Dlouhodobý majetek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000Kč u DNM a 40 000Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Druhy dlouhodobého majetku[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní typy – hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný DM se dále člení na movitý a nemovitý.

Dlouhodobý hmotný majetek[editovat | editovat zdroj]

Příklad možného dlouhodobého hmotného majetku – automobil Škoda Superb III

Cena hmotného DM musí být vyšší než 40 000 Kč a doba používání musí být delší než jeden rok, aby se majetek mohl začít odpisovat. Mimo půdy a uměleckých předmětů se odepisuje (účetní a daňové odpisy). Člení se dále na movitý (např. automobil, počítač) a nemovitý (např. pozemek, budova). Pokud nesplňuje finanční hranici a vnitří směrnicí nebyla hranice určena nižší, DM se účtuje rovnou do nákladů (spotřeba materiálu).

Příklady:

 • stavby, stroje, dopravní prostředky, oblečení, atd.
 • drobný majetek
 • trvalé porosty (chmelnice, vinice, menší stavení a pole)
 • zvířata (koně, krávy, atd.)

Dlouhodobý nehmotný majetek[editovat | editovat zdroj]

Cena odpisovatelného nehmotného DM je vyšší než 60 000 Kč, jeho doba používání je delší než jeden rok a odepisuje se účetními i daňovými odpisy. Pokud nesplňuje finanční hranici a vnitří směrnicí nebyla hranice určena nižší, DM se účtuje rovnou do nákladů (služby).

Příklady:

Dlouhodobý finanční majetek[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Dlouhodobý finanční majetek.

Finanční DM se od hmotného a nehmotného značně liší. Neodepisuje se a nemá stanovenou minimální cenu. Doba používání musí být delší jednoho roku.

Příklady:

Opotřebení[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobý majetek může být opotřebováván dvěma způsoby:

Fyzické opotřebení[editovat | editovat zdroj]

Fyzické opotřebení označuje technický stav daného majetku. V případě automobilu může být fyzicky opotřeben např. lak nebo součástka v motoru. Fyzicky, na rozdíl od morálního opotřebení, nemusí být majetek opotřebováván neustále.

Morální opotřebení[editovat | editovat zdroj]

Morální opotřebení označuje technickou zastaralost daného majetku. č. 563/1991 Sb. Nezávisle na jeho fyzickém stavu je veškerý majetek neustále morálně opotřebováván. Např. starý trabant či černobílý televizor, jejichž fyzický stav je naprosto v pořádku, jsou přesto morálně velmi opotřebeny.

Způsoby pořízení[editovat | editovat zdroj]

 • nákup (uskutečňuje se pomocí předem uzavřené kupní smlouvy s vybraným dodavatelem)
 • vlastní výroba (ve vlastních nákladech)
 • darování
 • finanční leasing
 • převod z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky
 • nové zjištění

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]