Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sídlo archivu

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze je specializovaný archiv Českého vysokého učení technického v Praze akreditovaný 23. září 2008. Organizačně je archiv začleněný jako část Rektorátu, součást odboru kvestora, v jeho čele stojí vedoucí.[1]

Metodicky je archiv ČVUT řízen Státním oblastním archivem v Praze. Archiv byl založen roku 1962 a sídlí v ulici Zikova 2 na Praze 6. K hlavním úkolům archivu patří metodický dohled nad spisovou službou univerzity, péče o archivní materiál spravovaný archivem, vystavování potvrzení o studiu, opisů diplomů atp. a zpracovávání a publikování studií k dějinám univerzity, vědy a techniky. Součástí archivu je i knihovna obsahující svazky k dějinám vědy a techniky. Knihy a archiválie archiv zpřístupňuje prezenčně v badatelně archivu po předchozí domluvě.

Fondy a sbírky[editovat | editovat zdroj]

Archiv v současné době spravuje celkem 123 fondů a sbírek Národního archivního dědictví o rozsahu přibližně 2.000 bm, které jsou postupně inventarizovány.

Historické fondy[editovat | editovat zdroj]

Do této kategorie lze zařadit fondy zahrnující časové období do roku 1945. Obsahují mimo jiné studentské matriky, jsou tedy často badatelsky využívané pro genealogické účely. Mezi největší patří tyto fondy:

 • Polytechnický ústav
 • Česká vysoká škola technická
 • Německá vysoká škola technická
 • Vysoká škola inženýrského stavitelství
 • Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství
 • Vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství
 • Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství
 • Vysoká škola obchodní
 • Kloknerův ústav

Fondy od 2. poloviny 20. století do současnosti[editovat | editovat zdroj]

Osobní fondy[editovat | editovat zdroj]

Archiv v současné době spravuje 68 fondů pedagogů a vědců pražské techniky. Tyto fondy byly archivu většinou darovány buď samotnými profesory a docenty nebo jejich rodinami. K nejznámějším osobnostem, které mají v archivu svůj fond, patří:

Sbírky[editovat | editovat zdroj]

Tato kategorie obsahuje velmi různorodé druhy dokumentů, zahrnuje např.:

 • Sbírka plánů a výkresů
 • Sbírka zvukových dokumentů
 • Sbírka obrazových dokumentů
 • Sbírka medailí

Věda a výzkum, publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

Archiv ČVUT je vedle Národního technického muzea a Archivu Vysokého učení technického v Brně dalším pracovištěm badatelsky zaměřeným na dějiny vědy a techniky a jejich osobností. Historii ČVUT se podařilo podrobně zmapovat do roku 1918 ve dvou svazcích publikace, jejímž autorem byl zakladatel a dlouholetý vedoucí archivu ČVUT, historik PhDr. Václav Lomič, CSc. Dílčí studie byly v 70. a 80. letech publikovány v periodiku Acta polytechnica. V současné době pracovníci archivu pravidelně přispívají do rubriky „Z archivu“ v časopise Pražská technika vydávaném nakladatelstvím ČVUT. Pracovníci se rovněž účastní odborných konferencí.

Popularizační činnost[editovat | editovat zdroj]

Archiv pořádá každý rok (většinou v červnu u příležitosti Mezinárodního dne archivů) pro širokou veřejnost den otevřených dveří.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://usermap.cvut.cz/search/department/51951/

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • JÍLEK, František a LOMIČ, Václav. Dějiny Českého vysokého učení technického. 1. díl, svazek 1. Praha: České vysoké učení technické, 1973. 595 s.
 • LOMIČ, Václav a HORSKÁ, Pavla. Dějiny Českého vysokého učení technického. Díl 1, sv. 2. Praha: SNTL, 1979, [na tit. listu nespr.] 1978. 447, [3] s.
 • LOMIČ, Václav a LOMIČOVÁ-JIRSÁKOVÁ, Marie. Vznik, vývoj a současnost Českého vysokého učení technického v Praze: (publikace k 275. výročí školy). Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. 181 s., [4] s. obr. příl.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]