Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Průvodce (odkazy)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Původní průvodce Wikipedií
Původní průvodce Wikipedií

Důležitou součástí Wikipedie jsou odkazy. Hypertextové odkazy umožňují uživatelům snadno přecházet mezi souvisejícími hesly, nechat si objasnit jim neznámé odborné termíny, popř. prostě volně brouzdat encyklopedií.

Tento díl průvodce vás naučí odkazy vytvářet.

Vnitřní odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Vnitřní odkazy.

Vnitřními odkazy odkazují jednotlivé články Wikipedie navzájem. Tvoří se pomocí dvojitých hranatých závorek. Vnitřní odkazy je vhodné vkládat tam, kde jejich přítomnost usnadní čtenáři vyhledání dalších informací, prohlubujících a rozšiřujících téma článku. Není tedy dobré je vytvářet zbytečně jen proto, že lze na něco odkázat, ani naopak jimi šetřit tam, kde by byly užitečné.

Pokud chcete například ve větě

Berlín je hlavní město Německa.

doplnit odkaz na Berlín, stačí slovo „Berlín“ uzavřít do dvou hranatých závorek:

[[Berlín]] je hlavní město Německa.Berlín je hlavní město Německa.

Tento odkaz nyní vede na stránku se stejným názvem, tzn. „Berlín“.

Odkaz musí obsahovat přesný název článku. Proto by v příkladu nešlo stejně doplnit odkaz na Německo, které není v prvním pádě a vznikl by červený odkaz na neexistující článek Německa. Pokud je označovaný text odlišný od odkazu, vloží se tento text za jméno článku oddělené svislou čárou (svislítkem):

[[Berlín]] je hlavní město [[Německo|Německa]].Berlín je hlavní město Německa.

Pro shrnutí: úplný odkaz tedy začíná dvěma levými hranatými závorkami, za nimi následuje jméno cílového článku, svislítko, text odkazu a dvě pravé hranaté závorky.

Pokud se text odkazu liší jen připojenou koncovkou (např. z Londýna, ale nikoli např. z Písku ), stačí koncovku připojit bezprostředně za závorky:

V [[Londýn]]ě často prší. → V Londýně často prší.

Pokud chcete odkázat přímo na určitou část článku, aby se zobrazil od zvoleného nadpisu, přidejte do odkazu křížek a přesný text nadpisu „#nadpis“:

Příkladem je třeba struktura [[Berlín#Obyvatelstvo|obyvatelstva v Berlíně]]. → Příkladem je třeba struktura obyvatelstva v Berlíně.

Odkazy není vhodné vkládat do nadpisů (s wikiznačkami =), protože komplikují (znemožňují) výše uvedené odkazy a hledání v posledních změnách.

Kategorie

Tématicky související články se řadí do tzv. kategorií. Kategorie jsou speciální druh stránek Wikipedie, které obsahují odkazy na příbuzné články. Odkazy na kategorie se nachází v rámečku na konci článku. Kategorie jsou hierarchicky uspořádané do stromu: každá kategorie je zařazená (stejně jako články) do jedné nebo více kategorií a sama může obsahovat kromě článků i odkazy na podkategorie. Další informace naleznete v článku Nápověda:Kategorie.

Do vhodně nalezené kategorie článek zařadíte tím, že na jeho konec vložíte odkaz na kategorii ve tvaru:[[Kategorie:Název kategorie]]. Např. článek Berlín je vhodné zařadit mezi evropská hlavní města:

[[Kategorie:Hlavní města v Evropě]]

Mezijazykové odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Na stejný článek v jinojazyčných Wikipediích se odkazuje pomocí samostatného projektu Wikidata, který spravuje seznamy odpovídajících (stejných) článků v různých jazycích. Je potřeba najít (případně vytvořit) položku Wikidat, která obsahuje odkaz na daný článek v cizím jazyce, a doplnit název českého článku.

Vyhledáme stejný článek na jiné jazykové verzi Wikipedie a pod seznamem jazyků v bočním panelu zvolíme vedle symbolu tužky možnost upravit odkazy, která odkazuje na odpovídající položku Wikidat. Pokud mezijazykové odkazy chybí, otevřeme editaci cizojazyčné stránky („Edit“ ap. v horních záložkách) a zjistíme, zda se možnost upravit odkazy v bočním panelu neobjeví. Pokud se neobjeví, musíme na Wikidatech vytvořit novou položku.

U položky na Wikidatech, která v seznamu „Wikipedie“ obsahuje stejný článek v cizím jazyku (jazycích), doplníme i český název článku: zvolíme editovat a na konci seznamu zadáme „česky“ a název českého článku. Tím se do českého článku doplní mezijazykové odkazy na články v seznamu.

Je také možnost na jinojazyčný článek odkázat přímo v textu článku. To se ovšem běžně nedoporučuje, a to zejména ani jako náhrada chybějícího článku na české Wikipedii. Tvoří se jako běžný odkaz a před název článku mezi dvě dvojtečky kód jazyka:

[[:en:Physics]]en:Physics

I tento odkaz lze doplnit textem odkazu za svislítkem.

Obdobným způsobem, přidání dvojtečky za první dvojzávorku, lze vytvořit běžný odkaz také na jiné speciální prvky vkládané pomocí dvojitých hranatých závorek, jako jsou např. kategorie nebo obrázky.

Externí odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Externí odkazy.

Z Wikipedie lze snadno odkazovat i na ostatní stránky na Internetu. Prostým vložením internetové adresy do textu se z této adresy stane klikatelný odkaz. Pro vložení odkazu na Google stačí napsat:

http://www.google.comhttp://www.google.com/

Aby takový odkaz fungoval, musí být uvedena celá adresa včetně protokolu („http://“), který se také v článku zobrazí, což většinou není žádoucí; stejně tak u delších a nepřehledných adres. Pokud se tomu chcete vyhnout, uzavřete adresu do jednoduchých hranatých závorek a odkaz se pak bude zobrazovat jako číslovaná poznámka v hranatých závorkách:

[http://www.google.com/][1]

Takové automaticky číslované odkazy se používají hlavně v textu pro odkazování na zdroje ve formě poznámky pod čarou, např. „Nejstarším kandidátem voleb byl Jaroslav Anděl [2].“

Pokud chcete externímu odkazu určit jiný popisek, přidejte do hranatých závorek za adresu mezeru (nikoli svislítko) a text odkazu. Např. takto:

[http://www.google.com/ vyhledávač Google]vyhledávač Google

Poznámka: Některé znaky (např. svislítko) nelze v adrese použít, protože by odkaz pak nebyl rozpoznán. Pro zápis takových znaků použijte obecný mechanismus %xx, kde xx je hexadecimální kód znaku podle tabulky ASCII, např. %7C označuje právě svislítko.

V textu článku byste měli externími odkazy výrazně šetřit. Určitě nepoužívejte externí odkazy na to, čeho lze snadno dosáhnout vnitřním odkazem na jiné heslo Wikipedie. Externí odkazy na zajímavé související stránky je vhodné umístit na konec článku, do kapitoly nazvané „Externí odkazy“. V této části odkazy uspořádejte jako odrážkový seznam:

== Externí odkazy ==
* [http://www.google.com/intl/en/about.html Stránky o vyhledávači Google]
* [http://jyxo.cz/d/info Stránky o vyhledávači Jyxo]

Nápověda

Související:

PoznámkyPsaní odkazů si můžete vyzkoušet na pískovišti, nebo hned pokračovat ve studiu průvodce.