné od roku 1991. Uplatňuje se pouze u nemovitostí.

Zajišťovací převod práva[editovat | editovat zdroj]

V praxi se používá k zajištění závazku u úvěrů na automobily a závazků úvěrového typu movitými věcmi.

Postoupení pohledávky[editovat | editovat zdroj]

Tento zajišťovací institut (nazývaný také tradičně cese) je využíván v případě, kdy se dlužníkova pohledávka postupuje věřiteli za účelem zajištění pohledávky dlužníka.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Trvale udržitelný dluh? Výhodný obchod. Archivováno 26. 4. 2009 na Wayback Machine., Spotřebitelský úděl.cz, 6. 3. 2008
  2. [1] Archivováno 22. 2. 2014 na Wayback Machine., Insolvence.cz, 31. 8. 2015
  3. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné online. § 2, písm. g), ve znění zákona č. 409/2010 Sb.. Ve znění pozdějších předpisů. písm. g), ve znění zákona č. 409/2010 Sb. Dostupné online.
  4. Zajištěný a nezajištěný věřitel. Oč jde? Archivováno 22. 2. 2014 na Wayback Machine., Insolvence.cz, 6. 2. 2014

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo věřitel ve Wikislovníku