Přeskočit na obsah

Nápověda:Formátování textu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zkratka:
 • WP:FT
  WP:Kód
  WP:Wikikód
  WP:Wikitext

Pro úpravu podoby textu Wikipedie se používají dva způsoby. Tato nápověda popisuje, jak editovat wikitext, k čemuž slouží tlačítko „Editovat zdroj“.

Tlačítko „Editovat“ nabízí možnost editovat text ve Vizuálním editoru – související informace naleznete na stránce Nápověda:Editace ve Vizuálním editoru.

Po kliknutí na „Editovat zdroj“ v záhlaví každé stránky se otevře editační okno, do nějž je možné psát běžný text a spolu s ním také množství tzv. wikiznaček, vyhrazených přesných kombinací znaků, pomocí nichž je možné zbytek textu různě formátovat. Například použitím značky tří apostrofů před a za textem:

Uprostřed věty '''označený text''' třemi apostrofy.

se ve výsledném článku označený text zobrazí tučně:

Uprostřed věty označený text třemi apostrofy.

Při editaci Wikipedie se tedy uvnitř vlastního textu článku vyskytují tyto značky či wikiznačky. Používají se nejběžnější (= : *) i trochu méně běžné znaky (# ' [ ] { } < > ), které je možné vložit také pomocí tabulky pod editačním oknem. Určité druhy formátování se provádí prostřednictví šablon, speciálních pomocných stránek, označených složenými závorkami: {{}}. Některé další značky jsou převzaty z HTML, značkovacího jazyka internetových stránek, v podobě dle schématu: <kód>Formátovaný text</kód>.

Formátování odstavců se vztahuje na blok textu ukončeného prázdným řádkem, příp. některými značkami. Formátovací značky mohou být buď jen na začátku odstavce, nebo v páru i na konci (např. == u běžných nadpisů). Formátování znaků, tedy odlišení části textu – věty, slova, jednoho znaku ap. (např. tučným písmem) – se provádí párovými značkami před a za označovaným textem.

Vložení některých formátovacích značek je možné i pomocí ikon v záhlaví editačního okna.

Formátování odstavců[editovat | editovat zdroj]

Tato část pojednává o formátování celých odstavců, tedy částí textu ukončených odřádkováním, tedy nejčastěji vložením prázdného řádku (dvojitým stiskem klávesy Enter).

Nadpisy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Nadpisy.

Nadpis první úrovně je vyhrazen pro nadpis článku. Nadpisy vytvořené pomocí znaků „=“ se objeví v automaticky vytvářeném obsahu článku.

Různé úrovně nadpisů
Ukázka Vložený kód Poznámka
Nadpis 1. úrovně
= Nadpis 1. úrovně = Při editaci nepoužíváme; je vyhrazen pro nadpis celého článku, který je vkládán automaticky.
Nadpis sekce
== Nadpis sekce == Běžně používané nadpisy.
Nadpis podsekce === Nadpis podsekce ===
Nadpis 4. úrovně ==== Nadpis 4. úrovně ==== Nižší úrovně jsou pro čtenáře hůře rozlišitelné; používejte s mírou a s rozvahou.
Nadpis 5. úrovně ===== Nadpis 5. úrovně =====
Nadpis 6. úrovně ====== Nadpis 6. úrovně ======


Poznámka: Někteří používají středník na začátku řádku pro označení nadpisu blíže nespecifikované úrovně, který se neobjeví v obsahu článku. Toto použití jiní uživatelé považují za chybné, protože středník a dvojtečka na začátku řádku se mají používat párově (viz část pojednávající o seznamech). Stejně „chybně“ se standardně používá samostatná dvojtečka pro odsazování příspěvků v diskusích.

Svislé dělení textu[editovat | editovat zdroj]

Jednoduché odřádkování slouží k členění zdrojového kódu, dvojité odřádkování (prázdný řádek) odděluje další odstavec ve výsledném článku.

Text Vložený kód Poznámka
Text… pokračování textu. Text…
pokračování textu.
Jednoduché odřádkování slouží k členění zdrojového kódu, v článku se nijak neprojeví.
Odstavec.

Nový odstavec.

Odstavec.
(prázdný řádek)
Nový odstavec.
Nový odstavec se vytváří vložením prázdného řádku.
Text…
nová řádka
Text… <br />nová řádka.
(případně:)
Text… <br>nová řádka.
Zalomení řádky bez vytvoření nového odstavce. Nová řádka není svisle odsazena jako odstavec.

