Společenská smlouva (obchodní právo)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Společenská smlouva je smlouva, jíž alespoň dva společníci zakládají obchodní korporaci. Pokud je zakladatel pouze jeden, jedná se o zakladatelskou listinu. Společenská smlouva je upravena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (v minulosti v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku). Každá společenská smlouva musí být písemná a s úředně ověřenými podpisy všech zakladatelů dané korporace. U kapitálové společnosti musí mít formu veřejné listiny, v případě družstva se přijímá na jeho ustavující schůzí. Součástí společenské smlouvy musí být u akciové společnosti také stanovy společnosti.

Společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným[editovat | editovat zdroj]

Společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným upravuje § 146 zákona o obchodních korporacích. Dle něj musí společenská smlouva obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jejich jména a bydliště nebo firmy a sídla v případě právnické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů včetně způsobů a lhůt splácení, jména a bydliště prvních jednatelů a členů dozorčí rady a určení správce vkladu.

Společenskou smlouvu může místo zakladatelů společnosti sepsat také zmocněnec nebo advokát. Zde se využije plná moc s úředně ověřenými podpisy zakladatelů společnosti. Následně se použije jako příloha ke společenské smlouvě.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]