Zájmeno

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Zájmeno (náměstka, nástupka[zdroj?], pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů. Jde v podstatě o uzavřenou skupinu výrazů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména a mají tak zpravidla funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku.

Zájmena v češtině[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Česká zájmena.

V češtině se zájmena dělí také na bezrodá (neurčují rod - já, ty, si) a rodová. Skloňování zájmen v češtině je poměrně komplikované, některá se skloňují jako přídavná jména, jiná mají vlastní skloňování několika různých vzorů.

Typy zájmen[editovat | editovat zdroj]

Zájmena se obvykle dělí na:

 • zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se
 • zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 • zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
 • zájmena tázací (též interogativa) - kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
 • zájmena vztažná (též relativa) - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 • zájmena záporná (též negativa) - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
 • zájmena neurčitá (též indefinitiva) - někdo, nějaký, některý, lecco, něčí, něco - jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-, málokdy užívané zřídka-, sotva , bůhví- apod.) nebo přípony (-si, -koli, -koliv) a tázacího zájmena
 • zájmena vymezovací - týž, tentýž, sám (někdy počítaná mezi neurčitá, jindy naopak jako jejich nadkategorie)
  • zájmena úplnostní (též totalizační) – všichni, každý…
  • vyjadřující totožnost – týž, samý
  • vytýkající platnost podstatného jména nebo zájmena – sám, samý
  • zájmena libovolně vymezovací
  • zájmena záporně vymezovací
 • zájmena zvratná (též reflexiva) - se, si, svůj…

Osobní zájmena[editovat | editovat zdroj]

U osobních zájmen je zpravidla morfologicky odlišeno podmětové a předmětové užití a to dokonce i v jazycích, které nepoužívají skloňování - např. anglické I (já) - me (mě). U předmětového užití se navíc často rozlišuje důrazová a nedůrazová forma - srv. angl. me - myself, nebo české mu - jemu. Pomocí osobních zájmen lze někdy také vyjádřit úctu (honorifika, v češtině především protiklad vykání a tykání).[1]

Ukazovací zájmena[editovat | editovat zdroj]

Pomocí ukazovacích zájmen může mluvčí odkazovat jednak k jiným částem textu (reference vnitrotextová, endoforická) nebo k vnějšímu světu (reference mimotextová, exoforická, deixe). U deixe (ukazování) je zpravidla dále rozlišena deixe proximální a distanční (tento - tamten), v některých jazycích je navíc odlišeno více stupňů distanční deixe (např. ve španělštině; v češtině se tomu blíží protiklad tamten - tamhleten).[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha : NLN, 2010. S. 172-173.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]