Tlačítko v záhlaví: Další >

Text…
Text…

----

Vodorovná čára vložením čtyř spojovníků.

Vodorovné zarovnání[editovat | editovat zdroj]

Běžný text se píše hned od levého okraje, bez odsazování mezerou.

Text Vložený kód Poznámka
Předformátovaný text
na několika řád-
cích
␣Předformátovaný text
␣na několika řád-
␣cích

(před textem je na začátku každého řádku mezera)

Řádek začínající mezerou bude zobrazen jako předformátovaný. Nebude automaticky zalamován, naproti tomu budou respektovány konce řádků vložené manuálně. Čtenáři se také zpravidla zobrazí v rámečku a vysázený neproporcionálním písmem (font „psacího stroje“).

Místo wikisyntaxe lze použít HTML značku <pre></pre>

Odsazený text

:Odsazený text

<p style="margin-left:2em">Odsazený text</p>

Vizuální odsazení textu lze dosáhnout vložením dvojtečky na začátek řádky. Tento způsob je však formálně chybný, proto ho v článcích raději nepoužívejte. V diskusích se však hojně využívá, včetně vícenásobného odsazení pro naznačení návaznosti jednotlivých příspěvků.
Na střed
{{Uprostřed|Na střed}} Dříve používaná HTML značka <center></center> již není podporována.

Alice Bedřich Cyril Darina

{{Sloupce|2|Alice Bedřich Cyril Darina}} Číslo 2 udává počet sloupců.

Seznamy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Seznamy.
Seznam Vložený kód Poznámka
 • Odrážka
  • Odrážka nižší úrovně
* Odrážka
** Odrážka nižší úrovně
Řádek začínající hvězdičkou, se zobrazí jako položka neuspořádaného, nečíslovaného seznamu.

Ikona v záhlaví: Další > .

 1. Číslovaná
  1. nižší úrovně
   • kombinace
# Číslovaná
## nižší úrovně
##* kombinace
Řádek začínající znakem # se zobrazí jako položka uspořádaného, číslovaného seznamu. Číslování se provádí automaticky. Různé typy seznamů lze vkládat do sebe; nelze však změnit typ seznamu v jeho průběhu.

Ikona v záhlaví: Další > .

Popisný seznam:
název
popis
další název
a jeho popis
; název
: popis
; další název : a jeho popis
Název (řádek začínající středníkem) a jeho popis (část začínající dvojtečkou) se musí vždy vyskytovat ve dvojici. Je možné je uvést i na jednom řádku.

Poznámka: Kód nesmí obsahovat prázdný řádek mezi jednotlivými položkami seznamu. Vložený prázdný řádek způsobí ukončení seznamu a zahájení nového; v případě číslovaného seznamu tak bude následující položka mít číslo „1“.

Formátování znaků[editovat | editovat zdroj]

Tato část pojednává o formátování části textu (znaku, slova, věty) v rámci odstavce, případně v tabulce, popisku obrázku apod.

Základní[editovat | editovat zdroj]

V běžném článku by se měla dávat přednost prostému textu doplněnému odkazy. Tučně se ustáleně vyznačuje téma článku v úvodu, kurzívou pak názvy uměleckých děl a zvýrazněné části textu. Jiné využití a zejména ostatní způsoby formátování znaků by se v encyklopedických článcích měly používat jen v odůvodněných případech. Na diskusních, projektových a uživatelských stránkách jsou možnosti jejich využití širší.

Formátovaný text Wikikód Tlačítko v záhlaví HTML alternativa
(speciální účely)
Poznámka
Tučné
'''Tučné'''

<b>tučný text</b> <strong>významný text</strong>

Tam, kde by použití apostrofů příliš znepřehledňovalo zdrojový kód, lze použít značky HTML.
Kurzíva ''Kurzíva''

<i>kurzivní text</i> <em>zdůrazněný text</em>.

Tučná kurzíva '''''Tučná kurzíva''''' <b><i>tučnákurzíva</i></b>
Škrtnutý text {{Přeškrtnutí|Škrtnutý text}}

{{Styl|dekorace=přeškrtnutí|Škrtnutý text}}

<s>neaktuální text</s>
<del>vypuštěný text</del>

Značky del a ins lze vhodně použít např. v diskusích při dodatečné úpravě vlastního příspěvku, je-li kvůli porozumění vhodné zachovat původní i upravené znění.
Podtržený text {{Podtržení|Podtržený text}}

