Nápověda:Uživatelské nastavení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Dialog Nastavení umožňuje upravit některé aspekty chování wiki. Toto nastavení platí jenom v době, kdy jste přihlášeni. Přihlašování a uživatelské nastavení funguje odděleně na každé wiki.

Na začátku stránky s nastavením se zobrazuje vaše uživatelské jméno a interní identifikační číslo (to za normální situace nepotřebujete znát). V nastavení si uživatelské jméno změnit nemůžete, ke změně jména je potřeba zásah byrokrata. Smazat uživatelský účet není možné.

Poté, co upravíte svá nastavení, stiskněte tlačítko Uložit nastavení, tím svá nastavení uložíte. Některé stránky nemusí novému nastavení odpovídat do doby, než smažete cache vašeho prohlížeče. Kliknutím na tlačítko Vrátit předchozí nastavení se dialog vyplní hodnotami, které jste naposledy uložili.

Jednotlivé záložky[editovat | editovat zdroj]

Stránka nastavení je rozdělena na několik záložek podle témat:

Údaje o uživateli[editovat | editovat zdroj]

Údaje o uživateli
E-mail:: ______
Nový podpis:: ______
[ ] Používat v podpisu wikitext (bez automatického odkazu)
Nepoužívejte obrázky, externí odkazy a šablony. Jazyk rozhraní:: [______] Změna hesla Staré heslo:: ______ Nové heslo:: ______ Napište znovu nové heslo: ______ [ ] MediaWiki:Tog-rememberpassword E-mail Vaše e-mailová adresa byla ověřena xx:xx xx. xx. xxxx [ ] Poslat e-mail při změně sledované stránky [ ] Poslat e-mail při změně mé diskusní stránky [ ] Posílat e-maily i při malých editacích stránek a souborů [ ] Povolit e-mail od ostatních uživatelů [ ] Zasílat mi kopie e-mailů, které pošlu jiným uživatelům * E-mail (volitelné): Umožní jiným uživatelům Vás kontaktovat prostřednictvím webu, aniž byste museli zveřejnit Vaši e-mailovou adresu. Také může být použit k zaslání nového hesla, pokud jej zapomenete.
 • E-mail: – Můžete si (nepovinně) zaregistrovat svou e-mailovou adresu (nikde nebude zveřejněna). To vám umožní si v případě, že zapomenete heslo, nechat poslat nové heslo pomocí tlačítka Poslat nové heslo na přihlašovací obrazovce. Navíc vám budou moci ostatní registrovaní uživatelé Wikipedie posílat e-maily prostřednictvím odkazu „Poslat e-mail“ na vaší uživatelské stránce (pokud jste to nezakázali – viz níže). Ani těmto uživatelům nebude vaše e-mailová adresa zveřejněna (pokud jim neodpovíte) – vizte Nápověda:E-maily uživatelům pro další informace.
 • Nový podpis: – Tento text se použije při vkládání vašeho podpisu pomocí ~~~ či ~~~~. Systém automaticky tento text doplní odkazem na vaši uživatelskou stránku (pokud to nezakážete, viz níže). V tomto podpisu můžete také používat wikisyntaxi pro změnu písma, vkládání obrázků apod., měli byste tak ovšem činit s mírou. Pro alternativní podpis platí stejná pravidla jako pro uživatelská jména. Zvažte, zda je dobrý nápad používat podpis odlišný od uživatelského jména, je to matoucí (systém zobrazuje váš zvolený podpis, nikoli uživatelské jméno). Používání cizího jména jako podpisu lze chápat jako podvod a porušení pravidel.
 • Používat v podpisu wikitext (bez automatického odkazu)
  Nepoužívejte obrázky, externí odkazy a šablony.
  – Pokud toto políčko zaškrtnete, systém nebude kolem do podpisu automaticky doplňovat odkaz na vaši uživatelskou stránku. To vám umožní vytvořit komplikovanější podpis, ve kterém např. budete odkazovat kromě své uživatelské stránky také na svou diskusní stránku, např. pomocí [[Wikipedista:Jméno]] ([[Diskuse s wikipedistou:Jméno|diskuse]]). Snažte se při volbě svého podpisu myslet i na ostatní uživatele – složité podpisy mohou být obtěžující a zbytečně komplikují zdrojový text stránky.
 • Jazyk rozhraní: – Ze seznamu si můžete vybrat jazyk, ve kterém s vámi má wiki komunikovat. Volba jazyka se týká pouze textů rozhraní, nikoli samotného obsahu wiki. Je třeba upozornit, že některé jazyky (zvláště ty „exotičtější“) nemusí obsahovat úplný a aktuální překlad a mohou proto způsobovat potíže při používání wiki.
 • Změna hesla – Pokud si chcete změnit svoje heslo, zadejte vaše současné heslo, nové heslo a ještě jednou nové heslo. Pokud pouze měníte ostatní nastavení, nemusíte svoje heslo zadávat, ponechte příslušné rámečky prázdné.
 • MediaWiki:Tog-rememberpassword – Pokud zaškrtnete toto políčko, bude na váš počítač uložena cookie, která umožní, aby vás systém MediaWiki při další návštěvě poznal, aniž byste se museli znovu přihlašovat. (Poznámka: Pokud stále používáte heslo, které vám automaticky vygeneroval systém MediaWiki poté, co jste požádali o změnu zapomenutého hesla, nelze z bezpečnostních důvodů tuto volbu použít. Nejprve si musíte heslo změnit na vámi vymyšlené.)
 • E-mail – V této sekci si můžete zvolit, kdy vám bude wiki automaticky posílat e-maily. Všechny e-mailové funkce jsou však vázány na ověření vaší e-mailové adresy (pokud ji dosud ověřenu nemáte, zobrazuje se vám zde hlášení „Vaše e-mailová adresa dosud nebyla ověřena a e-mailové funkce do té doby nejsou dostupné.“.
 • Povolit e-mail od ostatních uživatelů – Pokud toto políčko zaškrtnete, budou vám ostatní uživatelé moci zasílat e-maily pomocí rozhraní ve wiki.
 • Zasílat mi kopie e-mailů, které pošlu jiným uživatelům – Pokud toto políčko zaškrtnete, budou na váš e-mail zasílány kopie e-mailů, které zašlete pomocí rozhraní ve wiki.

