Přeskočit na obsah

Nápověda:Poznámky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Poznámky jsou doplňující informace rozvíjející text článku formou „poznámek pod čarou“. Mají formu obdobnou jako reference, které odkazují na zdroje, ze kterých jsou čerpány informace v článku. Oba typy „poznámkového aparátu“ – poznámky a reference – je potřeba uvádět odděleně dle pokynů níže.

Použití poznámek se dá obvykle vyhnout, neboť obsah poznámek je většinou vhodnější zahrnout přímo do textu článku. Snažte se je proto omezit a používat jen tam, kde mají skutečné opodstatnění.

Jak psát poznámky[editovat | editovat zdroj]

Vložení poznámky se provádí prostřednictvím šablony {{Poznámka}} a zobrazování jejich seznamu šablonou {{Poznámky}} (viz dokumentace).

Vložení jednoduché poznámky[editovat | editovat zdroj]

ve Ve Vizuálním editoru zvolte v horní liště Vložit > Šablonu, vyhledejte šablonu Poznámka a zamýšlený text poznámky napište do pole poznámka a potvrďte tlačítkem Vložit.

Při editaci wikikódu vložte na požadované místo text poznámky dle následujícího schématu:

Text článku{{Poznámka|Text poznámky.}}

Při editaci wikikódu lze poznámku opatřit referencí:

Text článku{{Poznámka|Text poznámky.<ref>Text reference</ref>}}

Zobrazení přehledu poznámek[editovat | editovat zdroj]

Při použití poznámek je potřeba do článku vložit jejich seznam. Standardně se vkládá do závěrečných sekcí pod text článku, na první místo před reference. Zde se vloží nadpis Poznámky, pokud mají závěrečné sekce nadpis Odkazy, vloží se jako podnadpis (nadpis nižší úrovně). Pod něj se vloží šablona Poznámky.

ve Napište text nadpisu Poznámky, v liště zvolte Odstavec a požadovanou úroveň nadpisu. Poté zvolte v liště Vložit>Šablona, vyhledejte „Poznámky“ a potvrďte vložení.

Při editaci wikikódu vložte na začátek závěrečných sekcí (zvolte vhodnou úroveň nadpisu):

== Poznámky ==/=== Poznámky ===
{{Poznámky}}

Vícenásobné použití poznámky[editovat | editovat zdroj]

Pokud chcete stejnou poznámku vložit na více míst textu, je potřeba na jednom místě vložit pojmenovanou poznámku a na dalších místech vkládat už jen prázdnou poznámku označenou stejným jménem. Toto jméno slouží jako jednoznačný identifikátor konkrétní poznámky, nesmí se tedy vyskytovat stejně pojmenovaná poznámka s jiným textem.

ve Při vytváření nebo dodatečně pomocí editace poznámky zaškrtněte parametr název a vyplňte jméno podle vašeho výběru, například pozn1. Přesuňte se na místo, kde chcete poznámku znovu použít. Vložte novou šablonu poznámka, zaškrtněte název a vyplňte do pole název vámi zvolené jméno, které jste danou poznámku opatřili (pozn1). Samotné pole poznámka (text poznámky) ponechte prázdné – v článku se použije text z původní poznámky.

Ve wikikódu bude opakované použití poznámky vypadat takto:

Text článku{{Poznámka|Text poznámky|name=pozn1}}
Jiné místo článku{{Poznámka|name=pozn1}}

Alternativní způsoby vložení[editovat | editovat zdroj]

Vložení poznámky je také možné provést bez šablony, prostřednictvím html značek stejných jako při vkládání odkazu na zdroje (referencí); jediným rozdílem je, že ke značkám <ref> a <references /> se přidá atribut group="pozn.":

<ref group="pozn.">Text poznámky</ref>

Kód se přidává stejně jako reference bezprostředně za tvrzení, které se má označit poznámkou. Umísťuje se ihned za tečku na konci věty nebo čárky ve větě, případně konkrétní údaj uprostřed věty.

Kód <references group="pozn." /> se přidává pod nadpis Poznámky pod článek, na začátek závěrečných sekcí (odkazů). V některých případech je možné poznámky umístit „pod čarou“ bez zvláštního oddílu (například pod tabulku).

Po technické stránce je možné pomocí parametru group= vytvořit libovolné množství skupin odkazů typu <ref>. Samostatnou skupinu odkazů lze s výhodou využít pro odkazy z relativně samostatné části textu (například z tabulky); použití více skupin odkazů pro celý text obvykle nevypadá moc dobře.

Poznámku lze také pojmenovat (name=), aby mohla být v článku použita opakovaně, například:

<ref name="Novák_vs_Novotný" group="pozn.">Novák oproti Novotnému počty zřetelně nadsazuje.</ref>

Na další místo pak stejnou poznámku vložíme takto: <ref name="Novák_vs_Novotný" group="pozn." /> Každá poznámka musí mít unikátní jméno, aby nedocházelo ke kolizím s pojmenováním ostatních poznámek nebo referencí.

