Nápověda:Formátování textu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zkratka:
 • WP:FT
  WP:Kód
  WP:Wikikód
  WP:Wikitext

Pro úpravu podoby textu Wikipedie se používají dva způsoby. Tato nápověda popisuje, jak editovat wikitext, k čemuž slouží tlačítko „Editovat zdroj“.

Tlačítko "Editovat" nabízí možnost editovat text ve Vizuálním editoru - související informace naleznete na stránce Nápověda:Editace ve Vizuálním editoru.

Po kliknutí na „Editovat zdroj“ v záhlaví každé stránky se otevře editační okno, do nějž je možné psát běžný text a spolu s ním také množství tzv. wikiznaček, vyhrazených přesných kombinací znaků, pomocí nichž je možné zbytek textu různě formátovat. Například použitím značky tří apostrofů před a za textem:

Uprostřed věty '''označený text''' třemi apostrofy.

se ve výsledném článku označený text zobrazí tučně:

Uprostřed věty označený text třemi apostrofy.

Při editaci Wikipedie se tedy uvnitř vlastního textu článku vyskytují tyto značky či wikiznačky. Používají se nejběžnější (= : *) i trochu méně běžné znaky (# ' [ ] { } < > ), které je možné vložit také pomocí tabulky pod editačním oknem. Určité druhy formátování se provádí prostřednictví šablon, speciálních pomocných stránek, označených složenými závorkami: {{}}. Některé další značky jsou převzaty z HTML, značkovacího jazyka internetových stránek, v podobě dle schématu: <kód>Formátovaný text</kód>.

Formátování odstavců se vztahuje na blok textu ukončeného prázdným řádkem, příp. některými značkami. Formátovací značky mohou být buď jen na začátku odstavce nebo v páru i na konci (např. == u běžných nadpisů). Formátování znaků, tedy odlišení části textu – věty, slova, jednoho znaku ap. (např. tučným písmem) – se provádí párovými značkami před a za označovaným textem.

Vložení některých formátovacích značek je možné i pomocí ikon v záhlaví editačního okna.

Formátování odstavců[editovat | editovat zdroj]

Tato část pojednává o formátování celých odstavců, tedy částí textu ukončených odřádkováním, tedy nejčastěji vložením prázdného řádku (dvojitým stiskem klávesy Enter).

Nadpisy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Nadpisy.

Nadpis první úrovně je vyhrazen pro nadpis článku. Nadpisy vytvořené pomocí znaků „=“ se objeví v automaticky vytvářeném obsahu článku.

Nadpis Vložený kód Poznámka
Hlavní nadpisy


Podnadpisy

== Hlavní nadpisy ==


=== Podnadpisy ===


Nejčastěji se článek rozděluje na sekce druhé a třetí úrovně (nadpisy a podnadpisy označené 2 a 3 rovná se).

Volba v záhlaví edit. okna: Další > Nadpis.

Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně

==== Nadpis 4. úrovně ====

===== Nadpis 5. úrovně =====

Nadpis čtvrté, případně až páté úrovně (4 a 5 rovná se) je vhodné používat jen u dlouhých článků a ve speciálních případech, kdy je třeba míst víceúrovňovou strukturu v obsahu článku.
Malý nadpis ;Malý nadpis Malý nadpis tučným písmem, který se neobjeví v obsahu článku.
Malý nadpis
    odsazený text
;Malý nadpis:odsazený text Text za dvojtečkou po středníkovém nadpisu se odsadí na novém řádku

Svislé dělení textu[editovat | editovat zdroj]

Jednoduché odřádkování slouží k členění zdrojového kódu, dvojité odřádkování (prázdný řádek) odděluje další odstavec ve výsledném článku.

Text Vložený kód Poznámka
Text… pokračování textu. Text…
pokračování textu.
Jednoduché odřádkování slouží k členění zdrojového kódu, v článku se nijak neprojeví.
Odstavec.

Nový odstavec.

Odstavec.
(prázdný řádek)
Nový odstavec.
Nový odstavec se vytváří vložením prázdného řádku.
Text…
nová řádka
Text… <br />nová řádka. Zalomení řádky bez vytvoření nového odstavce. Nová řádka není svisle odsazena jako odstavec.

Tlačítko v záhlaví: Další > Vector toolbar insert new line button.png

Text…
Text…

----

Vodorovná čára vložením čtyř mínus.

Vodorovné zarovnání[editovat | editovat zdroj]

Běžný text se píše hned od levého okraje, bez odsazování mezerou.

Text Vložený kód Poznámka
Zvýrazněný text
 Zvýrazněný text
(mezera před textem)
Řádek začínající mezerou bude zobrazen výrazně odlišně.

Bude orámován, s šedým pozadím, písmem psacího stroje a obsah celého odstavce bude v plné šířce na jednom řádku bez zalamování.

    Odsazený text :Odsazený text Odsazení textu se provádí vložením dvojtečky na začátek řádky.
V diskusích se používá i vícenásobné odsazení.

Ikona v záhlaví: Další > Vector toolbar indentation button.png.

Na střed
<center>Na střed</center>
Alice Bedřich Cyril Darina
{{Sloupce|2|Alice Bedřich Cyril Darina}} Číslo 2 udává počet sloupců.

Seznamy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Seznamy.
Seznam Vložený kód Poznámka
 • Odrážka
  • Odrážka nižší úrovně
* Odrážka

** Odrážka nižší úrovně

Řádek začínající hvězdičkou, před odrážkou se automaticky zalomí řádek.

