Dlouhodobý finanční majetek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) je charakteristický dlouhodobým držením (více než jeden rok).

Do dlouhodobého finančního majetku patří dlouhodobé investiční cenné papíry, dlouhodobé půjčky, termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok. Také sem patří nemovitosti, umělecká díla vlastněná za účelem obchodování s nimi, nebo k uložení volných peněžních prostředků do majetku.

Pořízení:

- koupí

- darováním

- vlastní činností

- přeřazením z osobního užívání

- leasingem