Inventář

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Inventář je jeden z několika druhů archivních pomůcek, které se využívají v archivech. V současné době se setkáváme s tištěnými inventáři ve formě knihy, kterou badatel dostane k nahlédnutí v badatelně archivu. V některých archivech jsou k dispozici také elektronické inventáře[1].

Inventář se vyhotovuje ke zpracovanému a inventarizovanému fondu. Pro obsáhlé agendy může být vytvořen také dílčí inventář.

Inventář obsahuje:

 • titulní list – název archivu, název pomůcky, časové rozmezí pomůcky, číslo evidenčního listu NAD, evidenční číslo pomůcky, jméno zpracovatele, místo a rok vyhotovení pomůcky
 • úvod se seznamem pramenů a literatury, úvod obsahuje 5 částí
  • vývoj původce archiválií – historický vývoj instituce nebo životopis osoby
  • vývoj a dějiny archivního souboru – popisuje vznik a utváření souboru – popis registratury původce, uložení písemností, zpracování, ztráty
  • archivní charakteristika archivního souboru – zachovalost, popis pořádací metody, struktura pomůcky, vyřazení duplikátů, jazyk, stav dochování (úplný/neúplný), stav fondu (poškození), vnitřní skartace, přeřazení dokumentů do jiného archivního souboru
  • stručný rozbor obsahu archivního souboru – vztah k veřejnosti, zajímavé archiválie pro badatele
  • záznam o uspořádání archivního souboru – kdo a kdy fond uspořádal a vytvořil inventář
 • inventární seznam – vlastní soupis všech archiválií v archivním fondu
 • rejstříky – místní, věcné
 • tiráž – název pomůcky, časové rozmezí, počet evidenčních jednotek, počet jednotek popisu, rozsah archiválií v bm, stav archiválií, značka archivního souboru, jméno zpracovatele, počet stran pomůcky, údaje o schvalovateli pomůcky s číslem jednacím a datem schválení[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Archivní pomůcky — vyhledávání | inventáře.cz. www.inventare.cz [online]. [cit. 2023-11-29]. Dostupné online. 
 2. Metodiky - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2023-11-29]. Dostupné online.