Majetek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Na tento článek je přesměrováno heslo obchodní majetek. Tento článek pojednává o účetním a administrativním třídění majetku. O právním vztahu majitele a jeho majetku pojednává článek vlastnictví.

Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní. Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný majitel (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný majitel volně nakládat.

Obchodní majetek[editovat | editovat zdroj]

Obchodní majetek je pak podnikatelův majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který slouží nebo je určen k jeho podnikání.

Čistý obchodní majetek je pak obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli při podnikání.[1]

Účetní třídění obchodního majetku[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobý majetek[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Dlouhodobý majetek.

Hmotný majetek se podle povahy dělí na:

 • nemovitý (latinsky immobilis, slovensky "nehnutelný"), svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory;
 • movitý (lat. mobilis), kam patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, zařízení nebo materiál.

Nehmotný majetek tvoří

Finanční majetek tvoří

Dlouhodobý hmotný majetek[editovat | editovat zdroj]

Do dlouhodobého majetku patří například:

 • budovy a stavby
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (ovocné sady, vinice, chmelnice)
 • základní stádo a tažná zvířata (skot, prasata, ovce, tažní koně, dostihoví koně, kozy, husy))
 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Ocenění větší než 40 000,-, doba použitelnosti větší než 1 rok.

Dlouhodobý drobný hmotný majetek[editovat | editovat zdroj]
 • jsou to pouze pozemky,[zdroj?] umělecká díla a sbírky, hodnota tohoto majetku časem roste
 • ocenění je menší nebo rovno 40 000,- , doba použitelnosti je větší než 1 rok
 • stejně jako u nehmotného majetku si může podnikatel hranici pro ocenění stanovit sám

Dlouhodobý nehmotný majetek[editovat | editovat zdroj]

Je to majetek nehmotné povahy a ocenění vyšší než 60 000,-, podle zákona o dani z příjmu, úč. jednotka si může cenu stanovit podle svého.

Dlouhodobý finanční majetek[editovat | editovat zdroj]

Do této skupiny patří např. cenné papíry (akcie), které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. Doba držení je delší než 1 rok.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Z. Cardová, Majetek v daňové evidenci. Praha: ASPI 2009
 • Ottův slovník naučný, heslo Jmění. Sv. 13, str. 572-
 • Prudký - Lošťák, Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad změn. Olomouc: Anag 2009

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]