Wikipedie:Průvodce (formátování)

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Původní průvodce Wikipedií
Původní průvodce Wikipedií

Pro formátování textu na Wikipedii je potřeba se naučit specializované wikiznačky, případně je možné použít některé značky jazyka HTML.

Wikiznačky

Psaní wikičlánků se liší od psaní běžného textu v klasickém textovém editoru. Editace způsobem „co vidíte, to dostanete“, při kterém text editujete pomocí ikon a menu přímo v té podobě, v jaké je zobrazen, umožňuje zatím pouze testovaný nástroj Vizuální editor. Běžná, plnohodnotná editace se v současnosti na Wikipedii provádí v podobě neformátovaného textu doplněného značkami formátování. Tyto značky jsou tvořeny kombinací různých znaků a podle typu značky se označený text zformátuje. Formátování je tedy vidět teprve po uložení editace nebo po zobrazení náhledu.

Wikiznačky jsou jednodušší a přehlednější než syntaxe HTML, kterou byste proto měli používat jen v odůvodněných případech.

Další informace o tématu najdete v nápovědě Formátování textu.

Tučné písmo a kurzíva

K nejpoužívanějším formátovacím značkám patří apostrofy ('), kterými se označuje začátek a konec tučného písma a kurzívy.

  • ''kurzíva'' se zobrazí jako kurzíva. (2 apostrofy na každé straně),
  • '''tučné''' se zobrazí jako tučné. (3 apostrofy na každé straně),
  • '''''tučná kurzíva''''' se zobrazí jako tučná kurzíva. (2 + 3 = 5 apostrofů na každé straně)

Je zvykem tučně označovat téma článku na jeho začátku (první větě) v encyklopedické definici tématu. Například článek letní čas začíná:

Letní čas je označení systémové úpravy měření času, při které se…

Další zvyklostí na Wikipedii je psát názvy knih, filmů, počítačových her apod. kurzívou. Pokud je takovéto dílo tématem článku, je jeho název při svém prvním výskytu psán tučnou kurzívou. Například článek 1984 (kniha) začíná:

1984 (v anglickém originále vypsáno slovy Nineteen Eighty-Four) je významný antiutopický román…

Nadpisy a podnadpisy

Pro zpřehlednění delších článků je vhodné je rozdělit prostřednictvím nadpisů a podnadpisů na jednotlivé části:

  • == Nadpis nejvyšší úrovně == (2 rovnítka)
  • === Podnadpis === (3 rovnítka)
  • ==== Podpodnadpis ==== (4 rovnítka)
  • ===== Podpodpodnadpis ===== (5 rovnítek)

Pokud článek obsahuje nejméně čtyři nadpisy, automaticky se v něm zobrazí tabulka s obsahem. Vyzkoušejte si vytvoření nadpisu na pískovišti, nově vytvořená část se automaticky přidá do tabulky obsahu.

Odsazování

První řádek odstavce se neodsazuje. Pokyny pro odsazování odstavců (používané hlavně v diskusích) najdete v 5. kapitole tohoto průvodce.

Vzhled a styl

Další informace o zvyklostech vzhledu a stylu platných na Wikipedii se můžete dozvědět na stránce Wikipedie:Vzhled a styl. Pokud si nejste jisti, je obvykle lepší veškerým formátováním šetřit. Pokud nějaké úpravy budou potřeba, další uživatelé s lepšími znalostmi případně formátování vylepší. Snažte se prosím používat formátování střídmě a s mírou.


Nyní můžete pokračovat ve studiu průvodce.