Styl[editovat | editovat zdroj]

Styl
( ) Jednoduchý (Náhled)
( ) Klasický (Náhled) 
( ) Kolínská modř (Náhled)
( ) Kuře (Náhled)
( ) Moderní (Náhled)
( ) MonoBook (implicitní) (Náhled)
( ) Můj vzhled (Náhled)
( ) Nostalgie (Náhled)

Toto nastavení ovlivňuje vzhled všech zobrazovaných stránek. Má vliv na vytvářený HTML kód (ale nikoli na samotný text stránek), stejně tak i na CSS stylopisy. Při kliknutí na odkaz (Náhled) se pro otestování zobrazí hlavní strana v příslušném vzhledu. Ukázky, jak jednotlivá nastavení vypadají, můžete vidět na obrázcích:

MediaWiki:Math[editovat | editovat zdroj]

MediaWiki:Math
( ) PNG obrázky
( ) MediaWiki:Mw math simple
( ) MediaWiki:Mw math html
( ) Zdrojový kód LaTeX (pro textové prohlížeče)
( ) Doporučeno pro moderní prohlížeče
( ) MathML, alternativně SVG nebo PNG (doporučeno pro moderní prohlížeče a kompenzační pomůcky)

V MediaWiki můžete psát matematické vzorce pomocí syntaxe programu TeX. Toto nastavení ovlivňuje způsob, jakým jsou tyto vzorce zobrazovány:

