Společenská smlouva (obchodní právo)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Společenská smlouva je smlouva, jíž alespoň 2 společníci zakládají obchodní korporaci. Pokud je zakladatel pouze jeden, jedná se o Zakladatelskou listinu. Je upravena v zákoně č. 90/2012 Sb., Zákoně o obchodních korporacích (v minulosti v zákoně č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníku). Společenská smlouva musí být podepsána všemi zakladateli. Každá společenská smlouva musí být také písemná s úředně ověřenými podpisy. Kapitálová společnost se zakládá formou veřejné listiny, Družstvo přijetím ustavující schůzí. Součástí společenská smlouvy jsou také stanovy společnosti

Společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným[editovat | editovat zdroj]

Společenskou smlouvu s.r.o. upravuje § 146 Zákon o obchodních korporacích. Dle něj musí společenská smlouva obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jejich jména a bydliště nebo firmy a sídla v případě právnické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů včetně způsobů a lhůt splácení, jména a bydliště prvních jednatelů a členů dozorčí rady a určení správce vkladu.

Společenskou smlouvu může místo zakladatelů společnosti sepsat také zmocněnec nebo advokát. Zde se využije plná moc s úředně ověřenými podpisy zakladatelů společnosti. Následně se použije jako příloha ke společenské smlouvě.

Společenská smlouva u akciové společnosti[editovat | editovat zdroj]

Společníci akciové společnosti spolu při jejím založení sepisují zakladatelskou smlouvu (případně listinu), jejíž náležitosti se mění v závislosti na tom, zda se akciová společnost zakládá s nebo bez veřejné nabídky akcií. Pokud je založena bez veřejné nabídky, tak zakladatelská smlouva obsahuje firmu a sídlo společnosti, předmět podnikání, navrhovaný základní kapitál - počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, počet akcií, které se upisují a výši základního kapitálu, přibližnou výši nákladů vzniklých při založení společnosti a určení správce vkladu. Zakladatelská smlouva akciové společnosti je upravena v § 163 obchodního zákoníku.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]