Alveolární vibranta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Obrázek znaku IPA
Číslo IPA 122
Znak IPA r
Znak SAMPA r
zvuk Zvuková ukázka

Alveolární vibranta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem r, číselné označení IPA je 122, ekvivalentním symbolem v SAMPA je r.

Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické (erové) souhlásky.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

  • Způsob artikulace: kmitavá souhláska (vibranta). Vytváří se kmitáním jazyka.
  • Místo artikulace: dásňová souhláska (alveolára). Při artikulaci se jazyk opakovaně dotýká špičkou horního dásňového oblouku.
  • Znělost: Znělá souhláska – při artikulaci hlasivky vibrují.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky (po uvolnění uzávěry).
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

Tato hláska patří mezi sonory, tj. má kromě šumové a i tónovou charakteristiku. V některých jazycích může plnit funkci slabičného jádra – slabikotvorné r [r̩].

V češtině[editovat | editovat zdroj]

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem R, r.

Často se stává slabikotvornou souhláskou, tj. namísto samohlásky plní funkci slabičného jádra. Nikdy však v této funkci nestojí na začátku slabiky, vždy musí být tato hláska předcházena jinou souhláskou, např. ve slově krk.

Alveolární vibranta je pro mnoho lidí obtížná k vyslovení, často je odlišně artikulována, např. jako uvulární vibranta [ʀ]. Jiný způsob artikulace psaného /r/ je v češtině považován za vadu řeči a označuje se jako rotacismus.

V jiných jazycích[editovat | editovat zdroj]

Písmeno r se v mnoha jazycích používá k označení „r-ových hlásek“, které se mohou vyslovovat odlišným způsobem než v češtině: [ʀ], [ɾ], [ɹ], [ɻ] aj. V některých jazycích je popsána i neznělá varianta výslovnosti [].

Český způsob výslovnosti r je populární jako námět parodií u anglosaských jazyků. Tento způsob výslovnosti totiž používají cizinci se špatným přízvukem (kromě slovanů třeba i arabové). Přesto se nemusí vždy jednat o chybu - tento způsob výslovnosti je zcela běžný i u rodilých mluvčích, ale z keltských národů (Skoti, Irové, Velšané).

Zvýšená alveolární vibranta[editovat | editovat zdroj]

V češtině se vyskytuje jako samostatný foném alveolární vibranta, která se na rozdíl od [r] vyznačuje zvýšením místa artikulace [] a zúžením prostoru mezi jazykem a tvrdým patrem, čímž nabývá frikativní charakter. Hláska zároveň ztrácí charakter sonory, nikdy není slabičným jádrem. Zatímco alveolární vibranta [r] se vyznačuje 1–3 výraznými kmity, zvýšená alveolární vibranta [] má 3–5 menších kmitů. Základní výslovnost této hlásky je znělá, vlivem souhláskového okolí se však vyslovuje i nezněle [r̝̊], přičemž neznělá výslovnost je považována za alofonní ke znělé.

Tato hláska je typická pro češtinu, kde se označuje písmenem Ř, ř. Pro cizince je její výslovnost velmi obtížná. Nesprávná výslovnost /ř/ se označuje jako „rotacismus bohemicus“.

Sporadicky je popsána i v jiných jazycích a dialektech, například v hornolužické srbštině a slezštině. Podobnou souhlásku najdeme také v některých severonorských dialektech v okolí Narviku a berberštiny v oblasti pohoří Ríf. Z oficiálních národních jazyků má ale „ř“ čeština skutečně jako jediná.[1]

Vzácně se lze setkat v polštině s výslovností spřežky rz jako [] (nezněle [r̝̊]), a to u starších mluvčích v některých dialektech; v standardní polštině tato hláska splynula s ż s výslovností [ʐ] (při neznělé výslovnosti s sz [ʂ]). [2]

Znělost či neznělost hlásky se někdy projevuje při přepisu do cyrilice – [] na рж, [r̝̊] na рш, např. v ruském přepisu Бедржих = Bedřich, Пршеров = Přerov.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ČiliChili - Národní mýty, Ano/ne
  2. Gwary polskie - Frykatywne rż (ř)