 • PNG obrázky – Vzorce jsou vždy převedeny na obrázek (ve formátu PNG).
 • MediaWiki:Mw math simple – Pokud je vzorec jednoduchý (např. „x = 3“), je převeden na text (HTML), jinak je zobrazen ve formě obrázku.
 • MediaWiki:Mw math html – Pokud je to jen trochu možné, MediaWiki se pokusí vzorec formátovat pouze pomocí HTML, pouze pro příliš složité vzorce použije PNG obrázek. (Poznámka: Některé vzorce (např. a^{b^c}) mohou být při použití této volby zobrazeny v textu matoucím způsobem.)
 • Zdrojový kód LaTeX (pro textové prohlížeče) – Všechny vzorce jsou v textu ponechány ve formě původního TeXového kódu; tato volba slouží hlavně pro použití na textových prohlížečích (např. Lynx).
 • Doporučeno pro moderní prohlížeče – Pokud používáte prohlížeč vydaný řekněme v posledním roce, je tato volba doporučeným nastavením.
 • MathML, alternativně SVG nebo PNG (doporučeno pro moderní prohlížeče a kompenzační pomůcky) – Matematické vzorce jsou převedeny do MathML, pokud ho váš prohlížeč podporuje. V takovém případě se jedná zřejmě o ideální volbu, ale podpora MathML je zatím bohužel nepříliš rozšířená.

MediaWiki:Files[editovat | editovat zdroj]

MediaWiki:Files
Omezit obrázky na stránkách s popisem na: [______]
Velikost náhledu: [______]
 • Omezit obrázky na stránkách s popisem na: – Zde nastavte maximální velikost obrázků, které chcete na stránkách s popisem (tj. nikoli v článcích) zobrazovat; pokud má obrázek větší než zadanou velikost, je na stránce zobrazen zmenšený na tuto velikost a pod ním je odkaz na obrázek v původní velikosti. (Pokud chcete obrázky mít zobrazeny vždy v plné velikosti, vyberte možnost 10000×10000.)
 • Velikost náhledu: – Zde nastavte šířku, ve které chcete zobrazovat náhledy obrázků v článcích (pokud v článku nemá obrázek zadánu fixní velikost).

Datum a čas[editovat | editovat zdroj]

Formát data
( ) 15. 1. 2001, 16:12
( ) 15.01.2001, 16:12
( ) 16:12, 15. 1. 2001
( ) 16:12, 15.01.2001
( ) 15. ledna 2001, 16.12
( ) 16.12, 15. ledna 2001
( ) 2001-01-15T16:12:34
 • Formát data – Můžete si vybrat formát času, který se bude např. objevovat v historii stránek a pod.
Časové pásmo
Čas na serveru: aa:bb
Místní čas: cc:dd
MediaWiki:Timezoneoffset ______
[Načíst z prohlížeče]
Označte, o kolik se vaše časové pásmo liší od serveru (UTC). Například pro středoevropské časové pásmo (SEČ) vyplňte „01:00“ v zimě, „02:00“ v období platnosti letního času.

Zde si můžete nastavit, podle jakého časového pásma se mají zobrazovat některé časové údaje.

 • MediaWiki:Timezoneoffset – Do editačního pole vložte rozdíl vašeho časového pásma od UTC. Pro středoevropský čas (SEČ) je tento rozdíl 01:00 v zimě a 02:00 v období platnosti letního času.
 • Načíst z prohlížeče – Po stisknutí tohoto tlačítka prohlížeč automaticky vyplní vaše časové pásmo podle jemu známého nastavení. Pokud prohlížeč nepodporuje JavaScript nebo pokud nemáte v počítači správné časové pásmo nastaveno, nebude tlačítko fungovat správně.

Místní čas podle tohoto nastavení se zobrazuje na:

Na toto nastavení se nebere ohled (zobrazuje se čas v UTC) při vkládání podpisu do diskuse pomocí ~~~ či ~~~~. Také v době, kdy nejste přihlášeni, nemůže být vaše nastavení známo, takže se veškeré časy zobrazují v UTC.

