Dissoluce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dissoluce je dohoda o zrušení závazku, aniž by byl nahrazen novým. Odpovídá to zásadě smluvní volnosti v závazkovém právu, kdy je plně na vůli účastníků nějakého právního vztahu, jak se vzájemnými právy a povinnostmi naloží. Upravena je v českém právu v ustanovení § 1981 občanského zákoníku.

Na rozdíl od jednostranného prominutí dluhu jde o dohodu, je tedy nutný souhlas obou stran. Jestliže je na straně věřitele nebo dlužníka více subjektů, je pro zrušení závazku potřeba, aby dohodu uzavřeli všichni.