Tagy <ref> nelze vnořovat. Pokud je třeba v textu poznámky uvést referenci na zdroj, odkud poznámka pochází (jak se často používá na anglické Wikipedii), lze použít trik pomocí kouzelného {{#tag:ref}}:

{{#tag:ref|Text poznámky s odkazem na zdroj<ref>Text reference</ref>|group="pozn."}}

Rovněž lze použít šablonu {{Refn}}, která využívá stejného postupu.

Je také možné použít šablonu {{Harvnb}}:

<ref group="Pozn">V knize {{Harvnb|Chomsky|1965|s=8}} se uvádí, že „generativní gramatikou myslí jednoduše systém pravidel…“.</ref>

V příkladu zde (kód a výsledek) je záměrně použito přehnaně mnoho poznámek, aby bylo na krátkém textu možno ukázat kombinace všech možných případů.

Text opatřený poznámkou.{{Poznámka|Text první poznámky.|name=Poznámka1}} Text opatřený druhou poznámkou, i bez výslovného pojmenování,{{Poznámka|Text druhé poznámky.}} další část textu můžeme doplnit referencí.<ref name="ref1">Text první reference</ref> Pokračování textu, ve kterém se znovu odkážeme na tu samou referenci, přes její název.<ref name="ref1" />

Další větu opatříme novou, druhou referencí, i bez výslovného pojmenování.<ref>Text druhé reference</ref>

Nyní chceme text opět okomentovat poznámkou, v pořadí již třetí.{{Poznámka|Text třetí poznámky, v poznámkách můžeme použít odkazy: ''[[Poznámky na krabičkách od sirek]]''.}}

Na dříve již vytvořenou a pojmenovanou poznámku můžeme v dalším textu odkázat právě pomocí jména.{{Poznámka|name=Poznámka1}}

;vnořované reference&#58;
Nyní píšeme text, který chceme doplnit dvěma poznámkami: znovupoužitím předešlé pojmenované a novou poznámkou s vnořenou běžnou referencí.{{Poznámka|name=Poznámka1}}{{Poznámka|Text poznámky opatřené odkazem na zde popsanou referenci, na zdroj.<ref name="ref3">Text třetí reference zmiňované v poznámce</ref>}}

== Poznámky ==
{{Poznámky}}

== Reference ==
<references />

Výsledek na základě uvedeného kódu:

Text opatřený poznámkou.[pozn. 1] Text opatřený druhou poznámkou, i bez výslovného pojmenování,[pozn. 2] další část textu můžeme doplnit referencí.[1] Pokračování textu, ve kterém se znovu odkážeme na tu samou referenci, přes její název.[1]

Další větu opatříme novou, druhou referencí, i bez výslovného pojmenování.[2]

Nyní chceme text opět okomentovat poznámkou, v pořadí již třetí.[pozn. 3]

Na dříve již vytvořenou a pojmenovanou poznámku můžeme v dalším textu odkázat právě pomocí jména.[pozn. 1]

vnořované reference:

Nyní píšeme text, který chceme doplnit dvěma poznámkami: znovupoužitím předešlé pojmenované a novou poznámkou s vnořenou běžnou referencí.[pozn. 1][pozn. 4]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c Text první poznámky.
  2. Text druhé poznámky.
  3. Text třetí poznámky, v poznámkách můžeme použít odkazy: Poznámky na krabičkách od sirek.
  4. Text poznámky opatřené odkazem na zde popsanou referenci, na zdroj.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Text první reference
  2. Text druhé reference
  3. Text třetí reference zmiňované v poznámce

 * Ve výsledku jsou upraveny úrovně kapitol, změněny pro potřeby tohoto návodu.

V referencích a poznámkách lze využít vnitřní odkazy na další články Wikipedie. Uvnitř poznámek je možné referencovat standardní cestou pomocí vnořených tagů <ref></ref>.

Více skupin poznámek[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také na stránce Šablona:Poznámka v tabulce.

V některých případech je potřeba zobrazit poznámky na jiném místě článku a ne až v závěrečné sekci. Mohou to být například poznámky v infoboxu nebo vysvětlivky k tabulce. Pak je nutno vedle standardní group="pozn." zavést nové jméno skupiny a vyvolat zobrazení poznámek této skupiny na požadovaném místě.

Toto použití by mělo být omezeno jen na velké tabulky či infoboxy, kdy při předpokládaném zobrazení bude viditelná pouze jejich část. Čtenář pak může přeskočit k poznámkám a zase zpět na dané místo v tabulce/infoboxu, aniž by ho složitě hledal. U malých tabulek a infoboxů, zobrazitelných najednou i s poznámkami či vysvětlivkami, je vhodnější zapsat vysvětlivky přímo a poznámkovému aparátu se tak vyhnout.

Příklad pro vysvětlivky k tabulce

Zavedena skupina group="*" a volána pomocí <references group="*" /> přímo pod tabulkou (resp. pod nadpisem Vysvětlivky):

Tabulka
X A B
X1 údaj A1 údaj B1[* 1]
X2 údaj A2[* 2] údaj B2[* 1]

Vysvětlivky [*]:

  1. a b Vysvětlivka 1
  2. Vysvětlivka 2