Archiv

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Archiv (z řeckého výrazu αρχείο(ν), archeío(n) původně označující vládní, nebo úřední budovu) je instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osobarchiválií. Další možné užití termínu archiv je pak přímo pro budovu (depozitář), kde se dané archiválie shromažďují, případně pro sbírku archiválii tj. archivní fond.

Archivy jsou dnes běžně regulovány státem, spadají obvykle pod ministerstvo vnitra (např. Česko), nebo kultury (např. Německo). Stát dále upravuje archivy archivním zákonem. Archivy se dělí na archivy veřejné a soukromé. Veřejné jsou zakládány státem a soukromé může založit jakákoliv právnická či fyzická osoba po splnění některých náležitostí.

Věda a obor lidské činnosti zabývající se archivy se nazývá archivnictví, člověk, který pracuje, nebo spravuje archiv archivář.

České archivy[editovat | editovat zdroj]

Moravský zemský archiv v Brně Nejmodernější budova největšího archivu ČR

Síť archivů v České republice podléhá metodickému vedení Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. Nejdůležitějším archivem je Národní archiv, který uchovává fondy centrálních institucí České republiky, Československa a země České. Naopak největším archivem České republiky je Moravský zemský archiv v Brně uchovávající základní dokumenty moravské státnosti.[zdroj?]

Nejvýše stojí státní oblastní archivy, ty jsou v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a v Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě, které uchovávají archiválie regionálních původců, poslední dva navíc i dokumenty z dob samostatné správy Moravy a Slezska.

Státní okresní archivy jsou podřízenými složkami státních oblastních archivů pro obvody správních okresů. V Česku většina měst nemá vlastní archiv a archiválie odevzdává do příslušných státních oblastních archivů, výjimku tvoří jen největší města, z nichž nejdůležitější archiv má Praha (Archiv hlavního města Prahy). Jinak dle zákona mohou archivy volně zakládat všechny samosprávní celky.

Vedle státních hrají důležitou roli též specializované archivy – archivy specializovaných institucí. Z nich vynikají ty starožitných institucí, jako třeba Archiv Univerzity Karlovy a dalších univerzit, národních institucí, jako Archiv Národní knihovny, Archiv Národního muzea, Archiv Národní galerie, ale i Archiv České televize, Českého rozhlasu, dále to je Archiv Akademie věd ČR, nebo Archiv Poslanecké sněmovny, Senátu a Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Patří sem i Národní filmový archiv.

Specifickou roli v specializovaných archivech hrají bezpečnostní archivy, tedy archivy spravující archiválie s utajovanými informacemi.

Některé soukromé archivy jsou také veřejné.[1]

Zkratky[editovat | editovat zdroj]

Zkratky pro označení archivů:

Zkratky užívané pro označení některých archivních fondů:

  • AF – Archiv fary
  • AM – Archiv města
  • AO – Archiv obce
  • RA – Rodinný archiv
  • VsVelkostatek

Archivní časopisy[editovat | editovat zdroj]

Mezi české archivní časopisy patří zejména Archivní časopis vydávaný Ministerstvem vnitra, Sborník archivních prací a Archivní zprávy vydávaný Akademií věd ČR. Z dnes již neexistujících to byl Sborník archivu ministerstva vnitra (do roku 1940) a na něho navazující Sborník archivních prací Ústředního archivu Ministerstva vnitra (do roku 1954). Na Slovensku vychází časopis Slovenská archivistika.

Ze světových to jsou německý Archivalische Zeitschrift a Archivar, dále nizozemský Nederlands Archievenblad a francouzský Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées.

Archivní pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Pro usnadnění orientace v rozsáhlých archivech slouží archivní pomůcky:

  • průvodce (stručný popis fondů a sbírek)
  • inventáře (ke každému fondu, který je tvořen soupisem inventárních jednotek s jejich stručnou charakteristika)
  • katalogy (jen některé jednotky se stručným popisem).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Kompletní seznam veřejných archivů na stránkách Ministerstva vnitra

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]