Přeskočit na obsah

Závorky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Interpunkční znaménka

Závorky
 • uvozovky   „ “       » «
 • závorky   ( )   [ ]   { }   ⟨ ⟩

Závorky jsou interpunkční znaménka používaná v textu nejčastěji pro vyznačení vsuvek nebo vět vložených komentujících hlavní větu. Používají se zpravidla ve dvojicích levá–pravá, anebo jednostranně jako svorky nebo v označení číslovaných seznamů, např. 1), 2), 3).

Existuje 5 druhů (tvarů) závorek, které se liší užitím a významem, zejména v oblastech jejich nejstrukturovanějšího užití, např. v matematice a programovacích jazycích, zatímco v běžném textu více záleží na rozhodnutí pisatele a často je lze nahradit jinými interpunkčními znaménky.

Užití závorek v běžném textu

[editovat | editovat zdroj]
 • vyznačení vsuvek a vět vložených, lze je nahradit čárkami nebo pomlčkami,
 • vyznačení části věty, která není součástí vlastního textu – v závorce bývá např. za citátem uveden jeho autor, výraz (potlesk) jako reakce na projev apod.,
 • varianty výrazu – Kateřina Emmons (dříve Kůrková), zejména cizojazyčné – sova pálená (Tyto alba),
 • pokud se v závorkách vyskytuje další závorkový výraz, je možné je odlišit jiným typem, ale lépe je nahradit je čárkami nebo pomlčkami.
 • zevnitř se závorky přirážejí bez mezer přímo k obsahu. S celým výrazem v závorce se z hlediska interpunkce zachází obdobně jako se slovem, tj. od sousedních slov nebo interpunkčních znamének se odděluje nebo neodděluje mezerou podle zásad, jako kdyby šlo o slovní výraz bez závorky.

Druhy (tvary) závorek

[editovat | editovat zdroj]
Alt+1+2+3 = {
Alt+1+2+5 = }
 • lomené ⟨ ⟩ – v typografii textu neobvyklé; v matematice hranice uzavřeného intervalu (včetně krajních bodů). (nematematická varianta těchto závorek: 〈 〉)
 • špičaté < > Pro značky ve značkovacím jazyce XML se zavedly znaky matematických relacívětší než“ a „menší než“ jako náhrada lomených závorek nedostupných na počítačových klávesnicích.
 • svislé | | – používány v matematice pro značení absolutní hodnoty či velikosti (mohutnosti) objektu.
 • dvojité svislé ‖ ‖ – po označení normy (velikosti)
 • dvojité lomené ⟪ ⟫
 • ... a další, např. horní a dolní celá část

V počítačovém zpracování (obecně dat, nejen u zdrojových kódu) se používají pro určení vnoření, tj. hierarchické struktury, i obecnější konvence. Nejjednodušší jsou zdvojené nebo ztrojené závorky, i zde na [[Wikipedie|Wikipedii]]. Jako závorky slouží libovolné (konvencí, normou, syntaxí) spárované symboly, např. begin a end v Pascalu/Delphi, v html a xml tagy <html> a </html> a v LaTeXu \begin{document} a \end{document}.

Zobecnění závorek jsou distfixní operátory.

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Literatura

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]