Dlouhodobý finanční majetek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) je charakteristický dlouhodobým držením (více než jeden rok).

Do dlouhodobého finančního majetku patří dlouhodobé investiční cenné papíry, dlouhodobé půjčky, termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok. Také sem patří nemovitosti, umělecká díla vlastněná za účelem obchodování s nimi, nebo k uložení volných peněžních prostředků do majetku.

Pořízení:

  • koupí
  • darováním
  • vlastní činností
  • přeřazením z osobního užívání
  • leasingem