Přeskočit na obsah

Zápor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zápor (negace) v lingvistice znamená popření obsahu věty (výpovědi), části věty, větného členu nebo slova.

Druhy záporu[editovat | editovat zdroj]

Rozlišuje se zápor:

 • větný – popírá obsah věty, může být:
  • obecný, kdy popírá všechny možné případy: Nikdo nepřišel.,
  • částečný, který popírá jen část případů: Někdo nepřišel.
Prostředky tvoření:
 1. záporka ne před určitým slovesem: Dopis jsem nedostal.
 2. záporná zájmena, záporná příslovce + záporné sloveso určité: Nikdo ho nikdy neviděl.
 3. záporka ani + záporné sloveso určité: Neozval se ani hlásek.
 • členský - popírá platnost jednoho větného členu: Ne mně, ale jemu to říkej.
 • slovní - popírá význam samotného slova. Tvoří se pomocí záporky ne- a vytváří se od podstatných a přídavných jmen, příslovcí a číslovek, výjimečně zájmen: nechuť, nechutný, nechutně, nejeden, nemnoho, nejá. Kladné a záporné slovo zpravidla vytvářejí antonymní dvojici: přítel - nepřítel, velký - nevelký; u některých slov původní (kladný) význam zanikl a užívá se pouze záporný výraz: nezbeda, nerost. Ve staré češtině se záporná předpona ne- přidávala i pro zesílení negativity daného slova, které tak navzdory záporce představují synonymní výrazy (např. urvalý - neurvalý, v současné češtině se zachovaly dvojice stvůra - nestvůra a svár - nesvár).[1][2]

Všechny tři formy záporu si mohou vzájemně konkurovat, přičemž se mírně mění význam věty: není to vhodné – je to nikoli vhodné – je to nevhodné.

V češtině se zápor tvoří obvykle záporkou ne, která se často připojuje jako předpona (nemám, neznámý), u zájmen a příslovcí předponou ni- (nikdo, nijak), případně záporné je již slovo samo (žádný).

Ve slovanských jazycích (včetně češtiny) je možná kumulace záporných slov ve větě, např. Nikdy to nikomu neříkej. V germánských jazycích obvykle může být ve větě pouze jeden záporný výraz, např. angl. Never say it to anybody (dosl. nikdy to někomu říkej), i když v hovorovém jazyce se také mohou kumulovat (např. slova We don’t need no education z písně Another Brick in the Wall od Pink Floyd).

Větný zápor se obvykle považuje za součást postojové modality věty.

Záporné otázky v češtině[editovat | editovat zdroj]

Zápor lze v českých zjišťovacích otázkách použít k odstínění některých významů. Na první pohled se kladná a záporná otázka zdají synonymní (Byls včera v kině? Nebyls včera v kině?), ale při bližším pohledu je mezi nimi významový rozdíl. Kladné otázky se obvykle používají, pokud mluvčí nepředjímá kladnou ani zápornou odpověď:[3]

 • Půjdeš nakoupit?
 • Už je to uvařené?

Naopak formulace se slovesem v záporném tvaru se používá:

 • pro návrhy, pokyny:
  • Nepůjdeš nakoupit? = Jdi nakoupit!
 • když mluvčí předpokládá kladnou odpověď:
  • Není to už uvařené? = Myslím, že už je to uvařené.
 • když mluvčí předpokládá zápornou odpověď:
  • Nevěříš mi? = Tak ty mi nevěříš!
  • Nebyls nakoupit? = Nakoupit jsi asi nebyl.
 • pro vyjádření pochybností, obavy:
  • Neřekl jsi mu to? = Doufám, že jsi mu to neřekl.

Pokud chce mluvčí zároveň vyjádřit údiv nad platností (neplatností) předpokládané odpovědi, připojí k otázce osobní zájmeno:

 • Ty půjdeš nakoupit? - Ty nepůjdeš nakoupit?

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DVOŘÁKOVÁ, Klára. Neurvalá (ne)stvůra aneb o nadbytečné předponě ne- [online]. Literarky.cz, 2016-10-23 [cit. 2018-07-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-17. 
 2. OLIVA, Karel. Uzlíky na jazyku: Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina [online]. Stream.cz, 2018-04-11 [cit. 2018-07-17]. Od času 01:18. Dostupné online. 
 3. ŠTÍCHA, František. Konkurence kladu a záporu v otázkách zjišťovacích. Praha. Naše řeč [online]. 1982 [cit. 2013-10-10]. Roč. 67, čís. 2. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-32-5. S. 73–74. 

Související články[editovat | editovat zdroj]