Pomlčková válka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pomlčkovou válkou[1] je nazýván spor o název Československa, probíhající po listopadu 1989. Tento spor, jakož i spory o zkratku ČSFR a označení Československo, doprovázely základní spor o osud federace ČSSR, který trval od dob před vznikem Česko-Slovenska, později Československa, v roce 1918. Nakonec tehdy dostalo Československo název „Česká a Slovenská Federativní Republika“ místo sporných názvů „Československá federativní republika“ (česky) a „Česko-Slovenská Federatívna Republika“ (slovensky).

Vývoj[editovat | editovat zdroj]

Ve svém projevu na prvním zasedání Federálního shromáždění 23. ledna 1990, prezident Václav Havel předložil návrh o změně státních symbolů, jména armády a názvu státu. Havlův záměr byl přejmenovat Československou socialistickou republiku na Československo a předpokládal, že toto bude okamžitě a bezvýhradně schváleno. Nedošlo k žádně předchozí poradě a poslanci nebyli předem s návrhy seznámeni. Prezidentovi bylo sděleno, že jeho návrh musí projít konvenční parlamentní procedurou.

Ve chvíli, kdy bylo toto rozhodnutí oddáleno, se v médiích rozběhla vzrušená debata, jak by měl nový název vypadat. Václav Havel se po poradě s nejvyššími představiteli Parlamentu rozhodl postavit za název Česko-Slovenská republika, zatímco skupina českých ale i slovenských poslanců podala návrh na název Československá federativní republika. Česká veřejnost z většiny podporovala název Československá federativní republika, Slovákům se více zalíbila Česko-Slovenská federativní republika. Slovenští poslanci argumentovali, že v textu Versaillské smlouvy, Pittsburské dohody a na poštovních známkách do roku 1920, se objevuje výhradně název Česko-Slovensko.

Vzájemný souboj názvů skončil patem. Varianta s pomlčkou byla zamítnuta při hlasování v dolní komoře parlamentu povětšinou hlasy českých poslanců, druhá varianta neprošla horní komorou, kde ji zablokovali Slováci za pomoci hlasovacího principu "zákazu majorizace". Byl vytvořen dohodový výbor, který přišel s kompromisem. Dle něj, pomlčka znamená něco jiného v češtině (údajně funguje jako rozdělovník) a něco jiného ve slovenštině (kde má funkci spojovníku). Proto je slovenský název Česko-Slovenská federatívna republika beze zbytku ekvivalentní českému názvu Československá federativní republika. Z tohoto úhlu pohledu je název Česko-Slovensko gramaticky chybný, měl by se psát Česko-slovensko, neboť "s" není začátkem nového slova. Tento fakt byl ignorován.

S tímto komplikovaným řešením nebyla slovenská strana spokojena. Řešení přišlo 9. dubna 1990, kdy se federální shromáždění shodlo na názvu Česká a Slovenská Federativní Republika (což samo o sobě rovněž odporovalo a odporuje platné pravopisné normě). Po zdárném vytvoření nového názvu, česko-slovenské spory neutichly a vyústily v rozpad Československa.

Z typografického hlediska je označení pomlčková válka nepřesné, neboť se jednalo o spojovník.[2] Podle slovenské reformy pravopisu z roku 1991 se ve všech názvech obsahujících „Československo“ nebo „československý“ píše spojovník, tedy jako „Česko-Slovensko“, resp. „česko-slovenský“. Toto pravidlo se v současné době uplatňuje i na starší názvy, které podle něj nebyly vytvořeny.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. STEIN, Eric. Česko - Slovensko. [s.l.]: [s.n.] ISBN 80-200-0752-0. 
  2. UJČ: pomlčka a spojovník

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]