Přeskočit na obsah

Společenská smlouva (obchodní právo)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Společenská smlouva je smlouva, jíž alespoň dva společníci zakládají obchodní korporaci. Pokud je zakladatel pouze jeden, jedná se o zakladatelskou listinu. Společenská smlouva je upravena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (v minulosti v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku). Každá společenská smlouva musí být písemná a s úředně ověřenými podpisy všech zakladatelů dané korporace. U kapitálové společnosti musí mít formu veřejné listiny, v případě družstva se přijímá na jeho ustavující schůzí. Součástí společenské smlouvy musí být u akciové společnosti také stanovy společnosti.

Průběh zakládání obchodní korporace

[editovat | editovat zdroj]

Po sepsání společenské smlouvy je potřeba, aby se podal návrh na zapsání obchodní korporace do obchodního rejstříku do 6 měsíců od jejího založení. Není-li tomu tak, postupuje se, jako při odstoupení od smlouvy. Lhůtu pro zápis lze ve společenské smlouvě změnit (§ 9).[1]

Při sepisování obchodní smlouvy se určí, jaký bude vklad pro účastníky smlouvy. Také se ve smlouvě uvede, do kdy je tento vklad splatný. Zpravidla se jedná o peněžitý vklad, ovšem může být i nepeněžitý. U movitých věcí předá vkladatel správci vkladů věc před založením společnosti. Způsoby vnesení a předání určí společenská smlouva. Je-li předmětem vkladu věc nemovitá, tak vkladatel předá správci vkladů s nemovitou věcí i prohlášení s úředně ověřeným podpisem.[2]

Společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným

[editovat | editovat zdroj]

Společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným upravuje § 146 zákona o obchodních korporacích. Dle něj musí společenská smlouva obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jejich jména a bydliště nebo firmy a sídla v případě právnické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů včetně způsobů a lhůt splácení, jména a bydliště prvních jednatelů a členů dozorčí rady a určení správce vkladu.

Společenskou smlouvu může místo zakladatelů společnosti sepsat také zmocněnec nebo advokát. Zde se využije plná moc s úředně ověřenými podpisy zakladatelů společnosti. Následně se použije jako příloha ke společenské smlouvě.

  1. Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích [online]. Česko, 2012-03-22 [cit. 2024-04-27]. Dostupné online. 
  2. MORAVEC, Tomáš; ANDREISOVÁ, Lucie. Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 1192 s. ISBN 978-80-271-1217-3. S. 65. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]