Obec (rozcestník)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Obec může mít tyto významy:

původní, všeobecný
územně-správní
sídelní a jiné
  • vinařská obec – v České republice označení pro obec, na jejímž území je vinařským zákonem schváleno pěstování vinné révy.
  • velká obec – poradní (později i kontrolní) orgán rady konšelů v minulosti v některých českých městech
  • komunita, společenství obyvatel žijících v určitém sídelním útvaru (vesnici, osadě, kolonii) i tehdy, nemá-li právní subjektivitu a není-li sídlo oficiální územní jednotkou
  • sídelní útvar, tedy buď intravilán (zastavěná osídlená část obce), nebo i dílčí sídelní útvar v rámci obce, například vesnice nebo osada.[zdroj?]
  • úsek pozemní komunikace v obci, vymezený dopravními značkami Obec (tj. její začátek) a Konec obce, zpravidla odpovídající tomu, zda komunikace prochází (zejména zastavěnou) částí obce. Význam je definován pro potřeby zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
  • Obec zpravidla není synonymem slova vesnice, ačkoliv se tak často nepřesně používá. Některé obce jsou tvořeny více vesnicemi, obcemi jsou v České republice i mnohde jinde také města.
název