Nápověda:Odkazy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Odkazy v textu, které umožňují dostat se kliknutím na další stránky, jsou jednou z hlavních vlastností odlišujících Wikipedii od klasické tištěné encyklopedie. Ve Vizuálním editoru se k jejich vytváření používá tlačítko z panelu nástrojů, při editaci ve wikikódu se používají hranaté závorky. Nejdůležitější jsou vnitřní (interní) odkazy na články a jiné stránky Wikipedie (ve wikikódu jsou uzavřené do dvojitých hranatých závorek). Méně časté jsou externí odkazy na jiné internetové stránky, které se umisťují do samostatného oddílu v závěrečných sekcích článku (ve wikikódu se mohou uzavírat do jednoduchých hranatých závorek). Zvláštními případy jsou odkazy na sesterské projekty nadace Wikimedia (nepovažují se za vnitřní odkazy, ale používá se pro ně také dvojitých hranatých závorek) a mezijazykové odkazy, tj. odkazy na jiné jazykové verze Wikipedie (verze se propojují prostřednictvím Wikidat a odkazy se nacházejí v levém panelu).

Vzhled odkazů[editovat | editovat zdroj]

Vnitřní odkazy na existující stránky mají modrou barvu (například Jan Hus), odkazy na neexistující stránky, například dosud nevytvořené články nebo chybně zapsané odkazy, se zobrazují jako červené odkazy (neexistující článek Petr Ouvej).

Modrou barvu mají i externí odkazy. Platí to i u odkazů na sesterské projekty, v obou případech se odkazy na neexistující stránky nezvýrazňují červeně. Ostatní externí odkazy jsou navíc zvýrazněny symbolem na konci odkazu, například https://www.seznam.cz/.

Přihlášení uživatelé si mohou upravit vzhled vnitřních odkazů v Nastavení na kartách Vzhled a Udělátka.

Pro srovnání různých vzhledů viz následující tabulku:

O co jde Wikikód Vzhled Poznámka
modrý odkaz [[Jan Hus]]
[[Dějiny|Historie]]
Jan Hus
Historie
existující článek (shoda textu a hesla)
existující článek (neshoda textu a hesla)
červený odkaz [[Petr Ouvej]] Petr Ouvej neexistující stránka
externí odkaz https://www.seznam.cz/
[http://www.mocr.army.cz/ Ministerstvo obrany]
https://www.seznam.cz/
Ministerstvo obrany
externí odkaz
mezijazykový odkaz [[:en:Main Page]] en:Main Page stránka anglické Wikipedie
(jen pro diskusní stránky ap.)
odkaz na sesterský projekt [[:wikt:historie]] wikt:historie heslo „historie“ na Wikislovníku
(jeden ze sesterských projektů)

Vnitřní odkazy[editovat | editovat zdroj]

Vnitřní či interní odkaz, též wikilink, se nazývá odkaz na jinou stránku v rámci projektu Wikipedie.

Kdy je používat[editovat | editovat zdroj]

Doporučuje se vkládat odkazy na takové články, které jsou podstatné vzhledem ke kontextu. Odkazujeme na články vysvětlující a rozšiřující, týkající se tématu článku, na technické pojmy nutné k pochopení obsahu, na vlastní jména a slova, která nejsou všeobecně známá. Odkaz by měl být co nejspecifičtější vzhledem k obsahu článku (např. ve větě Studoval univerzitu v Oxfordu. neodkážeme na obecná hesla Univerzita a Oxford, ale rovnou na Oxfordská univerzita: Studoval univerzitu v Oxfordu). Je vhodné vkládat i odkazy na články, které dosud neexistují (tzv. červené odkazy), pokud je ovšem žádoucí, aby takové články byly založeny.

Není vhodné odkazovat na běžná slova a dobře známé pojmy (běžné jednotky měření, běžné akademické tituly, státy, velká města, velká náboženství atd.), čísla a letopočty – zejména pokud s tématem článku nemají těsnou souvislost. Odkaz na stejný článek by se v textu neměl opakovat vícekrát, vytváříme ho obvykle jen při první zmínce o dané věci (výjimkou jsou rozsáhlejší hesla, můžeme na stejný článek znovu odkázat např. v další sekci). Pokud je to možné, je vhodné se vyhnout odkazům za sebou, které v textu působí jako odkaz jeden. Je třeba také dávat pozor, zda odkazovaný pojem nemá více významů (neodkazovat na rozcestníky), a vyvarovat se přesměrování, které vede zpět na samotný článek. Odkazy se nevytvářejí z nadpisů kapitol (pro odkaz na heslo, které se podrobněji zabývá tématem kapitoly, lze použít šablonu {{Podrobně}}).

