Zákon o obchodních korporacích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zákon o obchodních korporacích
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 90/2012 Sb.
Obvyklá zkratka ZOK, z. o. k.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 25. ledna 2012
Platnost 22. března 2012
Účinnost 1. ledna 2014
Související předpisy
občanský zákoník (Česko, 2012)
Oblast úpravy
obchodní právo

Zákon o obchodních korporacích je zkrácený název zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jde o zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev, obchodní závazkové právo je obsaženo v novém občanském zákoníku. Jeho hlavním autorem je Bohumil Havel.

Poslanecká sněmovna jej schválila 16. prosince 2011, Senát 25. ledna 2012 a prezident republiky jej podepsal 20. února. Účinnosti zákon, stejně jako nový občanský zákoník, nabyl 1. ledna 2014.

Systematika[editovat | editovat zdroj]

Zákon se člení na tři části s celkem osmi hlavami:

 1. Obchodní korporace
 2. Ustanovení závěrečná a přechodná
  • hlava I – odkaz na zapracované předpisy EU
  • hlava II – ustanovení přechodná
 3. Účinnost

Některé změny[editovat | editovat zdroj]

Oproti původní úpravě v obchodním zákoníku se podrobněji věnuje výkonu funkce, otázkám odměňování, kontrole procesu rozhodování manažerů a jejich odpovědnosti za škodu, stejně jako otázkám družstev. Členové statutárního orgánu mají novou povinnost učinit všechny kroky k tomu, aby odvrátili hrozícího úpadek firmy. Pakliže tak neučiní, může soud vyvodit jeho odpovědnost za úpadek a navíc i rozhodnout o jeho vyloučení z výkonu funkce na dobu tří let. Tato ustanovení platí i pro ty členy statutárních orgánů, kteří se nacházejí v zahraničí a fakticky se nepodílejí na řízení korporace v ČR.[1]

U společnosti s ručením omezeným snižuje nejnižší možný základní kapitál na 1 Kč z dosavadních 200 000 Kč. Další významnou změnou je možnost vytvořit více druhů podílů, se kterými se budou pojit různá práva a povinnosti. Podíl je také možné vtělit do cenného papíru - kmenového listu.

U akciové společnosti umožňuje zvolit mezi dualistickým (s představenstvem a dozorčí radou) a monistickým (se správní radou a statutárním ředitelem) systémem vnitřní struktury. Akciová společnost má povinnost zřídit si internetové stránky.

Změny se týkají i veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Společník (v.o.s.), respektive komplementář (k.s.) nemusí od 1. ledna 2014 splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti ani nemá povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V neposlední řadě je výraznou změnou skutečnost, že předmětem vkladu může být kromě kapitálu také provedení práce nebo poskytnutí služby, pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě.

Novely[editovat | editovat zdroj]

Zákon o obchodních korporacích byl novelizován zákonem č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).[2] Změny se dotkly zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností (§ 448 z. o. k.). Tato novela nabyla účinnosti 14. 1. 2017.

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednávána druhá (tentokrát již o poznání rozsáhlejší) novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk číslo 207, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 8. volební období od roku 2017).[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DELMAR, Kristýna. Členové i bývalí členové statutárního orgánu nově ručí za dluhy zkrachovalé firmy [online]. Frank Bold Advokáti [cit. 2016-05-23]. Dostupné online. 
 2. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné online. 
 3. Sněmovní tisk 207/0, část č. 1/10.. www.psp.cz [online]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BĚLOHLÁVEK, Alexander J., a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 2733 s. ISBN 978-80-7380-451-0. 
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil; CILEČEK, Filip; KUHN, Petr; ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 1128 s. ISBN 978-80-7400-540-4. 
 • HEJDA, Jan, a kol. Zákon o obchodních korporacích : Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 784 s. ISBN 978-80-7201-917-5. 
 • HAVEL, Bohumil, a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 787 s. ISBN 978-80-7208-923-9. 
 • LASÁK, Jan; POKORNÁ, Jarmila; ČÁP, Zdeněk, a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 2 svazky (2872 s.). ISBN 978-80-7478-326. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]