Archivnictví

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Archivnictví: Jacob von Rammingen, Von der Registratur (1571), Baldassare Bonifacio, De Archivis (1632)

Archivnictví je věda zabývající se archivy a problematikou s nimi spojenou. Zaměření archivnictví je propojeno s pomocnými vědami historickými a v některých bodech se protíná s knihovnictvím a muzeologií. Mezi známé instituce, kde se archivnictví vyučuje patří Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica nebo Archivní škola Marburg

Historie oboru[editovat | editovat zdroj]

Původ této intelektuální tradice je neznámý. Můžeme se však zmínit o nejstarších známých knihách, které popisují archivnictví. Tyto dvě knihy, které jsou nejstaršími předchůdci archivnictví jsou tištěné roku 1571, avšak byly pravděpodobně napsány v první polovině stejného století. Autor těchto knih, německý šlechtic Jacob von Rammingen, se může považovat za ”otce” k tomuto archivnickému dílu. Rammingen založil tradici jak archivovat dokumenty. V Německu přežila tato tradice dvě století. Rammingen byl první kdo formuloval archivní teorii.[1]

Pohled na předešlé období archivnictví a práci s archiváliemi shrnul později v roce 1890 významný bavorský archivář Franz von Löher.[2]

V roce 1891 vznikl v profesní spolek holandských archivářů, kteří měli za úkol analyzovat dosavadní práci v holandských archivech a sjednotit svou činnost jak po praktické tak teoretické stránce. Z jejich činnosti vznikl sborník příspěvků, jenž se později stal základem moderního archivnictví jako vědy.[3] [4]

Přehled vydávaných českých archivních časopisů[editovat | editovat zdroj]

současné[editovat | editovat zdroj]

zaniklé[editovat | editovat zdroj]

Přehled vydávaných zahraničních archivních časopisů[editovat | editovat zdroj]

rakouské[editovat | editovat zdroj]

slovenské[editovat | editovat zdroj]

německé[editovat | editovat zdroj]

maďarské[editovat | editovat zdroj]

nizozemské[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VON RAMMINGEN, Jacob. The earliest predecessors of archival science - Jacob von Rammingen's two manuals of registry and archival management, printed in 1571, translated by JBLD Strömberg.. Lund: Wallin & Dalholm, Lundaboken : [s.n.], 2010.  
 2. LÖHER, Franz. Archivlehre. Paderborn : [s.n.], 1890.  
 3. MULLER, S.; FEITH, J.A.; FRUIN, R.. Hendleiding voor het ordenen en beschrijven van archiven, ontworpen in opdarcht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Groningen : [s.n.], 1898. Druhé vydání v r. 1920. 
 4. KRATOCHVÍL, Václav. Hollandská theorie archivní a reforma archivnictví u nás. Český časopis historický. 1907, roč. 13.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

česká[editovat | editovat zdroj]

 • HRUBÝ, Václav. Úvod do archivní teorie i prakse. Praha : Společnost přátel starožitností, 1930.  
 • VOLF, Miloslav; HAAS, Antonín. Archivní příručka. Praha : Svoboda, 1948.  
 • Archivní příručka. Praha : Archivní správa MV ČR, 1965.  
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. ISBN 80-210-2216-7.  
 • BARTOŠ, Josef. Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0142-8.  
 • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3.

zahraniční[editovat | editovat zdroj]

 • BRENNECKE, Adolf. Archivkunde. Bearb. und erg. von Wolfgang Leesch. Leipzig : [s.n.], 1953.  
 • CASANOVA, Eugenio. Archivistica. Siena : [s.n.], 1928.  
 • ENDERS, Gerhard. Archivverwaltungslehre. Berlin : [s.n.], 1962.  
 • JENKINSON, Hilary. A Manual of Archiv Administration. London : [s.n.], 1922. Druhé vydání v r. 1937; třetí vydání v roce 1966. 
 • MEISNER, Heinrich Otto. Archivalienkunde von 16. Jhd. Bis 1918.. Leipzig : [s.n.], 1969.  
 • VON RAMMINGEN, Jacob. The earliest predecessors of archival science - Jacob von Rammingen's two manuals of registry and archival management, printed in 1571, translated by JBLD Strömberg. Lund: Wallin & Dalholm, Lundaboken : [s.n.], 2010.  
 • SCHELLENBERG, T. R. Modern archive Principles and Techniques. Chicago : [s.n.], 1956.