Editace[editovat | editovat zdroj]

Editace
Řádky:: ______ Sloupce:: ______
[ ] Zapnout možnost editace části článku pomocí odkazu [editovat].
[ ] Umožnit editaci části článku kliknutím pravým tlačítkem na nadpis (JavaScript)
[ ] Editovat poklepáním (JavaScript)
[ ] Roztáhnout editační okno na celou šířku
[ ] Ukázat panel nástrojů při editaci
[ ] Zobrazit při první editaci náhled
[ ] Zobrazit náhled před editačním oknem místo za ním.
[ ] Označovat editace implicitně jako malé
[ ] MediaWiki:Tog-externaleditor
[ ] MediaWiki:Tog-externaldiff
[ ] Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace
 • Řádky:, Sloupce: – Zde si můžete zvolit šířku editačního okna.
 • Zapnout možnost editace části článku pomocí odkazu [editovat]. – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude u každé kapitoly zobrazen odkaz [Editovat], pomocí kterého lze editovat pouze příslušnou část článku.
 • Umožnit editaci části článku kliknutím pravým tlačítkem na nadpis (JavaScript) – Pokud je toto políčko zaškrtnuto a váš prohlížeč podporuje JavaScript, můžete přejít na editaci části článku přejít kliknutím pravým tlačítkem na její nadpis.
 • Editovat poklepáním (JavaScript) – Pokud je toto políčko zaškrtnuto a váš prohlížeč podporuje JavaScript, můžete přejít na editaci článků pouhým dvojklikem na stránku.
 • Roztáhnout editační okno na celou šířku – Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je editační okno roztaženo na celou šířku stránky.
 • Ukázat panel nástrojů při editaci – Pokud je toto políčko zaškrtnuté, zobrazuje se nad editačním oknem panel editačních nástrojů, pomocí kterého lze do textu vkládat některé editační příkazy.
 • Zobrazit při první editaci náhled – Pokud je toto políčko zašrktnuté, zobrazí se při editaci článku automaticky náhled.
 • Zobrazit náhled před editačním oknem místo za ním. – Při zaškrtnutí tohoto políčka je náhled zobrazován nad editačním oknem, pokud políčko zaškrtnuto není, je nahoře editační okno a náhled se zobrazuje pod ním.
 • Označovat editace implicitně jako malé – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je při každé editaci implicitně zaškrtnuto políčko Tato změna je malá editace.
 • MediaWiki:Tog-externaleditor – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, používá se pro editaci externí editor namísto toho vestavěného v prohlížeči.
 • MediaWiki:Tog-externaldiff – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, používá se pro porovnávání externí program namísto toho vestavěného v MediaWiki.
 • Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace – Pokud je políčko zaškrtnuto, program upozorní při uložení stránky bez vyplnění shrnutí editace.

Poslední změny[editovat | editovat zdroj]

Poslední změny
Počet dní zobrazených v posledních změnách: ______
Počet položek v seznamu posledních změn: ______
[ ] Skrýt malé editace v posledních změnách
[ ] V posledních změnách a sledovaných stránkách seskupovat změny podle stránek
 • Počet dní zobrazených v posledních změnách: – Zde si můžete zvolit implicitní počet dní, ze kterých budou zobrazeny položky v seznamu posledních změn a sledovaných stránkách. Tento implicitní počet můžete při konkrétní návštěvě změnit pomocí odkazů, které jsou na těchto speciálních stranách uvedeny.
 • Počet položek v seznamu posledních změn – Zde si můžete zvolit implicitní počet položek zobrazených v seznamu posledních změn a sledovaných stránkách. Tento implicitní počet můžete při konkrétní návštěvě změnit pomocí odkazů, které jsou na těchto speciálních stranách uvedeny.
 • Skrýt malé editace v posledních změnách – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, nejsou na seznamu posledních změn implicitně zobrazovány editace, které jsou označeny jako malé. Zobrazit si je poté můžete tím, že na stránce posledních změn kliknete na odkaz zobrazit malé editace. Tato volba se netýká seznamu sledovaných stránek, ale ovlivňuje seznam souvisejících změn.
 • V posledních změnách a sledovaných stránkách seskupovat změny podle stránek – Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete vylepšené zobrazování seznamu posledních změn. V tomto vylepšeném zobrazování se změny jednoho článku v jednom dni seskupí pod jedním titulkem a detaily se zobrazí až po kliknutí na rozbalovací šipku. Tato funkčnost nemusí fungovat na všech prohlížečích.

