Pomlčka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pomlčka

Interpunkční znaménka

apostrof     '
čárka   ,
dvojtečka   :
otazník   ?
pomlčka        
spojovník   -  
středník   ;
tečka   .
uvozovky   „ “       » «
vykřičník   !
výpustka     ...
závorky   ( )   [ ]   { }   ⟨ ⟩

Pomlčka (–) je interpunkční znaménko, znak vodorovné čáry, které vyznačuje přestávku v řeči, odděluje části projevu (ve větě i mezi větami). V řadě případů se pomlčka na obou stranách od okolního textu odděluje mezerami. Odlišnou funkci mají podobný, ale kratší spojovník (-), který se píše bez mezer, a minus.

Typy[editovat | editovat zdroj]

V tištěných typech písma se obvykle rozlišují dva či více typů pomlček podle její šířky: krátká a dlouhá. Obě se odlišují od podobného spojovníku.

Krátká pomlčka

Nejběžnější je tzv. půlčtverčíková čili krátká pomlčka v šířce přibližně písmene n, tedy půl čtverčíku, půl výšky velkých znaků bez diakritiky, která se na běžných klávesnicích počítače nevyskytuje. Její znak Unicode je U+2013.

Dlouhá pomlčka

V některých jazycích, např. v angličtině, se od krátké pomlčky (en dash, tiret, má šířku písmene N) odlišuje čtverčíková neboli dlouhá pomlčka (em dash, má šířku písmene M; U+2014). V češtině se dlouhá pomlčka používá méně často, např. v beletrii pro zvýraznění členění textu.

Nerozlišené pomlčky

Na klasických psacích strojích a při ručním psaní se obvykle pro všechny druhy pomlček používá stejný znak i klávesa jako pro spojovník. Některá tisková písma však ani neobsahují více druhů pomlček a případně ani oddělené znaky pro pomlčku a spojovník.

Užití pomlčky v češtině[editovat | editovat zdroj]

Použití s mezerami[editovat | editovat zdroj]

Půlčtverčíková pomlčka obklopená mezerami se používá v zásadě tam, kde se historicky používala čtverčíková pomlčka:

 • Nahrazuje přísudek v neslovesných větách: Mladost – radost.
 • Nahrazuje spojku v souřadně spojených větách: Chytří pochopí – hloupí se zeptají.
 • Osamostatňuje část výpovědi, a to na začátku nebo na konci věty: Nebezpečí – to je moje druhé jméno. Přišlo to, co všichni očekávali – prodloužení.
 • Odděluje vsuvku, používá se párově – není-li vsuvka na začátku či na konci věty. Oddělení vsuvky může být nahrazeno čárkami (čárkou) nebo závorkami.
 • Odděluje přímou řeč, může být nahrazena uvozovkami.
 • Naznačuje neukončenou výpověď, může být nahrazena třemi tečkami: Jestli nedáš pokoj, tak – (V této funkci se často používá dlouhá pomlčka.)
 • V beletrii se užívá pro členění textu a stupňování děje, někdy se užívá i více pomlček za sebou: Otevřely se dveře a vstoupil – – – sám vévoda!

Použití bez mezer[editovat | editovat zdroj]

 • Odděluje dva či více jmenných či číselných prvků v označení rozmezí, trasy, vzájemného vztahu (vzdálenosti, souboje atd.). V tomto použití se zpravidla nemá (nemusí) oddělovat mezerami: rychlík Praha–Brno, utkání Sparta–Slávie, Karel IV. (1316–1378), 1.–3. 5. (pouze však pokud je stejný měsíc, jinak s mezerami). Mezery se doporučuje vkládat, pokud je alespoň jeden z výrazů víceslovný: rychlík České Budějovice – Ústí nad Labem. Někdy se chybně používá též ve významu předložky do (od 7–15 hodin). V adjektivním tvaru se pomlčka mění ve spojovník (utkání Česko–Slovensko, česko-slovenské utkání). Pro označení spojení dvou prvků (Frýdek-Místek, Rakousko-Uhersko, Anežka Hodinová-Spurná) nebo podřízeného celku (Bratislava-Vajnory) se správně používá spojovník, nikoliv pomlčka. V některých méně obvyklých typech případů může být volba znaménka neustálená, sporná nebo může být použitelných více možností.
 • Nahrazuje nuly ve vyjádření počtu nižších měnových jednotek (Kčs 30,–).
 • Používá se k proškrtnutí prázdných rubrik, položek či políček, může být nahrazeno jiným způsobem proškrtnutí.