Ikona v záhlaví: Další > Vector toolbar bulleted list button.png.

 1. Číslovaná
  1. nižší úrovně
   • kombinace
# Číslovaná

## nižší úrovně
##* kombinace

Číslování se provádí automaticky.

Ikona v záhlaví: Další > Vector toolbar numbered list button.png.

Formátování znaků[editovat | editovat zdroj]

Tato část pojednává o formátování části textu (znaku, slova, věty) v rámci odstavce, případně v tabulce, popisku obrázku apod.

Základní[editovat | editovat zdroj]

V běžném článku by se měla dávat přednost prostému textu doplněnému odkazy. Tučně a kurzívou se ustáleně vyznačují téma článku v úvodu a názvy uměleckých děl. Jejich další využití a zejména ostatní způsoby formátování znaků by se měly používat jen v odůvodněných případech.

Formátovaný text Vložený kód Alternativa (speciální účely) Poznámka (tlačítko v záhlaví)
Tučné

Kurzíva

Tučná kurzíva

'''Tučné'''

''Kurzíva''

'''''Tučná kurzíva'''''

<b>tučné</b>

<i>kurzíva</i>

např. pro matematické vzorce

Vector toolbar bold B button.png

Vector toolbar italic I button.png


Škrtnutý text

Podtržený text

<s>Škrtnutý text</s>

<u>Podtržený text</u>

<del>Škrtnutý text</del> – nahrazovaný

<ins>Podtržený text</ins> – a nový text

Zvětšený text

Zmenšený text

{{velké|Zvětšený text}}

{{malé|Zmenšený text}}

<big>Zvětšený text</big>pozn.

<small>Zmenšený text</small>

Další > Vector toolbar big text button.png – nepoužívat!

Další > Vector toolbar small text button.png - nepoužívat!

Text v horním indexu

Text v dolním indexu

Text v <sup>horním</sup> indexu

Text v <sub>dolním</sub> indexu

x¹=X, cm², m³ – zvláštní znaky,

viz tabulka pod edit. oknem

Další > Vector toolbar superscript button.png

Další > Vector toolbar subscript button.png

Psací stroj <tt>Psací stroj</tt> <code>Psací stroj</code> – programování
Barevný text

Zvýrazněný text

Zvýrazněný text

{{barva|green|Barevný text}}

{{zvýrazňovač|Zvýrazněný text}}

{{zvýrazňovač|barva=orange| Zvýrazněný text}}

{{barva|#008000|Barevný text}}


{{zvýrazňovač|barva=#ffA500| Zvýrazněný text}}

Tabulka barev
Kapitálky {{Styl|velikost=velké| varianta=kapitálky|Kapitálky}} …a další pomocí šablony {{Styl}}.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy.
Zobrazený odkaz Vložený kód Poznámky
Říp

na Řípu

hora Říp

[[Říp]]

na [[Říp]]u

[[Říp|hora Říp]]

Vnitřní odkaz na jiný článek dvojitými hranatými závorkami.

Text přilepený za závorku je součástí odkazu.

Text, pod kterým se odkaz zobrazí, za svislou čárou.

http://www.hora-rip.cz

[1]

hora Říp

http://www.hora-rip.cz

[http://www.hora-rip.cz]

[http://www.hora-rip.cz hora Říp]

Externí odkaz (mimo Wikipedii) přímo zapsaný do článku.

Zkrácení odkazu vložením do jednoduchých hranatých závorek.

Text, který se má zobrazit, je oddělen mezerou. – Doporučený zápis.

Speciální:

Rotunda svatého Jiří

Obrázek kostelíku na Řípu

[[Rotunda svatého Jiří (Říp)|]]

[[:Soubor:Rip kostelik.jpg|Obrázek kostelíku na Řípu]]

Vložením samotné svislé čáry bez textu se nezobrazí rozlišovač v závorce ani případný jmenný prostor před názvem.

Vložením dvojtečky před název se speciální prvky (obrázky, kategorie, interwiki ap.) zobrazí jako normální odkaz.

Zkratky a poznámky[editovat | editovat zdroj]

Zobrazená zkratka Vložený kód Poznámky
ČD [[České dráhy|ČD]] Jednoduchou zkratku vytvoříte pomocí běžného odkazu. Po najetí šipkou se zobrazí bublinový text se jménem článku, na který se kliknutím čtenář dostane.
ČD {{Popisek|ČD|České dráhy}} Podobnou zkratku s bublinovou nápovědou, ale bez odkazu, vytvoříte šablonou {{Popisek}}
Text článku[pozn. 1]

Poznámky

 1. Poznámka pod čarou.
Text článku<ref group="pozn."> Poznámka pod čarou.</ref>

=== Poznámky ===
<references group="pozn."/>

Obdobným způsobem jako reference, ale s označením skupiny "pozn." se vkládají poznámky pod čarou (pod článkem), více na Nápověda:Poznámky.

Nowiki[editovat | editovat zdroj]

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo nowiki.
Zobrazený text Vložený kód Poznámky
[[Wikipedie]] <nowiki>[[Wikipedie]]</nowiki> Wikiznačky budou ignorovány jako příkazy, zobrazí se v textu. Ale odřádkování kódu se (ne)projeví běžným způsobem.

Ikona v záhlaví: Další > Vector toolbar no wiki formatting button.png.

<!-- Komentář pro editory --> Informace pro editory, která se zobrazuje jen při editaci, ve výsledném článku se nezobrazí.

Související témata nápovědy[editovat | editovat zdroj]