Osoba samostatně výdělečně činná

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.

Příjmy OSVČ[editovat | editovat zdroj]

Příjmy z podnikání se pro tento účel podle § 7 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, rozumí:

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti se podle § 7 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. rozumí (nespadají-li mezi příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6):

 • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 • příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 • příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

Práva a povinnosti[editovat | editovat zdroj]

OSVČ má tato práva a povinnosti: [zdroj?]

 • podniká pod svým jménem (například Josef Novák - účetní)
 • ručí celým svým majetkem
 • do určitého obratu (dáno zákonem) může účtovat v soustavě daňové evidence, dříve jednoduchého účetnictví
 • do určitého obratu (dáno zákonem) nemusí prokazovat náklady, ale může je uplatňovat paušálně
 • do určitého obratu (dáno zákonem) nemusí být plátcem daně z přidané hodnoty
 • na rozdíl od právnických osob nemusí být zapsána v Obchodním rejstříku

Hlavní a vedlejší činnost[editovat | editovat zdroj]

OSVČ může svou činnost vykonávat jako hlavní, nebo vedlejší. Při vykonávání hlavní činnosti je povinna hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V roce 2014 činí 1 752 Kč na zdravotní pojištění a 1 894 Kč na sociální pojištění.

U vedlejší činnosti se v prvním roce zálohy neplatí a v dalších letech pouze ve výši vypočtené ze skutečného zisku. O vedlejší činnost jde v případech, že osoba samostatně výdělečně činná:[1]

 • Vykonává zaměstnání
 • Pobírá invalidní, nebo starobní důchod
 • Má nárok na rodičovský příspěvek, nebo Peněžitou pomoc v mateřství, nebo je na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu
 • Osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby
 • Osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni 2-4, pokud se jedná o osobu blízkou, nebo žijící ve stejné domácnosti
 • Vykonává vojenskou službu, nejde-li o vojáka z povolání
 • Je nezaopatřeným dítětem

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VYBÍRALOVÁ, Alžběta. Rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností [online]. Flek.cz, 2013-11-18 [cit. 2014-05-08]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]