Nápověda:Červený odkaz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zkratka:
  • WP:redlink

Červeně se zobrazují odkazy na články a jiné stránky Wikipedie, které dosud neexistují. Kliknutím na červený odkaz se otevře okno pro vytvoření nového článku nebo stránky. Pokud stránka daného názvu byla v minulosti smazána, zobrazí se též protokolovací záznamy o smazání (kdo a kdy stránku smazal), zpravidla i s odkazy na důvody smazání, případně informace, že založení stránky je blokováno. Pokud cílová stránka později vznikne, červený odkaz sám zmodrá, aniž by bylo nutno odkaz upravovat.

Červené odkazy značí, že článek s odkazovaným názvem neexistuje, vybízejí k jeho vytvoření a usnadňují jeho založení. Pro jejich vytváření platí standardní pravidla: téma chybějícího článku by mělo být dostatečně encyklopedicky významné a název článku odpovídat zvyklostem.

Červené odkazy upozorňují na absenci článku a tím poskytují rychlou informaci, že odkazované téma je možná méně významné či opomenuté. Na druhou stranu oproti modrým odkazům čtenáře nedovedou přímo k dalšímu textu. Oba protichůdné principy je vhodné mít na paměti, červeným odkazům na žádoucí články se nevyhýbat, ale zároveň v článku odkázat na všechny podstatně související, již existující články.

Vkládání červených odkazů[editovat | editovat zdroj]

Červený odkaz se vytváří stejným způsobem jako vnitřní odkazy na existující články, tedy použitím dvojitých hranatých závorek. Odkaz je samozřejmě nutné uvést v základním tvaru, v případě potřeby tedy použít odkaz před svislou čárou:

Další informace nenajdete v [[Název neexistujícího článku|neexistujícím článku]]

abychom získali výsledek:

Další informace nenajdete v neexistujícím článku.
Upozornění
  • Červený odkaz může také vzniknout chybou v odkazu, například překlepem.
  • Červeně se zobrazují pouze odkazy na českou Wikipedii. Odkazy na jiné jazykové verze a sesterské projekty nadace Wikimedia se zobrazují modře, i když cílová stránka neexistuje.

Zamodření červených odkazů[editovat | editovat zdroj]

Jsou různé případy, kdy je možné se červených odkazů vhodným způsobem zbavit:

  • Vytvoření nového článku – vznik i krátkého článku (alespoň pahýlu) na vhodné téma je pro Wikipedii největším přínosem.
  • Oprava chyby – červený odkaz může vzniknout překlepem, neuvedením základního tvaru apod.
  • Oprava nevhodného názvu – název článku v odkazu jiným způsobem neodpovídá pravidlům.
  • Doplnění přesměrování – příslušný článek existuje pod jiným názvem, ale dá se očekávat, že jej někteří čtenáři budou hledat i pod názvem, na který vede červený odkaz.
  • Odstranění nevhodného odkazu – není výjimečné, že se v článcích vyskytuje odkaz na téma, které není dostatečně encyklopedicky významné.
  • Odkaz na existující článek – pro čtenáře bude přínosné, pokud bude mít možnost přečíst i méně specifický (obecnější) článek. Řešením však zpravidla může být ponechání žádoucího červeného odkazu a vhodné doplnění textu s odkazem na obecnější článek.

Nejvíce opatrnosti vyžaduje náhrada červeného odkazu přesměrováním z konkrétnějšího na obecnější, tedy přesměrováním na článek, který o tématu pojednává jen částečně (např. mu věnuje jednu kapitolu). Z hlediska čtenáře to může být přínosné, ale „zamodří“ se tím odkaz, který by s ohledem na rozvoj Wikipedie měl zůstat červený. V každém případě by se takové přesměrování nemělo vytvářet, pokud v cílovém článku nejsou informace o přesměrovávaném tématu alespoň na úrovni pahýlu. Další informace jsou na Wikipedie:Přesměrování.