Nekalá soutěž

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nekalá soutěž je stav, který nastane, pokud soutěžitel (účastník hospodářské soutěže, ať už podnikatel nebo nepodnikatel) jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.[1] Tyto podmínky, označované jako generální klauzule, musí být splněny kumulativně (současně). Dobré mravy soutěže nejsou zákonem definovány; o tom, zda byly v konkrétním případě porušeny rozhoduje soud. Nekalosoutěžní jednání nemusí nutně způsobit újmu (soutěžitelům nebo zákazníkům), jedná se o ohrožovací delikt. Skutková podstata je naplněna už tehdy, když tato újma jen hrozí.

Občanský zákoník demonstrativně uvádí skutkové podstaty, při jejichž naplnění k nekalé soutěži dojde[2] a v následujících paragrafech (§ 2977 - § 2987) je blíže specifikuje. Vedle skutkových podstat v zákoně uvedených však existuje množství dalších (tzv. soudcovských, resp. preatorských skutkových podstat), které jsou řazeny pod generální klauzuli.

V OZ uvedené skutkové podstaty nekalé soutěže[editovat | editovat zdroj]

 1. Klamavá reklama – reklama, která klame nebo je způsobilá klamat (tedy je způsobilá ovlivňovat hospodářské chování osob na základě mylných nebo zavádějících informací, resp. prezentování faktů)
 2. Klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z určité oblasti, místa, od určitého výrobce nebo že má určité vlastnosti, popř. jakost
 3. Srovnávací reklama — je přípustná, pokud není klamavá, srovnává jen zboží nebo služby určené ke stejnému účelu a uváděné informace jsou fakticky správné a ověřitelné
 4. Vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
 5. Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
 6. Podplácení — nabízení „úplatku“ členům statutárních orgánů nebo zaměstnancům „konkurence“ za účelem, aby se sami dopustili nekalosoutěžního jednání
 7. Zlehčování – rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele, které je způsobilé mu přivodit újmu
 8. Porušení obchodního tajemství
 9. Dotěrné obtěžování
 10. Ohrožovení zdraví nebo životního prostředí – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí

Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku neplatná.

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži[editovat | editovat zdroj]

Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může požadovat:[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), § 2976 odst. 1, [cit. 2015-08-27]. Dostupné online.
 2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), § 2976 odst. 2, [cit. 2015-08-27]. Dostupné online.
 3. § 53 ObchZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]