Sledované stránky[editovat | editovat zdroj]

Sledované stránky
Počet dní zobrazených ve sledovaných stránkách: ______
[ ] Na seznamu sledovaných stránek zobrazovat všechny změny, ne jen tu poslední
Počet editací zobrazených ve zdokonalených sledovaných stránkách: ______
[ ] Na seznamu sledovaných stránek skrýt moje editace
[ ] Na seznamu sledovaných stránek skrýt editace botů
[ ] Na seznamu sledovaných stránek skrýt malé editace
[ ] Přidávat mnou založené stránky a načtené soubory ke sledovaným
[ ] Přidávat mnou editované stránky mezi sledované
[ ] Přidávat mnou přesouvané stránky a soubory mezi sledované
 • Počet dní zobrazených ve sledovaných stránkách: – Počet dní, které se implicitně zobrazují na stránce sledovaných stránek.
 • Na seznamu sledovaných stránek zobrazovat všechny změny, ne jen tu poslední – Zapíná zdokonalené zobrazení, při kterém se opakované editace jednoho článku v jednom dni zobrazí seskupeně. Pro správnou funkci vyžaduje JavaScript.
 • Počet editací zobrazených ve zdokonalených sledovaných stránkách: – Pokud jsou zapnuty zdokonalené sledované stránky, volí implicitní nastavení pro počet změn maximálně zobrazených na stránce sledovaných stránek.
 • Na seznamu sledovaných stránek skrýt moje editace – Pokud je zaškrtnuto, jsou ve vašem seznamu sledovaných stránek vaše vlastní editace zcela ignorovány (a nejsou zobrazovány).
 • Na seznamu sledovaných stránek skrýt editace botů – Pokud je zaškrtnuto, jsou ve vašem seznamu sledovaných stránek ignorovány editace botů (a nejsou zobrazovány).
 • Na seznamu sledovaných stránek skrýt malé editace – Pokud je zaškrtnuto, jsou ve vašem seznamu sledovaných stránek ignorovány editace označené jako malé (a nejsou zobrazovány).
 • Přidávat mnou založené stránky a načtené soubory ke sledovaným – Pokud je políčko zaškrtnuto, je při každém vytvoření nové stránky implicitně zaškrtnuto políčko Sledovat tuto stránku.
 • Přidávat mnou editované stránky mezi sledované – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je při každé editaci implicitně zaškrtnuto políčko Sledovat tuto stránku.
 • Přidávat mnou přesouvané stránky a soubory mezi sledované – Pokud je políčko zaškrtnuto, je při každém přejmenování stránky implicitně zaškrtnuto políčko Sledovat tuto stránku.

Vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

Vyhledávání
MediaWiki:Resultsperpage: ______
MediaWiki:Contextlines: ______
MediaWiki:Contextchars: ______
MediaWiki:Defaultns
[ ] (Hlavní) [ ] ...

Nastavení na této stránce ovlivňují zobrazení výsledků hledání

 • MediaWiki:Resultsperpage – Určuje počet nalezených článků, které mají být zobrazeny na jedné stránce výsledků.
 • MediaWiki:Contextlines – Toto nastavení určuje, kolik řádek, na kterých se hledaný výraz vyskytuje, se má ve výsledcích maximálně zobrazit. Pokud zde nastavíte 0, nebudou ve výsledcích hledání náhledy obsahu stránky zobrazeny vůbec.
 • MediaWiki:Contextchars – Kolik okolních znaků z jedné zobrazené řádky (viz výše) se má zobrazit.
 • MediaWiki:Defaultns – Určuje, ve kterých jmenných prostorech se má zadaný text implicitně hledat. Na stránce s výsledky lze tento výběr pro konkrétní hledání změnit.

Různá nastavení[editovat | editovat zdroj]

