Obec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek je o základní územně samosprávné jednotce. Další významy jsou uvedeny na stránce Obec (rozcestník).
Možná hledáte: Seznam obcí v Česku.

Obec je základní samosprávní celek tvořený společenstvím občanů na ohraničeném území řídící se zákonem 128/2000 Sb., o obcích. Je veřejnoprávní korporací tzn. je založena dle zákona a plní úkoly veřejné správy, vždy představuje součást vyššího územního samosprávného celku. Stará se o vlastní majetek a v právních vztazích jedná svým jménem a zodpovídá za povinnosti plynoucí z těchto právních vztahů. Především se stará o blaho a potřeby občanů žijících na jejím území a rozvoj obce. Obec musí mít název a v případě změn daného názvu je zapotřebí souhlasu ministerstva vnitra. Obec může mít také vlastní vlajku nebo znak[1].

Přehled všech existujících obcí v Česku udává článek Seznam obcí v Česku.

Územní členění státu[editovat | editovat zdroj]

Územní členění státu neboli geografické členění. Území České republiky členíme na kraje, ty se následně dělí na okresy. Tyto okresy členíme na obce a vojenské újezdy. Vojenské újezdy jsou územní jednotky, které neřadíme mezi obce. Územní členění samosprávy se můžu stát základem pro členění administrativní a samosprávné[2].[3]

Územní samosprávné celky

Česká republika se člení na obce a kraje. O tomto členění hovoříme jako o členění samosprávy, nikoli územní.

·        Kraje – kraj představuje společenství občanů na daném území. Má vlastní majetek, hospodaří dle podmínek danými zákonem a vlastní příjmy, které jsou vymezené v zákoně, je tedy veřejnoprávní korporací. Hlavním úkolem je péče o rozvoj území a o potřeby občanů. Nese odpovědnost z právních vztahů a vystupuje v nich svým jménem.

·        Obce – obec je územní samosprávný celek. Je tvořen společenstvím občanů na vymezeném území obce hranicí.

·        Dobrovolné svazky obcí – hlavním úkolem je ochrana a provozování společných zájmů. Dobrovolné svazky obcí jsou právnickými osobami a mohou to být pouze obce.

·        Hlavní město Praha, statutární města[4].

Hospodaření obce[editovat | editovat zdroj]

Obec musí hospodárně využívat svůj majetek, musí o něj pečovat a chránit ho před různými způsoby zničení. V případě nevyužitého majetku musí zvolit vhodné způsoby vynaložení s tímto majetkem. Obce musí vést své účetnictví poctivě a hlavně dle zákona o účetnictví. Stát ručí za závazky a hospodaření obce pouze na základě smlouvy. Obec může ručit za závazky fyzických a právnických osob týkajících se bytových družstev, honebních společenstev, závazků, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát. Tyto závazky je potřeba sledovat, aby nedošlo k jejich promlčení nebo zániku. Za jiné závazky obec neručí. Hospodaření obce musí být přezkoumané krajským úřadem nebo auditorem. Toto přezkoumání bývá za každý uplynulý kalendářní rok. Vzniklé náklady související s přezkoumáním se hradí z rozpočtových prostředků obce. Výsledek přezkoumání bývá projednáván spolu se závěrečným účtem zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku.

Funkce obce[editovat | editovat zdroj]

Mezi hlavní funkci obce spadá zajištění veřejných a občas také polotržních statků pro své obyvatelstvo. Jedná se především o čtyři typy statků.

Upřednostněné statky – jsou to takové statky, kdy jejich spotřeba je dána zákonem, který zajistí jejich spotřebování. O těchto statcích rozhoduje stát, především o jejich poskytování a spotřebě. Jedná se například o školství a zdravotnictví. Stát může přenést pravomoc k zabezpečování těchto statků na samosprávní územní celky za předpokladu, že je může hospodárněji zabezpečit.

 Národní veřejné statky – jedná se o takové statky, kdy občanovi nelze zamezit v jejich spotřebě. Nelze zde zjistit podíl spotřeby statku na občana. Jde především o údržby silnic, o úpravu vodních toků a zabezpečování výstavby.

Místní veřejné statky – sem spadají takové statky, které slouží místnímu obyvatelstvu, jsou tedy místně ohraničeny a mají charakter smíšených veřejných statků. Jde například o místní policii, místní komunikaci, veřejné osvětlení, zásobování vodou z vodovodu, kanalizace, odvoz odpadků. Některé jsou služby poplatkové, ale na některé přispívá obec ze svého rozpočtu.

 Poplatkové služby – u těchto statků lze zjisti spotřeba na jednotlivce, podle ní se stanoví uživatelský poplatek, například stočné, vodné a kulturní služby. U poplatkových služeb se dodržuje zásada prospěchu u veřejného sektoru[5]

Obec v Česku a na Slovensku[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Obec (Česko).

V Česku základní definici obce obsahuje zákon o obcích: „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“[1] K 27. květnu 2016 Český statistický úřad uvádí celkem 6258 obcí a újezdů (ČÚZK jich uvádí ke stejnému datu 6259 – navíc je zahrnuta již zaniklá obec Brdy).[6][7] Pojetí obce je obdobné také na Slovensku.

Obec v Polsku[editovat | editovat zdroj]

V Polsku je obdobou obce gmina.

Obec v USA[editovat | editovat zdroj]

V různých amerických státech je chápán pojem obec různě a je i různě označován.

Stát New York[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku New York (stát)#Administrativní členění.

Ve státě New York se obec označuje slovem town a představuje správní oblast s vlastní samosprávou, která má na starost komunity bez vlastní samosprávy (hamlets) a městečka (villages) v ní začleněné. Obce mají blíže k okrsku, než ke klasickému městu nebo obci. Tyto obce mají většinou velmi velké rozlohy (desítky až stovky km²) a obsahují několik výše zmíněných osad a malých měst. Příkladem takové obce je např. obec Chester, v okrese Warren, na severu státu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dostupné online.
  2. MICHAL., Petrůj,. Veřejná správa : studijní opora. 1. vyd. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně. 123 s. s. Dostupné online. ISBN 9788073757830.  
  3. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu ze dne 19. 04. 1960
  4. BŘEZINOVÁ, Hana. Účetnictví veřejného sektoru:distanční studijní opora. [s.l.] : [s.n.].  
  5. 1946-, Peková, Jitka,. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika. 587 s. s. Dostupné online. ISBN 9788073576141.  
  6. Statistický metainformační systém: Obec a vojenský újezd [online]. Český statistický úřad, rev. 2016-05-27, [cit. 2016-05-27]. Dostupné online.  
  7. UI_OBEC [online]. ČÚZK, rev. 2016-05-27, [cit. 2016-05-27]. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo obec ve Wikislovníku