Mandátní smlouva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mandátní smlouva je smlouva mezi podnikatelskými subjekty, kterou mandant pověřuje mandatáře zastoupením v nějaké záležitosti. Jedná se o smlouvu poměrně jednoduchou, často se využívá například v mezinárodním obchodě.

Podstatné náležitosti mandátní smlouvy[editovat | editovat zdroj]

U mandátní smlouvy se setkáme se třemi podstatnými náležitostmi, které musí obsahovat povinně každá smlouva. Jedná se o určení smluvních stran, tedy mandanta a mandatáře, určení předmětu smlouvy a úplaty.

Strany uzavírající smlouvu[editovat | editovat zdroj]

Mandátní smlouvu uzavírá mandant a mandatář. Mandant je ta osoba, která pověřuje druhou osobu zastoupením. Mandatář je osoba pověřená zastoupením. Setkat se můžeme i s pojmem mandát. Mandátem se rozumí oprávnění či pověření jiné osoby ve věci zastupování.

Předmět mandátní smlouvy[editovat | editovat zdroj]

Mandátní smlouva pojednává o činnostech souvisejících s podnikáním. Buď se může jednat o faktické činnosti, jako například zajišťování informací či přípravné činnosti související s obchodem, nebo o právní úkony, kupříkladu zastupování v soudním případu či uzavírání smluv.

Výplata odměny[editovat | editovat zdroj]

Mandatáři náleží odměna za vykonání činnosti, nikoliv však za její výsledky. Nelze mu tedy odměnu nevyplatit třeba v případě, že obchodní činnost nepřinesla očekávané ovoce. Pro něj je tento vztah samozřejmě relativně výhodný. Musí však vyvíjet snahu dosáhnout výsledku a přistupovat k věci s veškerou odborností.

Vztah založený na mandátní smlouvě je vždy vztahem úplatným. Standardně jsou také nad rámec odměny zaplaceny mandatáři vzniklé náklady, ovšem pokud smlouva neříká, že ty má již zahrnuty v odměně.

Další povinnosti mandatáře[editovat | editovat zdroj]

Mandatář postupuje ve věci v souladu s příkazem mandanta, je také povinen mu podávat veškeré informace, které se v průběhu vyskytnou a mohly by mít vliv na činnost a její výsledky, případně na zájmy mandanta.

Mandatář jedná jménem mandanta a na mandantův účet. Nenese odpovědnost za jednání třetích osob, se kterými uzavřel jménem mandanta smluvní vztah. Pokud smlouva neuvádí jinak, není mandatář povinen činnosti vykonávat osobně, může tím pověřit další osobu, ovšem odpovědnost stále nese sám.

Povinnosti mandanta[editovat | editovat zdroj]

Mandant je povinen kromě vyplacení odměny také poskytnout potřebné informace a zejména vystavit mandatáři včas plnou moc, pokud to úkony, jež jsou předmětem smlouvy, vyžadují.

Mandátní smlouva vs. příkazní smlouva[editovat | editovat zdroj]

Mandátní smlouva může být uzavřena pouze mezi podnikatelskými subjekty nebo mezi státem či samosprávnou územní jednotkou a podnikatelským subjektem. V ostatních případech je třeba použít jiný smluvní vztah, a to příkazní smlouvu, která je upravena občanským zákoníkem.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]