Jak je vytvářet[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Vnitřní odkazy a Nápověda:Odkazy ve Vizuálním editoru.

V režimu Editovat (ve Vizuálním editoru) označíme myší text, z něhož chceme vytvořit odkaz a klikneme na ikonku . V okně se nabídnou názvy článků, z nichž je možno vybírat – odkaz se vytvoří kliknutím na vybraný článek. Pokud se nic vhodného nenabídne (např. když je text v jiném než 1. pádě), ve vyhledávacím okénku text změníme.

V režimu Editovat zdroj se odkaz vytvoří uzavřením příslušného slova do zdvojené hranaté závorky: [[Heslo]]. Pokud se název článku liší od textu, pod kterým se má odkaz zobrazit, oddělují se svislou čárou: [[Název článku|text odkazu]]. Odkaz je také možné vložit pomocí ikony s řetězem v horní liště editačního okna. Pokud má heslo v závorce rozlišovač, který se nemá zobrazovat, svislá čára se vloží před ukončení odkazu: [[Karel Novák (fotograf)|]] se zobrazí jako Karel Novák.

Editor zdroje umožňuje používat odkazů i na názvy nadpisů uvnitř článku pomocí tzv. kotev. Příklad: [[Woodcraft#Přehled woodcrafterských organizací]] se interpretuje jako Woodcraft#Přehled woodcrafterských organizací. Jestliže nechceme aby z odkazu bylo zřejmé, že odkazuje na kotvu nebo pokud by kotva působila v textu rušivě, pro potlačení lze opět použít svislou čáru na konci odkazu: [[Woodcraft#Přehled woodcrafterských organizací|seznam woodcrafterských organizací]] se zobrazí jako seznam woodcrafterských organizací. (Protože však heslo může být kdykoliv upraveno nebo přepracováno, včetně zrušení, přejmenování nebo reorganizace nadpisů, používejte odkazy na nadpisy v hesle s velkou opatrností a zdrženlivostí.)

Vytvořený odkaz na článek se zobrazuje modře; pokud článek neexistuje, pak červeně. Kliknutím na červený odkaz se otevře automaticky editační prostředí pro vytvoření nového článku.

Jiné jmenné prostory[editovat | editovat zdroj]

Někdy je třeba odkázat na jinou stránku než na článek, například na kategorii. Na diskusních stránkách je často třeba odkazovat na jiné diskusní stránky, na stránky s nápovědou nebo pravidly Wikipedie nebo na osobní stránku některého wikipedisty. V takovém případě je součástí názvu stránky i označení jmenného prostoru (před dvojtečkou). Z encyklopedických článků se však obecně příliš nedoporučuje odkazovat do jiných jmenných prostorů, považuje se to za zbytečně matoucí pro méně zkušené čtenáře.

Pokud se má název stránky zobrazit bez bez názvu jmenného prostoru, ve wikikódu se do odkazu za název stránky vloží svislou čára (např. [[Wikipedista:Karel Novák|]] se zobrazí jako Karel Novák). Toto z technických důvodů nefunguje v některých speciálních kontextech, například ve shrnutí editace nebo v referencích.

Pozor! V odkazu na kategorii je třeba na začátek odkazu vložit dvojtečku (např.[[:Kategorie:Houby]]). Jinak se nevytvoří odkaz, ale stránka se do příslušné kategorie zařadí!

Konkrétní revize[editovat | editovat zdroj]

Odkazovat speciálním vnitřním odkazem lze v režimu Editovat zdroj i na konkrétní revizi (starší verzi) stránky:

  • [[Speciální:Trvalý odkaz/<číslo revize>]]

Podobně lze odkazovat i na rozdíl verzí („diff“) stránek:

  • [[Speciální:Rozdíl/<číslo revize>]] – rozdíl zadané revize s předchozí
  • [[Speciální:Rozdíl/<číslo jedné revize>/<číslo druhé revize>]] – rozdíl konkrétních revizí

Číslo revize je součástí URL trvalého odkazu na verzi stránky. I v těchto odkazech lze upřesnit zobrazený text textem za svislou čárou.

