Přirozený monopol

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Definice přirozeného monopolu[editovat | editovat zdroj]

Přirozený monopol může vzniknout na nedokonalém trhu distribučních služeb. Na takovém trhu je potřeba "sítě" pro distribuci vyráběného statku. Nejčastěji se jedná o distribuci elektřiny, vody, tepla, kanalizace ale také např. dálnice. Typickým rysem přirozeného monopolu jsou rychle klesající průměrné fixní náklady, tedy tyto náklady byly z počátku velmi vysoké. Tyto vysoké počáteční náklady znamenají silnou bariéru vstupu na trh. Pokud by přece jen nějaká konkurenční firma na trh vstoupila, znamenalo by to značný pokles zisků obou firem a obě by z trhu nejspíš odešly do jiného, ziskovějšího odvětví.

Ako příklad přirozeného monopolu je možno uvést vodu z kohútika. Je logické mít jen jednu společnost poskytující síť vodných potrubí a kanálov z dôvodu přirozene vysokých kapitálových nákladov vyplývajúcich zo zavedenia národnej siete vodných potrubí a kanalizácie. Existencia dvoch rozličných spoločností poskytujúcich vodu by nedávalo zmysel, keďže ich priemerné náklady by boli omnoho vyššie v porovnaní pôsobenia iba jeden firmy. Taktiež by nebolo vhodné, aby dve firmy rozkopávali cesty na položenie rovnakých setov potrubí.

Monopol na rozvod vody[editovat | editovat zdroj]

Voda je odběratelům dodávána sítí potrubí. Majitel tohoto potrubí nemá žádnou konkurenci, protože taková potrubí síť na rozvod vody je v každém městě jen jedna. Spotřebiteli by se možná líbilo, kdyby existovaly dvě paralelní vodovodní sítě patřící dvěma konkurenčním firmám a kdyby měl doma vyvedeny dva vodovodní kohoutky, z nichž by si mohl vybrat, který použije. Jenže existence dvou paralelních potrubí by byla velmi drahou záležitostí. Žádné ze dvou konkurujících si firem by se nevyplatilo budovat své potrubí, kterým by dodávala přibližně jen polovinu spotřeby vody ve městě.

To vede k tomu, že se na trhu rozvodu vody prosadí nakonec jen jedna firma. Kdyby se na počátku na trhu náhodou utkaly dvě firmy o to, která z nich ovládne trh rozvodu vody ve městě, buď by jedna z nich (možná i pod hrozbou cenové války) trh vyklidila, nebo by mezi nimi došlo k fúzi. Je-li trh velký, možná by došlo k dohodě o rozdělení trhu, kde by pak každá z nich dodávala vodu do své části města. Každopádně to povede ke vzniku monopolu či monopolů - neboť v daném městě nebo v jeho jednotlivých částech bude vodu nakonec rozvádět jen jedna firma.

Monopol na rozvod elektřiny[editovat | editovat zdroj]

Elektřina je ke konečným odběratelům rozváděna přenosovou síti elektrického vedení. Majitel této sítě bude mít monopol na rozvod elektřiny, protože se žádné další firmě nevyplatí budovat další, paralelní síť elektrického vedení. Existence dvou takových rozvodných firem a dvou přenosových sítí by totiž znamenala, že každou přenosovou sítí bude procházet přibližně jen polovina elektřiny. Zbudování a udržování vlastní sítě by proto bylo pro každou z obou firem příliš drahé

Povšimněme si přitom, že takovýto přirozený monopol se vztahuje pouze k rozvodu, nikoli k výrobě. Do přenosové sítě může mít přístup více elektrárenských podniků vyrábějících elektřinu a není důvod, proč by je do ní majitel přenosové sítě nepustil. Pouze kdyby se jeden z výrobců elektřiny stal zároveň i majitelem přenosové sítě, mohl by ostatní výrobce elektřiny - své konkurenty – omezovat ve vstupu do této sítě, a tím by mohl svůj monopol na rozvod elektřiny rozšířil i v monopol na výrobu elektřiny. Ostatní výrobci elektřiny by totiž v takovém případě ztratili možnost konkurovat, protože by neměli volný přistup k odběratelům.

To byl u nás případ Českých energetických závodů (ČEZ), velkého výrobce elektřiny, který zároveň vlastnil přenosovou síť.

Regulace přirozeného monopolu[editovat | editovat zdroj]

Jako u každého druhu monopolu i zde často dochází k regulaci ze strany státu, aby si monopol nemohl diktovat libovolné ceny. Důsledky této regulace jsou často špatný stav distribuční sítě, prodlevy a výpadky dodávek.

Regulace ceny monopolu je však v praxi vždy obtížná, protože stát musí zjišťovat skutečné náklady monopolu a monopolům se mnohdy daří tyto náklady nadsazovat, aby docílily vyšší regulovanou cenu.

Ako príklady z oblasti vody a energetiky môžeme uviesť OFWAT a OFGEM.

Přirozený monopol v České republice[editovat | editovat zdroj]

V podmínkach České republiky existují spoločnosti, které sú typickým příkladem přirozeného monopolu. Jsou to hlavne:

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Robert Holman: Ekonomie. Nakladatelství C. H. Beck v Praze 2002
  • Zdroj: ECONOMICS HELP. ORG. © 2015. Natural monopol. Economicshelp.org. [online]. [cit.15-10-2016]. Dostupné z: http://www.economicshelp.org/blog/glossary/natural-monopoly/