Psaní pomlčky na počítači[editovat | editovat zdroj]

Při běžném rozložení kláves na počítačových klávesnicích se pomlčka nevyskytuje a nahrazuje se spojovníkem.

K zápisu pomlčky je ale v mnoha programech možné využít klávesové zkratky, případně jsou k dispozici v rámci nabídky speciálních znaků:

Windows[editovat | editovat zdroj]

Na většině počítačů s Microsoft Windows je možno pomlčku zadat podržením Alt a zápisu kódu znaku na numerické klávesnici:

 • krátkou pomlčku pomocí Alt + 0150,
 • dlouhou pomlčku obdobně pomocí kombinaceAlt + 0151.

Linux[editovat | editovat zdroj]

Jelikož má krátká pomlčka v Unicode přiřazeno číslo 2013 a dlouhá pomlčka 2014, tak se na počítačích s operačním systémem Linux se vloží po zmáčknutím dohromady tří kláves Ctrl + Shift a klávesy U a následným naťukáním čísla a a stisku mezerníku:

 • pro krátkou pomlčku: číslo 2013,
 • dlouhá pomlčka se vloží obdobně při následném napsání 2014 .

Také je možné využít klávesy Compose, v kombinaci Compose--. (dvakrát spojovník a tečka) pro krátkou pomlčku a Compose--- (třikrát spojovník) pro dlouhou pomlčku.

Apple[editovat | editovat zdroj]

Na počítačích Apple Macintosh se pak stlačí zároveň tlačítko Option a spojovník -.

Textové editory[editovat | editovat zdroj]

V některých textových editorech se krátká pomlčka zapíše jako zdvojený spojovník -- („--“) a editor ji zamění za pomlčku.

Obdobně některé programy jednoduchý spojovník obklopený mezerami změní na pomlčku automaticky.

Nezlomitelná pomlčka[editovat | editovat zdroj]

Nezlomitelná pomlčka čili tvrdá pomlčka je další speciální typografický znak. Za normální pomlčkou následuje, je-li na konci řádku, odřádkování. Nezlomitelná pomlčka oproti běžné způsobí, že se za ní řádek nezlomí a část před ní i za ní se chová jako jediné slovo – řádek se láme před ním nebo za ním. Ve značkovacích jazycích se zapisuje entitou #8209;.

Mezery[editovat | editovat zdroj]

Obdobně jako u pomlček existují různé varianty mezer – nejen běžná, standardní mezera, ale také nezlomitelná mezera a její úzká varianta.

Pomlčkám podobné znaky[editovat | editovat zdroj]

Spojovník

Pomlčka se liší od spojovníku „-“ (Unicode U+002D, případně U+2010), který spojuje především dvě slova nebo dvě části slova v jeden celek a vkládá se bez mezer.

Spojovník se používá také jako rozdělovací znaménko při dělení slov na konci řádku.

Mínus

matematickém zápisu se znak mínus (U+2212): „−“, podobný pomlčce, užívá pro operaci odčítání, kdy se odděluje mezerami, nebo se (bez mezery) používá k označení záporného čísla připojením před číslo bez mezery. Z typografického hlediska se od pomlčky liší, pomlčka stojí poněkud níže, znak minus by měl stát výš: stejně vysoko (a se stejnou délkou) jako vodorovná čárka u znaku plus.

Podle ČSN 01 6910 se v korespondenci značka minus nahrazuje klasickou pomlčkou.[1]

Srovnání pomlčky a podobných znaků[editovat | editovat zdroj]

Srovnání pomlček a podobných znaků: „ + − – — ― - “ tj. plus, mínus, pomlčka (krátká, běžná, n-pomlčka), dlouhá pomlčka (m-pomlčka), vodorovná čára a spojovník.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Pravidla českého pravopisu. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-1343-1. S. 54, 72–73.  

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Číslicové a jiné matematické symboly v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]