Odkazy na obrázky, zvuky a videa[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Obrázky a Wikipedie:Obrázky v článku.

Do článků a jiných stránek na české Wikipedii je možné vkládat obrázky, zvukové nahrávky či videa uložené v projektu Wikimedia Commons. Pro vložení obrázku v režimu Editovat použijeme volby Vložit - Obrázek. Ve wikikódu se obrázek vkládá vytvořením vnitřního odkazu na obrázek ve formátu [[Soubor:Jméno souboru|volby|Popis nebo titulek]].

Pokud nechceme obrázek na stránce zobrazit, ale pouze na něj odkázat klikatelným odkazem, je třeba přidat před předponu souboru dvojtečku, například takto: [[:Soubor:Masca-2009.jpg|Obrázek]]. Totéž platí pro zvuky a videa.

Obrázek lokálně uložený v jiném wiki projektu nadace Wikimedia nelze do stránky na české Wikipedii vložit tak, aby se zde zobrazil, lze však na něj (například v rámci diskuse) odkázat meziprojektovým odkazem. Obrázek uložený jinde na internetu nebo na jiné jazykové verzi nelze do stránky na české Wikipedii vložit.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Wikipedie:Externí odkazy a Nápověda:Odkazy ve Vizuálním editoru.

Externí (vnější) odkazy směřují na stránky mimo Wikipedii. Obvykle se nepoužívají v textu článku, ale vkládají se až pod článek do závěrečných sekcí pod nadpis Externí odkazy. Mezi výjimky patří vybrané externí odkazy v infoboxech nebo seznamy subjektů s odkazy na jejich oficiální stránky.

Počet odkazů v sekci Externí odkazy by měl být uměřený a odpovídat jejich kvalitě a potřebě informace v článku doplnit externími zdroji. Není vhodné odkazovat jednotlivé podstránky, je lepší vložit odkaz na jednu hlavní stránku či podstránku věnovanou danému tématu, z níž se lze na další příslušné podstránky dostat. Odkazovat je vhodné na oficiální stránky instituce nebo osobnosti, na internetu dostupný text díla, recenze, stránky reprezentující různé úhly pohledu apod.

Každý externí odkaz má být pokud možno popsán názvem odkazované stránky (například článku nebo webu), údajem o autorovi či jiném původci obsahu stránky, u jednorázově vzniklých materiálů datem vzniku, případně též poslední aktualizace stránky (je-li uvedeno).

U webových adres, které jsou lidsky srozumitelné a zapamatovatelné, zvláště jde-li o oficiální stránky, je vhodné zobrazit přímo URL adresu (případně přidat komentář zvlášť).

Vytváření externích odkazů[editovat | editovat zdroj]

V režimu Editovat (ve Vizuálním editoru) zapíšeme text, z něhož chceme vytvořit odkaz (tj. buď název odkazované stránky, nebo přímo URL), označíme ho myší a klikneme na ikonku . V okně, které se otevře, pak přepneme na Externí web a zapíšeme URL.

V režimu Editovat zdroj můžeme zapsat běžnou URL adresu: např. http://www.nativepeople.cz se interpretuje jako http://www.nativepeople.cz/. Pokud by se URL adresa neměla vypisovat, je třeba odkaz uzavřít do hranaté závorky: odkaz [http://www.nativepeople.cz/] se pak interpretuje jako číslovaný odkaz: [1].

Chceme-li odkaz vytvořit jako klasický hypertext, pak vložíme do hranaté závorky za URL rovněž text, který má být aktivní, oddělený mezerou. Zápis [http://www.nativepeople.cz/ Nativepeople jsou stránky mých přátel] se pak interpretuje jako Nativepeople jsou stránky mých přátel.

Nemá-li být text odkazu interpretován, je třeba jej uzavřít do tagu <nowiki> </nowiki>. Tedy <nowiki>http://www.nativepeople.cz/</nowiki> zobrazí http://www.nativepeople.cz/. Odkaz se rovněž neinterpretuje, je-li uzavřen do čistého tagu <pre> </pre> v okamžiku, kdy jej přestylujete.

