Komanditní společnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Komanditní společnost je právnická osoba, zákon o obchodních korporacích ji řadí mezi osobní obchodní společnosti,[1] komanditní společnost však vykazuje některé rysy kapitálové společnosti, zejména v tom, že část jejích společníků – komanditisté – mají vkladovou povinnost, ručí za závazky společnosti v omezeném rozsahu a nepodílejí se osobně na řízení společnosti. Proto se někdy označuje také jako společnost smíšená. Může být založena za účelem podnikání nebo za účelem správy vlastního majetku.[2] Na úpravu komanditní společnosti se podpůrně používají ustanovení o veřejné obchodní společnosti.[3]

Založení a vznik společnosti[editovat | editovat zdroj]

Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou[4] (vždy minimálně dva zakladatelé) v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.[5] Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. Ve společenské smlouvě se stanoví vzájemné právní poměry společníků, uvede se firma společnosti, předmět podnikání, společníci. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu,[6] komplementáři si zisk rozdělí rovným dílem, přičemž společník má právo na podíl na zisku ve výši 25 % částky, v níž splnil svou vkladovou povinnost. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

Komanditní společnost vznikne až dnem zápisu do obchodního rejstříku.[7]

Firma[editovat | editovat zdroj]

Firma komanditní společnosti musí povinně obsahovat dodatek označující její právní formu „komanditní společnost“, postačí však zkratka kom. spol. nebo k. s.[8]

Společníci[editovat | editovat zdroj]

Existují zde dva typu společníků, odlišují je jejich práva a povinnosti:

 1. Komandisté – ti mají za úkol splatit svůj vklad do společnosti ve výši určené ve společenské smlouvě a jeho ručení je omezené (do výše nesplaceného vkladu komanditisty nebo do výše komanditní sumy)[9]
 2. Komplementáři – jejich postavení připomíná postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti. Ručí neomezeně svým majetkem a jsou statutárním orgánem společnosti.

Komanditní společnost musí být vždy založena minimálně dvěma společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), § 1 , [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
 2. § 2 ZOK
 3. § 119 ZOK
 4. § 8 ZOK
 5. § 6 ZOK
 6. § 126 ZOK
 7. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 126 , [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
 8. § 118 ZOK
 9. § 129-131 ZOK

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]