Znělá uvulární ploziva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Obrázek znaku IPA
Číslo IPA112
Znak IPAɢ
Znak SAMPAG\
zvuk Zvuková ukázka

Znělá uvulární plosiva je souhláska, vyskytující se v některých jazycích. V IPA se zapisuje symbolem velkého g, totiž ɢ, v X-SAMPA G\. Vyskytuje se poměrně vzácně, mj. v některých jemenských dialektech arabštiny, v inuktitutštině a somálštině (v somálštině se zapisuje jako q).

  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem - od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: uvulára. Uzávěra se vytváří mezi zadní částí jazyka a uvulou (čípkem).
  • Znělost: Znělá souhláska – při artikulaci hlasivky vibrují.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.