{{Styl|dekorace=podtržení|Podtržený text}}

<u>podtržený text</u>
<ins>vložený text</ins>

Zvětšený text {{Velké|Zvětšený text}}

{{Styl|velikost=velké|Zvětšený text}}

Dříve využívaná HTML značka big již není podporována. Tlačítko v panelu nástrojů v sekci „Pokročilé“ ji však stále vkládá, proto je nepoužívejte.
Zmenšený text {{Malé|Zmenšený text}}

{{Styl|velikost=malé|Zmenšený text}}

Pokročilé → <small>Postranní komentář</small> Tlačítko v panelu nástrojů vytvoří HTML značku small, která má speciální účel.
Text v horním indexu Text v {{Sup|horním}} indexu

Text v {{Su|p=horním}} indexu

Pokročilé → Text v <sup>horním</sup> indexu Lze využít i zvláštní znaky (např. x¹=X, cm², m³), některé z nich najdete v panelu nástrojů nebo v tabulce pod editačním oknem
Text v dolním indexu Text v {{Sub|dolním}} indexu

Text v {{Su|b=dolním}} indexu

Pokročilé → Text v <sub>dolním</sub> indexu
Psací stroj {{Neproporcionální|Psací stroj}} <code>kód programu</code>

<kbd>vstup z klávesnice</kbd>
<samp>výstup z programu</samp>

Dříve využívaná značka tt, která formátovala text neproporcionálním písmem (font „psacího stroje“), již není podporována.
Kapitálky {{Styl|varianta=kapitálky|Kapitálky}}
Barevný text {{Barva|green|Barevný text}} Tabulka barev
Podbarvený text {{Zvýrazňovač|barva=orange|Podbarvený text}}

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy.
Zobrazený odkaz Vložený kód Poznámky
Říp

na Řípu

hora Říp

[[Říp]]

na [[Říp]]u

[[Říp|hora Říp]]

Vnitřní odkaz na jiný článek dvojitými hranatými závorkami.

Text přilepený za závorku je součástí odkazu.

Text, pod kterým se odkaz zobrazí, za svislou čárou.

http://www.hora-rip.cz

[1]

hora Říp

http://www.hora-rip.cz

[http://www.hora-rip.cz]

[http://www.hora-rip.cz hora Říp]

Externí odkaz (mimo Wikipedii) přímo zapsaný do článku.

Zkrácení odkazu vložením do jednoduchých hranatých závorek.

Text, který se má zobrazit, je oddělen mezerou. – Doporučený zápis.

Speciální:

Rotunda svatého Jiří

Obrázek kostelíku na Řípu

[[Rotunda svatého Jiří (Říp)|]]

[[:Soubor:Rip kostelik.jpg|Obrázek kostelíku na Řípu]]

Vložením samotné svislé čáry bez textu se nezobrazí rozlišovač v závorce ani případný jmenný prostor před názvem.

Vložením dvojtečky před název se speciální prvky (obrázky, kategorie, interwiki ap.) zobrazí jako normální odkaz.

Zkratky a poznámky[editovat | editovat zdroj]

Zobrazená zkratka Vložený kód Poznámky
ČD [[České dráhy|ČD]] Jednoduchou zkratku vytvoříte pomocí běžného odkazu. Po najetí šipkou se zobrazí bublinový text se jménem článku, na který se kliknutím čtenář dostane.
ČD {{Popisek|ČD|České dráhy}} Podobnou zkratku s bublinovou nápovědou, ale bez odkazu, vytvoříte šablonou {{Popisek}}
Text článku[pozn. 1]

Poznámky

 1. Poznámka pod čarou.
Text článku<ref group="pozn."> Poznámka pod čarou.</ref>

=== Poznámky ===
<references group="pozn."/>

Text článku{{Poznámka|Poznámka pod čarou.}}

=== Poznámky ===
{{Poznámky}}

Obdobným způsobem jako reference, ale s označením skupiny "pozn." se vkládají poznámky pod čarou (pod článkem) nebo lze využít {{Poznámka}} a {{Poznámky}}. Více na Nápověda:Poznámky.

Nowiki[editovat | editovat zdroj]

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo nowiki.
Zobrazený text Vložený kód Poznámky
[[Wikipedie]] <nowiki>[[Wikipedie]]</nowiki> Wikiznačky budou ignorovány jako příkazy, zobrazí se v textu. Ale odřádkování kódu se (ne)projeví běžným způsobem.

Ikona v záhlaví: Další > .

<!-- Komentář pro editory --> Informace pro editory, která se zobrazuje jen při editaci, ve výsledném článku se nezobrazí.

Související témata nápovědy[editovat | editovat zdroj]