Externí odkazy na vybrané stránky lze vložit podobně jako odkazy na sesterské projekty (viz níže) obdobou vnitřního odkazu:

Předpona Příklad
[[google:]] google:
[[phab:]] phab:
[[sep11:]] sep11:

Kompletní seznam naleznete na stránce Speciální:Interwiki.

Odkazy na další projekty Wiki[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy na sesterské projekty.

Odkazy na sesterské projekty nadace Wikimedia se nejčastěji vkládají pod článek do závěrečné sekce Externí odkazy pomocí odpovídající šablony.

Zkrácené odkazy[editovat | editovat zdroj]

Tyto odkazy lze také vkládat podobně jako vnitřní odkazy uzavřením do dvojitých hranatých závorek, před názvem stránky je uvedena předpona odpovídajícího projektu a případně ještě kód jazyka. Např.[[wikt:en:Prague|Praha]] je odkaz na článek v anglické (zkratka en:) verzi Wikislovníku (zkratka wikt:) a zobrazí se (text za svislou čárou) jako Praha. Předpona může mít dlouhou podobu (anglický název projektu) nebo lze použít zkratky (viz podrobnější nápověda).

Odkazy šablonou i zkráceným zápisem se zobrazují jako vnitřní odkazy, ale i odkaz na neexistující stránku je modrý, není červený. Odkazy na sesterské projekty lze samozřejmě vložit i jako běžný externí odkaz, což je však v hlavním jmenném prostoru (v článcích) nevhodné.

Externí odkazy do projektů nadace[editovat | editovat zdroj]

Stejnou formou, jako se odkazuje na stránky mimo Wikipedii, je možné odkázat i na konkrétní stránky české Wikipedie, cizojazyčných Wikipedií i dalších projektů nadace Wikimedia. Zatímco však vnitřní odkazy vytvářejí seznamy stránek odkazujících na nějakou jinou stránku (naleznete na Speciální:Co odkazuje na – seznam odkazujících stránek zobrazuje jen stránky české Wikipedie), tyto externí odkazy v těchto seznamech nejsou.

Takováto forma odkazů je vhodná, pokud nechcete, aby se zobrazovaly v těchto seznamech (a neznepřehledňovaly je), nebo pokud nevíte, jak má interní odkaz vypadat (týká se především speciálních stránek). V takovém případě stačí jednoduše zkopírovat adresu z adresního řádku prohlížeče.

Externí odkazy na projekty nadace nepoužívejte v hlavním jmenném prostoru!
Zkrácený odkaz Plný odkaz
Kód Vzhled Kód Vzhled
[[wikt:slovo]] wikt:slovo [https://cs.wiktionary.org/wiki/slovo slovo] slovo
[[wikt:en:word]] wikt:en:word [https://en.wiktionary.org/wiki/word word] word

V externích odkazech směřujících na Wikipedii lze také využívat kouzelná slůvka – pro jejich seznam viz Nápověda:Kouzelná slůvka#URL adresa.

Příklady:

https:{{fullurl:#|oldid=13837104}} zobrazí https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=&oldid=13837104
[{{fullurl:#|oldid=13837104}} Karcinogen] zobrazí Karcinogen

Mezijazykové odkazy[editovat | editovat zdroj]

Nabídka „v jiných jazycích“ na stránce článku
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Mezijazykové odkazy jsou odkazy na články a další stránky jiných jazykových verzích Wikipedie. Běžně se používají jen odkazy v levém menu (V jiných jazycích), které propojují články pomocí Wikidat. V minulosti se pro vzájemné odkazování na stejné články v jiných jazycích používal zápis: [[jazykový kód:Titul]].

Mezijazykové odkazy vložené do textu se používají na uživatelských stránkách a v diskusích. Odkazy na cizojazyčné verze Wikipedie jsou v textu článků v hlavním prostoru nežádoucí. Zcela nepřípustné je používat takové odkazy přímo v textu jako náhradu chybějících článků na české Wikipedii.

Odkaz na stránku v cizojazyčné verzi Wikipedie se vytvoří vložením kódu jazyka mezi dvě dvojtečky: [[:fr:Paris]].

Související články[editovat | editovat zdroj]