Archiv Národního divadla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Archiv Národního divadla v Praze existuje prakticky od roku 1883 [1] a má statut dokumentačního střediska. Je zařazen organizačně v Sekci ředitele Národního divadla [2]. Jedná se o teatrologické pracoviště [3], jehož činnost rámcově vyplývá ze zřizovací listiny Národního divadla [4].

Historie, sídlo[editovat | editovat zdroj]

Archiv Národního divadla se nachází v prostorách Anenského areálu v Praze 1. Archiv existoval již od roku 1883, tedy od znovuotevření Národního divadla po požáru v roce 1881. Od té doby se shromažďovaly dokumenty týkající se činnosti divadla, to znamená divadelní texty – divadelní hry, fotografie, kresby, schovávaly se divadelní cedule, tj. malé plakátky s datem představení, jeho titulem a uměleckým obsazením. Všechny dokumenty byly uložené v historické budově ND na několika různých místech, spravoval je někdo ze zaměstnanců divadla, většinou dramaturg [5].

Podobu, v jaké jej známe v posledních letech, začal získávat až po stěhování archivu do prostor Anenského areálu v roce 1977, což vytvořilo zázemí pro vznik teatrologického pracoviště. Dnes disponuje veřejně přístupnou knihovnou, badatelnou a internetovými stránkami, které obsahují kompletní soupis repertoáru ND sahající zpět až do roku 1883.

Personál archivu[editovat | editovat zdroj]

Kolektiv zaměstnanců archivu čítá obvykle pracovníky s následujícím pracovním zařazením [6]:

 • vedoucí archivu
 • skenerista
 • knihovnice
 • archiváři

Dlouholetá vedoucí Archivu ND Mgr. Zdena Benešová nastoupila do Archivu ND již v roce 1974, krátce předtím, než dostudovala divadelní vědu a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ke studiu na vysoké škole ji přesvědčil dramaturg Divadla za branou Karel Kraus. Na post vedoucí archivu byla jmenována v roce 1990. Stála u přerodu Archivu ND v moderní odborné teatrologické pracoviště. Je tvůrkyní a spolutvůrkyní fungujícího systému uspořádání archivu včetně definování jeho fondů a sbírek, přičemž přes čtyřicet let systematicky pracuje na jejich rozšiřování a zpřístupňování veřejnosti. Výrazným počinem pracovníků archivu byl Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881–1983 a 1983–1993, který vyšel ve čtyřech svazcích [7]. Zdena Benešová převzala dne 24. června 2014 medaili Za zásluhy o české archivnictví. Toto ocenění se uděluje osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého archivnictví [6]. Zdenu Benešovou ve funkci vedoucí archivu nahradila k 1. 9. 2016 Josefina Panenková [8].

Fondy archivu[editovat | editovat zdroj]

Fond knižní[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje teatrologickou, uměnovědnou, populárně-naučnou literaturu, výtvarné publikace, beletrii a fond divadelních her (v roce 2014 bylo ve fondu cca 34 000 ks knih, z toho cca 10 000 ks divadelních her).

Fond fotografií[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje fotografie z inscenací ND, civilní fotografie uměleckých pracovníků, fotografie divadelních budov, fotografie ze zájezdů ND.

Fond listinný[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje listinné materiály (rozhovory, kritiky, divadelní programy atd.) k inscenacím, jednotlivým umělcům, zájezdům ND a další dokumenty s věcnou tematikou.

Fond scénických a kostýmních návrhů[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje cca 6 500 ks dokumentů.

Fond divadelních cedulí a plakátů[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje chronologicky řazené svázané konvoluty divadelních cedulí ND od roku 1883 do současnosti, od roku 1945 též tematicky uspořádané. Dále obsahuje písmové a výtvarné plakáty vztahující se k repertoáru ND.

Fond pozůstalostí[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje pozůstalosti nebo části pozůstalostí Ladislava Boháče, Marie Budíkové, Jana Konstantina, Růženy Maturové, Ladislava Peška, Jaroslava Průchy, Viléma Zítka, Blanky Waleské, Antonie Nedošínské, Hanuše Theina, J. M. Gottlieba, Štěpánky Štěpánové a Václava Bednáře.

Osobní archiv Vlasty Chramostové[editovat | editovat zdroj]

Věnovaný herečkou Vlastou Chramostovou Národnímu divadlu.

Digitalizace fondů archivu[editovat | editovat zdroj]

Projekt digitalizace fondů podpořil někdejší ředitel ND Daniel Dvořák. S projektem se začalo v roce 2002. Díky digitalizaci je možné dlouhodobě uchovávat cenné kulturní dědictví a zároveň ho zpřístupňovat široké veřejnosti. Uživatelům webových stránek ND jsou k dispozici přehledy všech premiér ND včetně obsazení a alternací od roku 1883 do současnosti. Průběžně jsou doplňovány životopisy u hesel umělců ND a u dramatiků, překladatelů a hudebních skladatelů, jejichž díla byla v ND uváděna. Obrazová databáze, která obsahovala v roce 2014 cca 22 000 fotografií a 560 výtvarných návrhů, je trvale rozšiřována. Projekt digitalizace je pro Archiv Národního divadla velmi důležitý, stále se na něm pracuje.[9]

Další činnosti archivu[editovat | editovat zdroj]

K vedlejším činnostem Archivu ND patří mimo jiné:

 • Výstavy a propagační činnost
 • Publikační činnost:

Kromě článků, fotografií a dalších příspěvků do odborných publikací, zpracovaly pracovnice archivu i ucelené publikace o Národním divadle např.:

