Délka slov v češtině

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Délka slov v češtině je proměnlivá a kolísá od jednoho jediného písmene až po slova dlouhá okolo třiceti písmen.

Nejkratší slova[editovat | editovat zdroj]

Slova jednopísmenná[editovat | editovat zdroj]

Nejkratší možná slovačeském jazyce sestávají z jednoho písmene. Počet českých jednopísmenných slov je však velmi omezený. Jejich seznam, řazený podle slovních druhů, je uveden níže. Některá slova se mohou vyskytovat i v jiných významech jako jiný slovní druh (spojky „a“, „i“ se vyskytují také jako částice), a proto jsou v seznamu uvedena dvakrát.

Předložky[editovat | editovat zdroj]

 • k, o, s, u, v, z

Spojky[editovat | editovat zdroj]

 • a, i

Částice[editovat | editovat zdroj]

 • a, i

Citoslovce[editovat | editovat zdroj]

 • á, ó

Slova se dvěma písmeny[editovat | editovat zdroj]

Mnohem více se v českém jazyce vyskytují slova sestávající ze dvou písmen, byť ani jejich počet není příliš velký. Ohebné slovní druhy mohou mít tuto délku pouze v určitých tvarech, zatímco v jiných dosahují délky větší. Např. slovo „oko“ má ve svém základním tvaru písmena tři, ovšem ve 2. pádu množného čísla („ok“) jen dvě. I zde jsou homonyma v seznamu uvedena vícekrát (např. slovo „ér“ jako tvar podstatných jmen „éro“ či „éra“, nebo slovo „jí“ jako tvar slovesa „jíst“ a současně tvar zájmena „ona“.

Podstatná jména[editovat | editovat zdroj]

 • ar
 • eg (2. pád mn. č. slova „ego“)
 • ech (2. pád mn. č. slova „echo“)
 • ér (2. pád mn. č. slova „éra“)
 • ér (2. pád mn. č. slova „éro“)
 • es (2. pád mn. č. slova „eso“)
 • id
 • id (2. pád mn. č. slova „ido“)[1]
 • id (2. pád mn. č. slova „idy“)
 • oj
 • ok (2. pád mn. č. slova „oko“)
 • op
 • os (2. pád mn. č. slova „osa“)
 • úd
 • uch (2. pád mn. č. slova „ucho“)
 • úl
 • um

Slovesa[editovat | editovat zdroj]

 • by
 • je

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Osobní[editovat | editovat zdroj]
 • , , mi
 • ty, ti
 • on, ho, mu, je,
 • ji, ni, , , je,
 • my
 • vy
Přivlastňovací[editovat | editovat zdroj]
 • ,
Ukazovací[editovat | editovat zdroj]
 • rod mužský: ti, ty
 • rod ženský: ta, , tu, ty
 • rod střední: to, ta
Tázací[editovat | editovat zdroj]
 • co, čí
Vztažná[editovat | editovat zdroj]
 • co, čí, an
Zvratná[editovat | editovat zdroj]
 • se, si

Příslovce[editovat | editovat zdroj]

 • , tu,

Předložky[editovat | editovat zdroj]

 • do, na, ke, ku, ob, od, po, se, ve, za, ze

Spojky[editovat | editovat zdroj]

 • , , , ba, či, že

Částice[editovat | editovat zdroj]

 • , , co, jo, ne, no, to, že

Citoslovce[editovat | editovat zdroj]

 • oj, och, ach, ha, hu apod.

Dlouhá slova[editovat | editovat zdroj]

Pravidla české slovotvorby umožňují pomocí předpon, přípon a vhodně zvolené koncovky vytvářet velmi dlouhá slova. Některá z nich mohou přesáhnout i délku 30 písmen. Většinou se však jedná o pouhé umělé jazykové konstrukty, které jsou prakticky nesrozumitelné, v běžné komunikaci se nevyskytují a zpravidla slouží jen jako předmět recese a slovních hrátek. Jedním z velmi známých případů je slovo „nejneobhospodařovávatelnější(mi)“. Ústav pro jazyk český AV ČR v této souvislosti upozorňuje, že v databázi Českého národního korpusu lze nalézt výskyty slova „obhospodařovávat“, ovšem už nikoliv jeho záporný tvar „neobhospodařovávat“ ani odvozené přídavné jméno „nejobhospodařovávatelnější“.[2]

Mezi další podobně uměle vytvořená slova patří:

 • nejnezapamatovávatelnější(ho) – 25 (27) písmen
 • nejneobhospodařovávatelnější(mi) – 28 (30) písmen
 • nejneosamostatňovávatelnější(mi) – 28 (30) písmen
 • nejnevykrystalizovávatelnější(ho) – 29 (31) písmen
 • nejnerestrukturalizovávatelnější(mi) – 32 (34) písmen
 • nejnezpravděpodobnostňovávatelnější(mi) – 35 (37) písmen
 • nejzdevětadevadesáteronásobitelnější(mi) – 36 (38) písmen.[2]
 • nejnezdevětadevadesáteronásobitelnější(mi) – 38 (40) písmen.[2] - nejlépe vynásobitelnější číslem 99.
 • nejnezdevětadevadesáteroroznásobovávatelnější(mi/ho) – 45 (47/47) písmen - nejhůře vynásobitelnější číslem 99.

Některá dlouhá slova s doloženou existencí:

 • nerestrukturalizovatelný[3][4] – (24 písmen)
  • nerestrukturalizovatelnému – (26 písmen)

Jelikož české názvy chemických látek jsou řazeny mezi slova, nejdelšími českými slovy by měly být právě tyto názvy. Nemůžeme sice názvy jako je 1,1,1-trichlor 2,2 (bis 4-chlorbenzen) ethan (DDT) považovat za slova, ale obecnější název trichlor(bischlorfenyl)ethan už teoreticky lze. Vezmeme-li velké molekuly, jako například vitamín B12 či glukagon, jsou jejich chemické názvy rozhodně delší než kterékoliv jiné české slovo.

Nejdelší předložkou je pravděpodobně slovo prostřednictvím.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2024. Heslo Ido. 
 2. a b c Na co se nás často ptáte [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [cit. 2010-12-30]. Kapitola Nejdelší české slovo. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-11. .
 3. KALOUSEK, Miroslav. Záznam projevu [online]. Parlament České republiky, 2008-12-2 [cit. 2010-12-29]. Dostupné online. 
 4. FRANTOVÁ, Libuše. Šrotovné je škodlivější než odpuštění daní. Profit.cz [online]. 2009-2-17. Dostupné online. 

Související článek[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]