Wikipedie:Průvodce (pamatujte)

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Původní průvodce Wikipedií
Původní průvodce Wikipedií

Existuje několik důležitých věcí, na které byste neměli zapomínat.

Chování

Ve Wikipedii by měla vládnout přátelská a otevřená atmosféra, stručně řečeno, měla by být dodržována „wikietiketa“. Samozřejmě se někdy vyskytnou spory a občas dokonce i hádky, ale členové komunity by se měli zásadně chovat slušně a civilizovaně.

Nejdůležitějším principem je předpokládat dobrou vůli na straně ostatních uživatelů. Nepředpokládejte, že něčí chování je cíleně zlé a nepřátelské. Pokud někdo provede něco, co vás rozzlobí, napište na diskusi příslušného článku či uživatele a zeptejte se na důvody. Můžete se tím vyhnout sporům kvůli pouhému nedorozumění a ušetřit si zbytečné problémy.

Pravidla a zvyklosti

Nezaujatý úhel pohledu

Jedním ze základních pravidel Wikipedie je „nezaujatý úhel pohledu“ (často zkracovaný na NPOV podle anglického neutral point of view). Toto pravidlo říká, že do článku patří všechny podstatné úhly pohledu a názory na věc. Místo abychom do článku uvedli svůj názor, snažíme se prezentovat všechny běžné názory, aniž bychom označovali některý za správný. Naším cílem je informovat, ne přesvědčovat. Toto pravidlo neznamená, že naše články by měly být „objektivní“ – ve všech sporech si obě strany myslí, že jejich názor je „pravda“.

Je zcela v pořádku v článcích uvádět názory, ale je nezbytné, aby bylo vidět, že jsou to názory, nikoli fakta. Také je vhodné tyto názory přiřazovat jejich autorům, například „obhájci tvrdí, že…“, nebo „významný politolog X se domnívá, že…“

Občas se můžete setkat s tím, že někteří wikipedisté označují nějaký článek jako POV. To je slangové označení pro zaujatý článek, článek zmiňující jediný názor (a prezentující ho jako fakt). Do takové kategorie by například patřila reklama či politická propagace. O něco slabším případem problémů s POV je situace, kdy článek zmiňuje několik různých názorů, ale některému věnuje výrazně větší prostor.

Zvláště pokud se plánujete věnovat článkům na kontroverzní témata jako náboženství či politika, je velice důležité si předtím pravidlo nezaujatého úhlu pohledu prostudovat a snažit se ho pochopit.

Témata

Wikipedie je encyklopedií. Články by proto měly obsahovat encyklopedické informace o „významných“ tématech. Jak přesně se taková „významnost“ pozná, je předmětem trvalých debat zde na Wikipedii, ale jen velice málo wikipedistů věří, že by svůj článek měl mít každý člověk na Zemi, každá firma a každá ulice v každém městě na světě.

Wikipedie také není vhodným místem pro „původní výzkum“ – tj. nové teorie, které nebyly prezentovány a obhajovány jinde. Blíže o tomto tématu pojednává stránka Wikipedie:Co Wikipedie není.

Obecně raději odrazujeme autory od psaní článků o nich samých, o jejich úspěších, firmách, školách apod., neboť se v takovém případě jedná o střet zájmů. Pokud jste opravdu významná osoba, jistě se najde někdo jiný, kdo o vás někdy napíše článek. Některé podrobnosti najdete na stránce Wikipedie:Autobiografie.

Uvádění zdrojů

Wikipedie nevyžaduje, abyste vždy citovali zdroj pro každou informaci, kterou uvedete, ale je velice vhodné, pokud tak činíte, kdykoli to je možné. Pokud při tvorbě článku používáte nějakou knihu či knihy, uveďte je v části nazvané „Reference“. Pokud používáte webové stránky, přidejte odkaz do sekce „Externí odkazy“. To umožňuje dalším čtenářům jednak ověřit Vámi prezentovaná fakta, jednak dohledat další informace, pokud o to mají zájem.

Pravopis

Český pravopis umožňuje v některých případech více správných verzí (např. filosofie/filozofie). Na Wikipedii se vedou dlouhodobé spory kolem pravopisu, proto je vhodné, abyste se pokud možno v podobných ohledech snažili nevyvolávat další rozepře. Zhruba je vhodné dodržovat následující rady:

  1. Neprovádějte v článku pouze úpravy pravopisu mezi více přijatelnými formami.
  2. Článek o odborném tématu by se měl držet zvyklostí tohoto oboru (např. v odborném chemickém článku ethanol, nikoli etanol).
  3. V ostatních případech je vhodné držet se způsobu původního autora, příp. autora většiny článku.
  4. Jeden článek by měl používat jednotný styl pravopisu (tzn. nestřídat filosofie/filozofie v rámci jednoho článku).

Aktuální podoba zvyklostí ohledně pravopisu se nachází na stránce Wikipedie:Pravopis.

Autorská práva

Nevkládejte materiál chráněný autorským právem bez dovolení. Kromě toho, že nejlepší článek nevznikne citací jediného zdroje, ale spíše na základě vlastních znalostí a kompilací několika zdrojů, je opisování cizích textů bez dovolení porušením zákona a trestným činem. Porušování autorských práv se na Wikipedii nedovoluje, články, které taková práva porušují, budou smazány. Další podrobnosti najdete na stránce Wikipedie:Autorské právo.

Přejmenování článku

Pokud najdete nějaký článek, o kterém si myslíte, že jeho jméno je nevhodné, prosím nepřesouvejte obsah tohoto článku pomocí copy&paste do nového článku. Pro takový přesun existuje speciální nástroj přesunout, který má několik základních výhod, hlavně zachování historie článku (což je podstatné z hlediska autorských práv). Před prvním přesunutím byste si měli přečíst stránku Nápověda:Přejmenování stránky.