Česká televize

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Na tento článek je přesměrováno heslo ČT. Tento článek pojednává o veřejnoprávním médiu. O plemeni koní pojednává článek Český teplokrevník.
Česká televize
Česká televize 2012.svg
Zahájení vysílání 1. ledna 1992
Provozovatel Česká republika
Generální ředitel Petr Dvořák (od 1. října 2011)
Formát obrazu 16:9 4:3
Slogan Česká televize ve Vašich barvách.
Země ČeskoČesko Česko
Jazyk Čeština
Oblast vysílání ČeskoČesko Česko
Nahradil Československá televize
Web www.ceskatelevize.cz

Česká televize je podle zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, poskytovatel veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jde o jedinou českou veřejnoprávní televizní společnost poskytující své vysílání celoplošně na území Česka a může být zrušena pouze změnou zákona. Jde o společenskou instituci, která je právnickou osobou, jenž hospodaří s vlastním majetkem, pro označení její právní formy zákon žádné speciální označení neuvádí (veřejnoprávní právnická osoba zřízená podle zvláštních předpisů). Dále se na ni vztahují zejména zákony č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a č. 132/2010 Sb., o audiovizuální službě na vyžádání.

Činnost České televize je financována zejména z koncesionářských poplatků, jejichž výše činí 135 Kč za každou koncesi (s platností od 1. 1. 2008; do 30. 9. 2005 to bylo 75 Kč, do 31. 12. 2006 to bylo 100 Kč a do 31. 12. 2007 to bylo 120 Kč) a jejichž roční výnos do rozpočtu ČT činí přibližně 5,7 miliardy Kč.[1] Původní záměr zákonodárců zrušit v souvislosti s digitalizací televizního vysílání možnost, aby ČT směla vysílat placenou reklamu, inzerci či teleshopping, byl modifikován tak, že výnosy z reklam je ČT povinna použít na digitalizaci svého archivu, na rozvoj digitálního vysílání a na podporu tvorby českých filmů.[2] Česká televize tak smí vysílat reklamu pouze na kanálech ČT2 a ČT sport v časovém objemu max. 7 minut a 12 s na každém z nich (0,5 % denního vysílacího času), na kanálech ČT1 a ČT24 je reklama zakázána s výjimkou kulturních a sportovních přenosů, pokud je reklama jejich součástí z hlediska podmínek vysílacích práv.[3] Sdělení o sponzoringu nejsou považována za reklamu a jsou tak vysílána bez omezení.[4]

V roce 2014 hospodařila ČT s rozpočtem cca 6,9 miliardy korun, zaměstnávala přibližně 2,9 tisíce osob, odvysílala cca 43 tisíc hodin, přičemž vlastní tvorba pořadů činila cca 18,5 tisíce hodin[1]. Pro rok 2015 je plánován rozpočet ve výši 6,956 miliardy, přičemž nejvyšší podíl nákladů má jít na externí náklady na výrobu (2,25 mld), vlastní výrobu (1,22 mld), DPH (600 mil.), odpisy (500 mil.), náklady na přenos signálu (441 mil.), autorské poplatky (235 mil.) aj.[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Československá televize.
Budova České televize na Kavčích horách v Praze
Detail výškové budovy České televize v Praze na Kavčích horách

Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 jako samostatný podnikatelský subjekt, nezávislý na státním rozpočtu. Ujala se vysílání na programech ČTV a OK3 pro českou část federace, zároveň vyráběla pořady pro federální československý kanál F1 až do rozpadu Československa a zániku Československé televize. V lednu 1993 se Česká televize stala plnoprávným členem Evropské vysílací unie (EBU), která jí umožnila výměnu zahraničních příspěvků a sportovních přenosů s jinými vysílacími společnostmi.

Současně se vznikem samostatné České republiky a zánikem federálního programového okruhu došlo od 1. ledna 1993 k přejmenování jednotlivých televizních kanálů: na frekvencích dřívějšího ČTV začal nově vysílat program ČT1, na frekvencích bývalého federálního okruhu F1 začal vysílat program ČT2 a program OK3 byl přejmenován na ČT3. K dalším změnám došlo od 4. února 1994, kdy byl kanál ČT3 bez náhrady zrušen a na jeho frekvence byl přesunut program ČT2, který musel uvolnit frekvenci bývalého federálního okruhu pro soukromou televizní společnost Nova. Následující řadu let tak Česká televize vysílala pouze na dvou okruzích – ČT1 a ČT2.