 1. KONEČNÁ, Hana a kol.: Čtení o Národním divadle, Odeon, Praha, 1983
 2. BENEŠOVÁ, Zdena, SOUČKOVÁ, Taťjana, FLÍDROVÁ, Dana: Národní divadlo – historie a současnost budovy, vyd. Národní divadlo, Praha, 1999
 3. BENEŠOVÁ, Zdena, SOUČKOVÁ, Taťjana, FLÍDROVÁ, Dana: Stavovské divadlo – historie a současnost, vyd. Národní divadlo, Praha, 2000
 4. BENEŠOVÁ, Zdena, STRAKOVÁ, Petra: Busty v ND, vyd. Národní divadlo, Praha, 2010.
 • Účast na výměně informací na mezinárodní úrovni.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

 • Součástí Archivu ND je i archiv Státní opery z doby jejího dvacetiletého samostatného působení.
 • Jindřich Černý, pozdější ředitel Národního divadla (1991–1993), začal pracovat v ND v roce 1977 jako samostatný dokumentátor v Archivu Národního divadla [10].
 • Vlasta Chramostová, herečka, spolupracovala s archivem při identifikaci a popisování činoherních fotografií v době, kdy nesměla veřejně vystupovat [11].
 • Přestože Archiv ND existuje již více než 100 let, nebyla o jeho historii a činnosti zpracována dosud žádná ucelená publikace.
 • Od 5. září 2016 se zajímavostem z fondů Archivu ND věnuje Český rozhlas Dvojka v cyklu pořadů "Poklady Národního divadla", který s archivářkou Marií Hradeckou připravuje Václav Žmolík.[12]

Další dokumenty o Národním divadle[editovat | editovat zdroj]

Kromě vlastního Archivu Národního divadla se další dokumentace a archiválie související s ND nacházejí také v těchto archivech:

 • Národní archiv [13] – mimo jiné fotografie z inscenací ND do roku 1920, negativy fotografa dr. Jaromíra Svobody, fond osobních spisů umělců a zaměstnanců ND
 • Národní muzeum (Divadelní oddělení) – archiv zahrnuje mj. archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, svazky cedulí Stavovského divadla od roku 1824, Prozatímního i Národního divadla, soubory fotografií [14] a osobních památek na významné české divadelníky [15].
 • Institut umění – Divadelní ústav – obsahuje archivní fondy, jejichž přehled je dostupný na internetových stránkách www.idu.cz. V soupisu se nacházejí následující záznamy vztahující se k Národnímu divadlu: Národní divadlo Praha, výstava 100 let a Národní divadlo Praha/záznam diskuse k preambuli ND

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha, 2014, str. 20
 2. Archivovaná kopie. www.narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 11-03-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 15-03-2015. 
 3. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 24
 4. Archivovaná kopie. www.narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-02. 
 5. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, str. 20
 6. a b FLÍDROVÁ, Dana: Když nevíš, jdi do archivu, In: Národní divadlo, Informační zpravodaj ND, č. 1, 1. září 2014, 132. sezona 2014–2015, str. 38, vyd. Národní divadlo, ISSN 1212-1045
 7. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 19
 8. Archivovaná kopie. www.narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 2016-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-12-22. 
 9. Kolektiv pracovníků ND: Almanach Národního divadla sezona 2014/2015, Národní divadlo, Praha, 2015, str. 155, ISBN 978-80-7258-553-3
 10. Operaplus.cz: http://operaplus.cz/z-archivu-narodni-divadlo-a-statni-opera-pred-dvaceti-lety/ Archivováno 2. 4. 2015 na Wayback Machine.
 11. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 23
 12. Poklady Národního divadla [online]. Český rozhlas Dvojka [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 13. Archivovaná kopie. badatelna.eu [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-02. 
 14. VLČKOVÁ, Olga: Divadlo a divadelní scény, Edice Zmizelá Praha, Paseka/Národní muzeum, Praha, 2014, str. 14, ISBN 978-80-7432-564-9 (Paseka), ISBN 978-80-7036-435-2 (Národní muzeum)
 15. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 43–5, 75

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BERNÁ, Veronika. Co skrývá poklad Národního divadla. In: Lidové noviny, XXVII/82, str. 2, vyd. MAFRA, 2014, Praha, ISSN 0862-5921
 • ČTVRTNÍK, Mikuláš; ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. Archivní vzpomínání – Mgr.Zdeňka Benešová. In: Paginae Historiae, Sborník Národního archivu 21/2. vyd. Národní archiv, Praha, 2012, str. 258–281
 • FLÍDROVÁ, Dana: Když nevíš, jdi do archivu, In: Národní divadlo, Informační zpravodaj ND, č. 1, 1. září 2014, 132. sezona 2014–2015, str. 38–9, vyd. Národní divadlo, ISSN 1212-1045
 • SOCHOROVÁ Eva. Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014
 • Kolektiv autorů: Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia, Praha, 1988, str. 8
 • Kolektiv pracovníků ND. Almanach Národního divadla sezona 2007/2008, Národní divadlo, Praha, 2008, str. 119, 130, ISBN 978-80-7258-300-3
 • Kolektiv pracovníků ND. Almanach Národního divadla sezona 2012/2013, Národní divadlo, Praha, 2013, str. 135, 145, ISBN 978-80-7258-455-0
 • Kolektiv pracovníků ND. Almanach Národního divadla sezona 2014/2015, Národní divadlo, Praha, 2015, str. 155, 158, ISBN 978-80-7258-553-3

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]