Obchodní tajemství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Obchodní tajemství jsou veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a jejichž vlastník ve smyslu § 504 občanského zákoníku zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Porušení obchodního tajemství je jedním ze způsobů nekalé soutěže podle § 2985 občanského zákoníku, spočívá v neoprávněném sdělení, zpřístupnění nebo využití obchodního tajemství, které bylo jednajícímu svěřeno nebo o němž se dozvěděl jiným způsobem. Ten, jehož obchodní tajemství bylo porušeno, se pak může domáhat odstranění závadného stavu a především přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Znaky obchodního tajemství[editovat | editovat zdroj]

Obchodní tajemství, tak jak je definováno v § 504 občanského zákoníku,[1] musí naplňovat všechny zákonem uváděné znaky, a to současně.[2] Obchodní tajemství:

  • musí být konkurenčně významné (jeho vyzrazení může zlepšit postavení konkurentů),
  • určitelné (je možné jej přesně vymezit, nemá obecnou povahu),
  • ocenitelné penězi (jeho vyzrazení má vliv na současný nebo budoucí hospodářský výsledek obchodního závodu),
  • souviset s obchodním závodem,[3]
  • musí představovat skutečnosti, které jsou v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,
  • musí být vlastníkem (podnikatelem) odpovídajícím způsobem utajováno.

Autoritativně může tvrzení o tom, že něco je obchodním tajemstvím, potvrdit nebo vyvrátit v konkrétním případě pouze soud.[4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 504. [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
  2. DOLEČEK, Marek. Obchodní tajemství [online]. CzechTrade, 2015-06-26 [cit. 2017-08-31]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 503. [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
  4. https://smlouvy.gov.cz/stranka/pravni-ramec

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]