Výroba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny v článku Výroba (rozcestník).

Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Základním předpokladem jsou výrobní zdroje (činitele). Jsou to vstupy do výroby. Vstupy se přeměňují výrobním procesem a mění se ve výstupy (statky, služby). Za statky jsou označovány fyzické komodity (produkty vyráběné pro spotřebu či směnu) a služby jsou úkony, které uspokojují existující poptávku. Tudíž dochází k transformaci výrobních faktorů na statky či služby.

Výroba je hlavní složkou hospodářského procesu, neboť rozdělit a přerozdělit můžeme jen to, co se vyrobilo. Součástí výroby je také výrobní spotřeba[1].

Výrobní stupně[editovat | editovat zdroj]

Výrobní faktory[2][editovat | editovat zdroj]

Elementární výrobní faktory se skládají ze základních prepozic, potřebných k danému druhu výroby. Dělí se na několik kategorií:

 1. Práce: jakákoliv ekonomicky zaměřená (manuální či duševní) činnost:
  • kdy jejím výsledkem jsou statky a služby, které uspokojují naše potřeby
  • která je zrdojem našeho příjmu (mzda) Za tento výrobní faktor se považuje pracovní síla, tedy lidé.
 2. Půda: souhrn všech součástí přírodního prostředí. Tento výrobní faktor je ale nepřenosný a nerozmnožitelný. Půda se rozděluje na:
  • zemědělská (pěstitelský základ) - půda se využívá k pěstování plodin a chovu zvířat, alternativnímu hospodářství, výrobě bioenergie, zalesnění, sportovní, rekreačním a turistickým účelům
  • stavební (půda jako staveniště) - půda se využívá jako prostor pro stavbu budov či pro různé výstavby
  • nerostné suroviny (půda jako stanoviště) - využívá se pro těžební a zpracovatelský průmysl, který svojí činností poskytuje suroviny pro další průmyslová odvětví. Nejčastěji jde o těžbu uhlí, ropy, železné rudy, kamenu, štěrku aj.
 3. Kapitál: vzniká jako výsledek lidské pracovní činnosti. Tvoří ho kapitálové statky, které vznikly z předcházejících výrobních aktivit, které nejsou určeny pro přímou spotřebu, ale na náhradu či rozšíření výrobních kapacit, které budou využity při budoucí výrobě.
 4. Lidský kapitál: lidská činnost; množství pracovní síly, její kvalita a v neposlední řadě také kvalifikace. Ale také management podniku (jeho řízení a organizace), informace a znalosti.

Naproti tomu dispoziční faktory kombinují předchozí elementární faktory a jsou jimi například plánování, samotný proces výroby, kontrola, propagace a odbyt.

Poměr cena výroby a cena výrobku se v ideálním případě blíží dvěma.[zdroj?]

Výrobní proces[3][editovat | editovat zdroj]

Funkcí výrobního procesu je tvorba užitkových hodnot a představuje hlavní činnost podniku.

Základní aspekty výrobního podniku jsou:

 • Výrobní program
 • Složitost výrobků
 • Účast přírody, člověka a techniky
 • Použitá technologie
 • Skladba výrobků
 • Způsob a míra opakovatelnosti výroby

Typy výroby [4][editovat | editovat zdroj]

Z hlediska příslušnosti k výrobnímu oboru[editovat | editovat zdroj]

 • hlavní výroba - souhrn operací, které mění složení, jakost surovin a materiálů a které přímo vstupují do výroby. Výrobní proces v souladě s výrobním plánem podniku.
 • vedlejší výroba - zabezpečuje všechny druhy energií například výroba elektické energie.
 • pomocná výroba - zabezpečuje výrobu výrobků a a realizaci procesů potřebných pro hlavní výrobu (údržbářské práce).
 • přidružená výroba - realizace výroby bezprostředně nesouvisející s výrobním plánem podniku.

Z hlediska rozsahu sortimentu a objemu výroby[editovat | editovat zdroj]

 • hromadná výroba - převládá výroba jednoho a nebo malého počtu výrobků, které se vyrábí ve velkém množství. Je charakteristická vysoká míra opakovatelnosti, stálost výrobního programu, využívání speciálních zařízeních. Dále je typická dělba práce (vysoká specializace pracovníků), vysoká úroveň technické přípravy výroby, vysoká úroveň organizace práce, vysoký stupeň mechanizace a atomatizované výroby, což umožnuje uplatňování progresivních technologií.
 • kusová výroba - pro tuto výrobu je charakteristické neopakovatelnost výrobního procesu, časté střídání pracovních postupů. Většinou se každý výrobek od sebe odlišuje, a proto vyžaduje samostatnou přípravu. Je potřeba vysoký stupeň kvalifikace pracovníků. Nevýhodou mohou být vysoké náklady spojené se skladováním a neefektivní využití výrobních zařízení.
 • sériová výroba - zhotovování několika výobků za sebou v omezeném počtu (sérií) na stejných, či různých zařízeních. Sériová výroba se v podniku využíva nejčastěji a je pro ni typické použití standardizovanách výrobních postupů. Dělí se na:
  • malosériová výroba
  • velkosériová výroba

Z hlediska vnitropodnikové logistiky [5][editovat | editovat zdroj]

 • Zakázková výroba (≈ kusová výroba),
 • linková výroba,
 • kontinuální (proudová) výroba.

Z hlediska odběru produkce[editovat | editovat zdroj]

 • Výroba na sklad (make to stock) - jde o vytváření skladových zásob na základě predikce očekávaných objednávek. Tímto způsobem je vatvářena většina produktů např. elektronika, knihy, konzervované potraviny..
 • Výroba na zakázku (production to order) - je realizována aby uspokojila specifickou potřebu zákazníka. Postup je využíván při výrobě zboží, které má vysoké náklady na skladování. K těmto produktům například patří dopravní prostředky ( autobusy, letadla), či strojní zařízení.
 • Montáž na zakázku (assembly to order) - kombinuje výrobu na zakázku a výrobu na sklad. Konečný produkt je kompletován podle specifických objednávek z komponent, klteré jsou vyrobeny na sklad. Typickýcm produktem, který je montován na zakázku je stolní počítač.
 • Inženýrská práce na zakázku (engineer to order) - při převzetí objednávky od zákazníka, není zakázka přesně technicky specifikována. Zákazník má pouze představu, o tom jak daný produkt bude vypadat. Realizace práce začíná návrhem řešení a vyjasněním podoby produktu ze strany zákazníka. Tato výroba je velice zdlouhavá, a proto firma dokáže uskutečnit jen řádkově desítku těchto projektů ročně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo výroba ve Wikislovníku

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. 115 s. ISBN 8071794716.  
 2. KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta; A KOL.. Efektivní výroba: využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. 344 s. ISBN 9788025125243.  
 3. ADMIN@EUROEKONOM.SK. Výroba a výrobný proces. EuroEkonóm.sk. . Dostupné online [cit. 2016-10-11]. (sk-SK) 
 4. MATĚJOVSKÁ, Petra. Výroba. [online] 8. listopad 2010. [Citace 18. Duben 2012.] Dostupné z WWW: <http://ilex.kin.tul.cz/~petra.matejovska/multiedu/EKR/ERP9_Vyroba.ppt>
 5. WEBSERVIS.CZ. Pokročilé plánování a řízení výroby. Parametr "periodikum" je povinný! . Dostupné online [cit. 2016-10-11].