Pacht

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pacht (z lat. pactum, smlouva[1]) je právní institut občanského práva a druh závazku z právních jednání spočívající v přenechání věci jinému. Právním titulem je pachtovní smlouva, kterou propachtovatel přenechává pachtýři věc k užívání a požívání. Pachtýř se smlouvou zavazuje platit za přenechání věci pachtovné či poskytnout poměrnou část výnosu věci.

Oproti nájmu se pacht liší možností věc nejen užívat (lat. utendi), ale i požívat (lat. fruendi). Předmětem pachtu také může být jakákoliv věc – i věc zuživatelná, kupříkladu inventář či právo (coby věc movitá dle občanského zákoníku).

V minulosti se pachtem označoval časově vymezený pronájem zemědělské půdy a zemědělských objektů, který se začal užívat koncem středověku (šlo tedy o pronájem celého hospodářství). Zemědělec, který je měl pronajaté, se nazýval pachtýř a odváděl za pronajatou půdu finanční prostředky, tzv. pachtovné, případně část úrody (tzv. podílný pacht).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pachtýři (i když většinou označovaní jako kolónové) se objevovali již v antickém Římě.

Jako pachtýři byli za první republiky označováni i podnikatelé, jimž držitel koncese k provozování periodické autobusové dopravy umožnil provozovat linku jeho jménem (viz například dopravce JAS).

Český občanský zákoník[editovat | editovat zdroj]

Podle původního občanského zákoníku z roku 1964 pacht upraven nebyl. Nový občanský zákoník s účinností od roku 2014 pacht nově vyděluje z nájmu a upravuje v § 2332–2357.[2] Pacht se od nájmu odlišuje tím, že kromě práva užívat obsahuje ještě navíc právo požívat věc, tudíž brát z ní užitky. Například pachtýř má právo v propachtované zahradě sklízet vypěstované ovoce a zeleninu („brát z ní užitky“), kdežto nájemce nikoliv.

Pachtovní smlouvou přenechává propachtovatel určitou věc k dočasnému užívání a požívání pachtýři, který o ni pečuje jako řádný hospodář a za její užívání a požívání platí buď dohodnuté pachtovné, nebo poměrnou část výnosu z věci. Kromě této obecné úpravy je zvláště regulován zemědělský pacht, jde-li o zemědělský nebo lesní pozemek, a pacht závodu (podniku).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. DRCHAL, V.: Pachtýř platí pachtovné, Lidové noviny, 19. 11. 2007, str. 5.
  2. § 2332–2357 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné online.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KABELKOVÁ, Eva; DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201–2357. Praha: C. H. Beck, 2013. 596 s. ISBN 978-80-7400-524-4. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo pacht ve Wikislovníku