Komisionářská smlouva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Komisionářská smlouva (komise) je smlouva, kterou se komisionář zavazuje pro komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko obstarat určitou záležitost za odměnu a úhradu nákladů. Často se jedná o komisní prodej zboží.

Pojmové znaky[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o smlouvu příkazního typu, přesněji o dvoustranný rovný konsensuální kontrakt. To znamená, že k uzavření komisní smlouvy je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou stran, které mají vůči sobě vzájemná práva a povinnosti a jejich závazek vzniká již samotnou účinností smlouvy. Pojmovými znaky komisionářské smouvy jsou jednak závazek komisionáře obstarat vlastním jménem na účet komitenta konkrétní záležitost, jednak závazek komitenta poskytnout komisionáři za tuto činnost úplatu.[1]

Povinnosti komisionáře[editovat | editovat zdroj]

Komisionář musí příkaz plnit poctivě a pečlivě a dbát pokynů komitenta. Odchýlit se od nich může jen za předpokladu, že je to v zájmu komitenta a není možné si od něj včas vyžádat souhlas. V opačném případě není komitent povinen takové jednání uznat za provedené na svůj účet a práva či povinnosti vůči třetí osobě vznikají přímo komisionáři samotnému.[2] Jako i v případě jiných příkazních smluv je povinností komisionáře splnit povinnost zásadně osobně; nicméně není-li to možné, může ke splnění závazku ze smlouvy použít i jinou osobu.

Možná rizika[editovat | editovat zdroj]

Nabytí věci v komisním prodeji je spojeno s rizikem pro kupujícího. Jestliže je totiž komisionář podnikatelem (což zpravidla bývá), nese kupující nebezpečí, že svěřil-li komitent k prodeji neoprávněně cizí (často ukradenou) věc, nebude se kupující moci dovolat své dobré víry při nabytí (§1109 a 1111 o.z.).  Bude muset koupenou věc vydat pravému vlastníkovi (§1110 o.z.). Z toho plyne nutnost zvýšené opatrnosti při nakupování v zastavárnách a podobných podnicích.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2455.
  2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2457.