Česká fonetická transkripce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ukázka písma IPA Tento článek obsahuje výslovnost zapsanou znaky mezinárodní fonetické abecedy IPA.
Zobrazení některých znaků nemusí být v některých prohlížečích korektní.

Česká fonetická transkripce popisuje způsoby grafického zápisu mluvené řeči, jak se obvykle používají v české lingvistické literatuře.

Pro účely mezinárodního srovnávání ve fonetice a fonologii se používá Mezinárodní fonetická abeceda (IPA). Použití IPA je omezeno její relativně nízkou znalostí. Čeští lingvisté tradičně používají zjednodušenou českou transkripci, která si téměř vystačí se znaky české abecedy. Pro zvuky, pro které česká abeceda nemá znaky, si buď vypůjčují některé znaky IPA, nebo používají znaky vlastní. Od fonetické transkripce, která přesně zaznamenává zvuky, které v promluvě zazněly, je třeba odlišovat transkripci fonologickou, která od konkrétní zvukové realizace odhlíží a zaznamenává pouze fonémy (je tedy z hlediska repertoáru znaků potřebných pro zápis jednotlivých hlásek jednodušší).

Fonetická transkripce češtiny[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka podává přehled 59 písmen zapisujících zvuky (hlásky) včetně délkových variant, které se vyskytují ve standardní české výslovnosti. Srovnává znaky IPA s tradiční českou transkripcí. Tam, kde je dáno více možností, první (levý) znak se obvykle používá v odborných textech, další jsou spíše využívány ve starších pracích a příručkách pro laické uživatele. Vědecká transkripce např. nahrazuje tradiční české spřežky[zdroj?] ch, dz, dž jedním grafémem: x, ʒ, ʒ̆.

IPA Česká
transkripce
Příklad
Krátké samohlásky
a a pata
ɛ e led
ɪ ɪ, i lid
o/ɔ o rod
ʊ u ruka
Dlouhé samohlásky
a:, á pátá
ɛː e:, é léto
i:, í lípa
oː/ɔː o:, ó tón
u:, ú úkol
Dvojhlásky
̯̯ au̯, au auto
ɛʊ̯ eu̯, eu euforie
oʊ̯/ɔʊ̯ ou̯, ou houba
Nazály
m m matka
ɱ ɱ, μ tramvaj
n n nos
ɲ ň ň
ŋ ŋ banka
Explozivy
p p pes
b b babička
t t táta
d d dům
c ť ťapka
ɟ ď ďábel
k k kost
g g gram
ʔ ʔ, ’ [máma ʔa táta]
Afrikáty
t͡s[A 1] c co
d͡z[A 1] ʒ, dz leckdo
t͡ʃ[A 1] č čáp
d͡ʒ[A 1] ʒ̆, dž em
Frikativy
f f fuj
v v voda
s s sen
z z zub
ʃ š šíp
ʒ ž žena
x x, ch chléb
ɣ ɣ abych byl
ɦ h hra
Vibranty
r[A 2] r rak
[A 3] ř řeka
r̝̊ ř̭, ř rybář
Aproximanty
j j já
l l les
Slabikotvorné souhlásky
krk
vlk
Rožmberk
newton
 1. a b c d Pro zápis afrikát se v IPA někdy používají neoficiální ligatury: ʦ, ʣ, ʧ, ʤ. Současná verze IPA podporuje používání dvou oddělených znaků, jejichž spojitá výslovnost může být zdůrazněna použitím vázacího znaku.
 2. Mnoho rodilých mluvčích češtiny místo alveolární vibranty realizuje alveolární verberantu /ɾ/.
 3. Pro zápis znělého /ř/ se v IPA někdy používá neoficiální znak ɼ. Tento znak byl z oficiální tabulky odstraněn a nahrazen znakem r s diakritickým znaménkem, které značí „zvýšenou alveolární vibrantu“.

Grafémy <y> a <ý> se pro transkripci české výslovnosti nepoužívají. Avšak v některých slovnících a příručkách se používají [dy], [dý], [ty], [tý], [ny] a [ný] pro zdůraznění faktu, že ve slovech cizího původu nedochází k měkčení psaného <d>, <t> a <n>:

 • diktát [dy-] – čti [dɪktaːt], nikoliv [ɟɪktaːt]/[ďiktát]

Fonetická transkripce angličtiny[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka podává přehled znaků běžně užívaných v anglicko-českých slovnících. Tato transkripce je tradiční, ovšem některé novější slovníky a učebnice využívají IPA.

IPA Česká
transkripce
Krátké samohlásky
ʌ a
æ æ
ɛ e
ɪ i
ɒ o
ʊ u
ə ə
Dlouhé samohlásky
ɑː á
ɛː é
í
ɔː ó
ú
Dvojhlásky
aʊ̯̯ au
əʊ̯ ou
aɪ̯ ai
eɪ̯ ei
ɔɪ̯ oi
ɪə̯
eə̯
ʊə̯
Nazály
m m
n n
ŋ ŋ
Explozivy
p p
b b
t t
d d
k k
g g
Afrikáty
t͡ʃ č
d͡ʒ
Frikativy
f f
v v
θ θ
ð ð
s s
z z
ʃ š
ʒ ž
h h
Aproximanty
w w
j j
ɹ r
l l

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky: Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1073-6. 
 • FRONEK, Josef. Velký anglicko-český slovník. Praha: Leda, 2006. ISBN 80-7335-022-X. 
 • KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; PLESKALOVÁ, Jana (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X. 
 • KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80-7106-134-4. 
 • KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava: Filozofická fakulta OU, 2006. ISBN 80-7368-213-3. 
 • PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-843-1. 
 • ŠIŠKA, Zbyněk. Fonetika a fonologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1044-3. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]