Zákon o obchodních korporacích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zákon o obchodních korporacích
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu90/2012 Sb.
Obvyklá zkratkaZOK, z. o. k.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno25. ledna 2012
Platnost22. března 2012
Účinnost1. ledna 2014
Související předpisy
občanský zákoník (Česko, 2012)
Oblast úpravy
obchodní právo

Zákon o obchodních korporacích je zkrácený název zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jde o zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev, obchodní závazkové právo je obsaženo v novém občanském zákoníku. Jeho hlavním autorem je Bohumil Havel.

Poslanecká sněmovna jej schválila 16. prosince 2011, Senát 25. ledna 2012 a prezident republiky jej podepsal 20. února. Účinnosti zákon, stejně jako nový občanský zákoník, nabyl 1. ledna 2014.

Systematika[editovat | editovat zdroj]

Zákon se člení na tři části s celkem osmi hlavami:

 1. Obchodní korporace
 2. Ustanovení závěrečná a přechodná
  • hlava I – odkaz na zapracované předpisy EU
  • hlava II – ustanovení přechodná
 3. Účinnost

Některé změny[editovat | editovat zdroj]

Oproti původní úpravě v obchodním zákoníku se podrobněji věnuje výkonu funkce, otázkám odměňování, kontrole procesu rozhodování manažerů a jejich odpovědnosti za škodu, stejně jako otázkám družstev. Členové statutárního orgánu mají novou povinnost učinit všechny kroky k tomu, aby odvrátili hrozící úpadek firmy. Pakliže tak neučiní, může soud vyvodit jeho odpovědnost za úpadek a navíc i rozhodnout o jeho vyloučení z výkonu funkce na dobu tří let. Tato ustanovení platí i pro ty členy statutárních orgánů, kteří se nacházejí v zahraničí a fakticky se nepodílejí na řízení korporace v ČR.[1]

U společnosti s ručením omezeným snižuje nejnižší možný základní kapitál na 1 Kč z dosavadních 200 000 Kč. Další významnou změnou je možnost vytvořit více druhů podílů, se kterými se budou pojit různá práva a povinnosti. Podíl je také možné vtělit do cenného papíru - kmenového listu.

U akciové společnosti umožňuje zvolit mezi dualistickým (s představenstvem a dozorčí radou) a monistickým (pouze se správní radou) systémem vnitřní struktury. Akciová společnost má povinnost zřídit si internetové stránky.

Změny se týkají i veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Společník (v. o. s.), respektive komplementář (k. s.) nemusí od 1. ledna 2014 splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti ani nemá povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V neposlední řadě je výraznou změnou skutečnost, že předmětem vkladu může být kromě kapitálu také provedení práce nebo poskytnutí služby, pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě.

Novely[editovat | editovat zdroj]

Zákon o obchodních korporacích byl novelizován zákonem č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).[2] Změny se dotkly zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností (§ 448 z. o. k.). Tato novela nabyla účinnosti 14. ledna. 2017.

Další (tentokrát již o poznání rozsáhlejší) novela zákona o obchodních korporacích byla vyhlášena pod č. 33/2020 Sb. Účinnosti nabyla 1. ledna 2021.[3] Novela přináší zejména odstranění nepřesností či nejasností v textu dotčených zákonů, zjednodušení a transparentnost fungování obchodních korporací, odstranění nejasností týkajících se monistického systému vnitřní správy akciových společností a napomoci vyřešit problémy tzv. neaktivních společností.[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DELMAR, Kristýna. Členové i bývalí členové statutárního orgánu nově ručí za dluhy zkrachovalé firmy [online]. Frank Bold Advokáti [cit. 2016-05-23]. Dostupné online. 
 2. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné online. 
 3. Sněmovní tisk 207/0, část č. 1/10.. www.psp.cz [online]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné online. 
 4. Velká novela zákona o obchodních korporacích - úvod. www.verdikto.com [online]. [cit. 2021-02-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-05. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BĚLOHLÁVEK, Alexander J., a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 2733 s. ISBN 978-80-7380-451-0. 
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil; CILEČEK, Filip; KUHN, Petr; ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 1128 s. ISBN 978-80-7400-540-4. 
 • HEJDA, Jan, a kol. Zákon o obchodních korporacích : Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 784 s. ISBN 978-80-7201-917-5. 
 • HAVEL, Bohumil, a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 787 s. ISBN 978-80-7208-923-9. 
 • LASÁK, Jan; POKORNÁ, Jarmila; ČÁP, Zdeněk, a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 2 svazky (2872 s.). ISBN 978-80-7478-537-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]