Nekalá soutěž

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nekalá soutěž nebo též nekalé obchodní praktiky je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.[1]

Tyto podmínky, označované jako generální klauzule, musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno.[2] Obchodní zákoník navíc odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na obecné dobré mravy podle občanského zákoníku.[3] Nicméně postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, tedy pokud je jednání takto způsobilé, nemusí ke způsobení újmy skutečně dojít, postačí, že tato újma hrozí. Chráněni jsou kromě toho všichni soutěžitelé, což znamená, že zákon chrání i jiné subjekty, které se účastní hospodářské soutěže, než jen podnikatele.[4]

Generální klauzule byla s účinností od 1. července 2010 rozšířena i na obecněji pojatý subjekt – zákazníka.[5]

Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže[editovat | editovat zdroj]

Obchodní zákoník pouze demonstrativně vypočítává několik skutkových podstat, při jejichž naplnění k nekalé soutěži dojde. Nekalou soutěží tedy může být i jiné jednání, které zneužívá účast v hospodářské soutěži, ale většinou jí bude:[6]

 1. Klamavá reklama – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu
 2. Klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce
 3. Vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
 4. Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
 5. Podplácení
 6. Zlehčování – rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele, které je způsobilé mu přivodit újmu
 7. Srovnávací reklama – je výjimečně povolena, pokud srovnává stejné výrobky a změřitelné a prokazatelné údaje
 8. Porušování obchodního tajemství
 9. Dotěrné obtěžování
 10. Ohrožování zdraví a životního prostředí – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí

Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku neplatná.

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži[editovat | editovat zdroj]

Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může požadovat:[7]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“)
 2. § 44 ObchZ
 3. § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 4. § 2 odst. 2 a § 41 ObchZ
 5. Zákon č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 6. § 44 odst. 2 ObchZ
 7. § 53 ObchZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]