Licence

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o právním termínu. O literárním pojmu licentia poetica pojednává článek básnická licence.

Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, kterým lze vyjadřovat několik skutečností, které jsou závislé na souvislostech v jakém je tento termín používán. Právní předpisy vymezují, co může být obsahem licenčního rozhodnutí nebo ujednání.

Protože význam pojmů oprávnění, povolení, licence a koncese atd. je velmi podobný, v některých oborech se volbou mezi těmito dvěma termíny rozlišují různé druhy oprávnění. Nelze tedy tyto pojmy zaměňovat, ale užívá se vždy ten, který je pro určitý účel zaveden příslušným zákonem. V různých státech nemusí být terminologie pro úpravu téže věci shodná.

Úřední souhlas s provozováním činnosti[editovat | editovat zdroj]

Slovo vzniklo z latinského slova licentia a po celou historii bylo chápáno jako udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti ve smyslu živnostensko-právním. Licence byla udělována úřady a zpravidla byla časově omezena. Typickým příkladem takto chápané licence byla např. licence žebravým hudebníkům. Cílem takovéto licence je korigovat určité lidské činnosti, a to buď rozsahem, nebo s cílem donutit licencovanou činnost dělat to, co stát považuje za správné.[zdroj?] Do licence je možné zadat řadu omezení, např. že koncert smí probíhat jen na určitých místech atp. Veškerá ustanovení daná v licenci musí být v souladu s platným právním řádem daného státu.

Z anglického práva proniklo[zdroj?] do kontinentálního práva pojetí licence jako podmínky k provozování tzv. licencované živnosti (v České republice koncesovaná živnost), tedy takové živnosti, která je vázána na úřední koncesi a kterou bez této koncese nelze provozovat. Nejčastějším historickým příkladem takové činnosti je prodávání alkoholických nápojů.[zdroj?] Cílem tohoto druhu licence je zisk státu.[zdroj?] Tato licence musí být v souladu s právním řádem státu v němž je vydávána.

Typy licencí[editovat | editovat zdroj]

Licence k vynálezu, průmyslovému vzoru a autorskému dílu[editovat | editovat zdroj]

K tomuto významu se připojil ještě další význam vycházející z patentového práva, kdy se licence stala svolením majitele vynálezu, který uděluje jiným osobám (podnikatelským subjektům) svolení s využitím svého vynálezu, zpravidla za úplatu.

Tento význam pak přešel i do autorského práva, kdy pomocí licence autor umožňuje jiným subjektům s jeho autorským dílem určitým způsobem a za určitých okolností nakládat. U tohoto druhu licencí je relativně složitá situace ohledně platnosti, protože některé licence státu ve kterém vznikly, nemusí být v souladu s právním řádem společnosti, kde je daná věc využívána.

Licence vzniká buď povinně na základě zákona (např. podle § 29–39 autorského zákona), nebo dobrovolně na základě smlouvy (např. podle § 2358–2389 občanského zákoníku). Speciálním případem smluvní licence jsou tzv. veřejné licence, mezi které patří např. licence Creative Commons.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo licence ve Wikislovníku