Limit pro označení pahýlu: ______
Podtrhávat odkazy:: [______]
[ ] Formátovat odkazy na neexistující články takto (alternativa: takto?).
[ ] MediaWiki:Tog-justify
[ ] Automaticky číslovat kapitoly
[ ] Ukázat obsah článku (pokud má článek více než tři nadpisy).
[ ] Ukázat bublinu (hoverbox) nad wiki odkazy
[ ] MediaWiki:Tog-nocache
[ ] MediaWiki:Tog-showjumplinks
[ ] Nezobrazovat obsah stránky pod rozdílem verzí
[ ] Zobrazit skryté kategorie
 • Limit pro označení pahýlu – Stránky, které jsou v hlavním jmenném prostoru, nejsou přesměrovačem a mají menší než udanou velikost (v bytech, zhruba počet znaků), mají přiřazenu CSS třídu „stub“, což umožňuje jejich grafické rozlišení pomocí uživatelského stylu.
 • Podtrhávat odkazy: – Obvykle je zvykem hypertextové odkazy podtrhávat; pomocí tohoto políčka můžete požádat, aby odkazy podtrženy nebyly, případně aby se podtrhávání řídilo nastavením vašeho prohlížeče. (Váš prohlížeč však toto nastavení může zcela ignorovat.) Nepodtržené odkazy lze poznat podle barvy, ovšem obvykle nelze rozpoznat, zda dvě po sobě jdoucí slova jsou jeden odkaz či dva.
 • Formátovat odkazy na neexistující články takto (alternativa: takto?). – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, vypadají odkazy na neexistující články stejně jako odkazy na existující články, pouze mají nastavenu třídu „new“ místo „internal“. Pokud políčko zaškrnuto není, nejsou odkazy na neexistující články aktivní, ale místo toho je za nimi zobrazen otazníček, který odkazuje na editaci příslušného neexistujícího článku. Vzhled těchto odkazů závisí na nastavení, nejčastěji jsou zobrazeny červeně. Při zobrazení otazníku nelze rozlišit mezi jednoslovným a víceslovným odkazem.
 • MediaWiki:Tog-justify – Pokud je políčko zaškrtnuto, budou pravé okraje odstavců v článcích zarovnány, v opačném případě budou ponechány zubaté (tzv. „zarovnání na praporek“).
 • Automaticky číslovat kapitoly – Při zaškrtnutí tohoto políčka bude u nadpisů kapitol zobrazeno automatické hierarchické číslování.
 • Ukázat obsah článku (pokud má článek více než tři nadpisy). – Pokud je políčko zaškrtnuto, bude u článků, které obsahují více než 3 nadpisy kapitol, zobrazena tabulka obsahu.
 • MediaWiki:Tog-nocache – Zaškrnutím tohoto políčka vypnete ukládání stránek do paměti cache, která slouží ke zrychlení jejich zobrazování. Můžete tím odstranit některé problémy se zobrazováním zastaralých verzí stránek, ale pouze za cenu sníženého výkonu.
 • Ukázat bublinu (hoverbox) nad wiki odkazy – Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je u každého odkazu vyplněn HTML atribut „title“ následujícím způsobem: u interních odkazů obsahuje název cílové stránky, u interwiki odkazů obsahuje název cílové stránky s interwiki prefixem, u externích odkazů obsahuje URL. Způsob využití tohoto atributu záleží na prohlížeči, nejčastěji se při najetí nad takový odkaz zobrazí v malém plovoucím rámečku. Některé prohlížeče ho však automaticky doplní o cílové URL, takže v takovém případě může být zbytečný.
 • MediaWiki:Tog-showjumplinks – Při zaškrtnutí tohoto políčka se do stránky vkládají odkazy, které se v moderních grafických prohlížečích nezobrazují, ale ve starších textových prohlížečích nebo např. v čtečkách pro zrakově postižené mohou pomáhat uživateli dostat se na požadovanou část stránky.
 • Nezobrazovat obsah stránky pod rozdílem verzí – Pokud toto políčko zašrktnete, na stránce s porovnáním změn v článku se bude zobrazovat jen přehled změn ve zdrojovém textu, ale už ne náhled na výslednou podobu článku.
 • Zobrazit skryté kategorie – Po zaškrtnutí tohoto políčka se Vám u článků bude objevovat i jejich zařazení do skrytých kategorií, které slouží pouze ke správě Wikipedie.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

Některá nastavení vašeho prohlížeče mohou s nastaveními wiki kolidovat, v takovém případě má nastavení v prohlížeči obvykle přednost. Pokud některá nastavení nefungují, zkuste wiki zobrazit v jiném prohlížeči.

Vzhled a některé drobnější aspekty chování také můžete změnit tím, že si vytvoříte uživatelský styl.

Související články[editovat | editovat zdroj]