Nepřikázané jednatelství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nepřikázané jednatelství (do 1. ledna 2014 jednatelství bez příkazu) je situace, kdy se některá osoba (nepřikázaný jednatel) ujme záležitostí jiného, aniž by k tomu od něho měla pověření. Například jde o situace, když někdo obstará pro druhého určitou záležitost, aniž by k tomu byl povolán např. na základě smlouvy s danou osobou (např. příkazní smlouvou) nebo na základě zákona či soudního rozhodnutí. Latinskou právní terminologií se tato situace označuje jako negotiorum gestio. I takovým jednáním může vzniknout závazek jedné nebo obou zúčastněných stran. V českém právu je nepřikázané jednatelství upraveno v § 3006–3011 občanského zákoníku, v jeho čtvrté části, která upravuje závazkové vztahy.[1]

Následky[editovat | editovat zdroj]

Obecně platí, že nepřikázaný jednatel odpovídá za všechny následky své činnosti, tedy i za náhodu.[2] Nepřikázaný jednatel má povinnost pokusit se – pokud je to možné – získat souhlas pána věci. Pokud by jeho souhlas k jednání dostal, už by se nejednalo o nepřikázané jednatelství.[3][4]

Následky se liší podle toho, o jakou záležitost šlo. Jestliže někdo odvrací hrozící škodu, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů. Taková náhrada a navíc i přiměřená odměna mu náleží také tehdy, pokud zachrání cizí věc od nevyhnutelné zkázy nebo ztráty. Naopak jestliže se ujme jakékoli jiné záležitosti ve prospěch druhého, může žádat náhradu účelně vynaložených nákladů jen tehdy, pokud danou záležitost zařídil k jeho převážnému užitku.

Jednatelství nutné[editovat | editovat zdroj]

Znakem jednatelství nutného je nepřikázané obstarání cizí věci za účelem odvrácení škody. Nepřikázanému jednateli v takovém případě náleží úhrada nákladů, a to i když se nedostaví očekávaný výsledek, jelikož lze předpokládat souhlas pána věci s takovýmto jednáním. Přitom se také zohledňuje skutečnost, že nepřikázaný jednatel zpravidla nemá možnost získat předem souhlas pána věci. Za úhradu nákladů se nepovažuje platba či odměna za vynaložené úsilí. Odměna však náleží nepřikázanému jednateli v případě, kdy zachrání cizí věc od nevyhnutelné ztráty či zkázy. Výše odměny je zákonem vyměřená a může to být nejvýše desetina ceny věci. Vlastník věci je povinnosti k úhradě zbaven jedině, pokud nepožaduje zachráněnou věc nazpět.[5]

Jednatelství užitečné[editovat | editovat zdroj]

O užitečné jednatelství půjde tehdy, kdy je věc vykonána k převážnému užitku pána věci. Zda nepřikázaný jednatel jednal k užitku jiného, se posuzuje subjektivně s ohledem na pochopitelné zájmy a záměry pána věci. Pokud takto učiní, náleží mu úhrada vniklých nákladů. Pokud tomu takto není, může pán věci po nepřikázaném jednateli požadovat uvedení věci do předešlého stavu a není- li možné, věc uvést do předešlého stavu, má právo požadovat nahrazení jemu vzniklé škody.[6]

Jak v případě jednatelství nutného, tak jednatelství užitečného je nepřikázaný jednatel povinen dovést započatou věc do konce, podat o ní vyúčtování (které slouží jako informační podklad jeho jednatelství) a převést vše, co jednáním získal, na osobu, jejíž záležitosti obstaral.[7]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Občanský zákoník : komentář 6 Závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. [s.l.]: Beck ISBN 9788074002878. 
  2. Občanský zákoník 6, § 2521 až 3081.. [s.l.]: Wolters Kluwer ISBN 9788074786303. 
  3. Občanský zákoník : komentář 6 Závazkové právo : zvlášní část (§ 2055-3014) : komentář. [s.l.]: Beck Dostupné online. ISBN 9788074002878. 
  4. Občanský zákoník/ 6, § 2521 až 3081.. [s.l.]: Wolters Kluwer Dostupné online. ISBN 9788074786303. 
  5. Občanský zákoník/ 6, § 2521 až 3081.. [s.l.]: Wolters Kluwer Dostupné online. ISBN 9788074786303. 
  6. Občanský zákoník/ 6, § 2521 až 3081.. [s.l.]: Wolters Kluwer Dostupné online. ISBN 9788074786303. 
  7. Občanský zákoník/ 6, § 2521 až 3081.. [s.l.]: Wolters Kluwer Dostupné online. ISBN 9788074786303. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
  • Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-630-3.