Přeskočit na obsah

Dlužní úpis

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Možná hledáte: Dluhopis.

Dlužní úpis je samostatná listina obsahující prohlášení o existenci dluhu, kterou dlužník vystaví věřiteli.[1] Nejčastěji má podobu uznání dluhu, pokud obsahuje označení důvodu i výše dluhu, může ale jít i o jiné písemné potvrzení pohledávky. Dlužní úpis tedy potvrzuje už existující závazek, vzniklý z předchozí smlouvy, většinou zápůjčky peněz.

V případě uznání dluhu má vystavení dlužního úpisu důsledky hmotněprávní (přerušuje se promlčení dluhu a počíná běžet nová, desetiletá promlčecí lhůta) i procesněprávní (platí vyvratitelná právní domněnka, že dluh v době uznání trval v rozsahu, v jakém jej dlužník uznal, jeho neexistenci tedy musí v soudním řízení prokázat dlužník).

Jestliže věřitel dlužní úpis vydá dlužníkovi, aniž by byl dluh splněn a aniž by mu zároveň vystavil kvitanci, vyjadřuje tím prominutí dluhu.[1] Naopak splní-li dlužník dluh, má podle § 1952 občanského zákoníku právo na vrácení dlužního úpisu. Není-li to možné, vydá mu věřitel potvrzení o tom, že dlužní úpis pozbyl platnosti.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b RABAN, Přemysl, et al. Občanské právo hmotné. Relativní majetová práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5. S. 101. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]