K rozšíření programové nabídky došlo až po více než jedenácti letech, když bylo 2. května 2005 ve 13 hodin spuštěno vysílání zpravodajského kanálu ČT24. Necelý rok poté došlo k dalšímu rozšíření, když dne 10. února 2006 v 9:00 začal vysílat také sportovní kanál ČT4 Sport. Dne 31. srpna 2013 pak byl spuštěn dlouho připravovaný dětský a vzdělávací kanál ČT :D a zároveň s ním i kanál ČT art zaměřený na kulturní pořady typu koncertů, divadelních představení apod. ČT :D a ČT art sdílejí společnou frekvenci, přičemž dětský kanál vysílá od 6:00 do 20:00 a umělecký kanál ve zbylém čase.

31. srpna 2009 spustila ČT z družice Astra 1E (23,5°E) ve standardu DVB-S zkušební provoz ČT HD, jehož vysílání bylo později možné zachytit také prostřednictvím Multiplexu 4 společnosti Telefónica O2, resp. Digital Broadcasting s.r.o. - zde však šlo pouze o zkušební vysílání a vysílání bylo údajně kvůli přeplněnosti Multiplexu 4 ukončeno v únoru 2012. ČT HD nebyl dalším plnohodnotným programovým kanálem, nýbrž šlo o společnou distribuční trasu pro vysílání obsahu ve vysokém rozlišení (HD). Obsah byl vysílán primárně v rozlišení 1080i25, ale v rámci zkušebního vysílání mohlo dojít i k testování rozlišení 720p50. V první fázi zde bylo možné vidět upscalované vysílání ČT 1. Pokud se ovšem jednalo o pořad, který televize vlastnila v nativním HD, byl vysílán v plném rozlišení (jednalo se o seriály: Letečtí stíhači v boji, Vyprávěj, Duety, Na cestě, Simpsonovi, Kluci v akci, či Ať žijí rytíři! a mezi filmy například Gympl). Se začátkem ZOH ve Vancouveru 2010 přešlo vysílání do druhé fáze řádného vysílání, kdy ČT HD nabízel totéž, co právě v HD vysílal jiný program ČT (s výjimkou zpravodajství z ČT24, protože výroba zpravodajských pořadů v HD nebyla plánována). 1. března 2012 bylo zrušeno přepínání mezi programy a došlo k oficiálnímu přejmenování na ČT1 HD, 1. kvetna 2012 pak celý kanál přešel na novou družici Astra 3B (pozice 23,5°E zůstává) a zároveň do standardu DVB-S2. S nástupem Regionální sítě 7 lze volně chytit i na DVB-T podle pokrytí. Přestože někteří poskytovatelé signálu (např. Skylink) program ČT HD nabízejí dál, jedná se zjevně o překlep.

Vysílání a program[editovat | editovat zdroj]

Posláním České televize je naplňovat tzv. veřejnou službu, ne tedy konkurovat soukromým televizním kanálům, ale doplňovat jejich nabídku o projekty, které nejsou ziskové, ale veřejně prospěšné.

Od roku 2013 vysílá Česká televize šest celoplošných programů, přičemž čtyři z nich lze sledovat v pozemním vysílání v multiplexu 1 (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport, další dva programy ČT :D a ČT art sdílejí společnou frekvenci v multiplexu 1a a multiplexu 3. Všechny programy vysílají také na satelitu a v kabelových sítích. ČT1, ČT2, a ČT sport vysílají i ve vysokém rozlišení na satelitu a v pozemním vysílání na multiplexu 1a. Programy ČT1 a ČT2 bylo možno sledovat i v pozemním analogovém vysílání, které bylo oficiálně vypnuto 30. listopadu 2011.

ČT1[editovat | editovat zdroj]

Logo ČT1
Podrobnější informace naleznete v článku ČT1.

První program České televize vysílá pořady především pro většinové publikum, tedy se nejvíce podobá komerčním stanicím. Průvodním heslem ČT1 je Vítejte na jedničce. Od 1. března 2012 vysílá i vysokém rozlišení jako ČT1 HD, která je dostupná buď přes družicové vysílání nebo na multiplexu 1a pozemního vysílání.

ČT2[editovat | editovat zdroj]

Logo ČT2
Podrobnější informace naleznete v článku ČT2.

ČT2 by na rozdíl od ČT1 měla být určena pro náročnější diváky[5]. Tomu odpovídá i její aktuální (2008) reklamní slogan Jiný prostor. I ČT2 je dostupná ve verzi ČT2 HD přes Regionální síť 7.

ČT3[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku ČT3.

ČT3 býval třetí program České televize, dočasně vysílající od 1. ledna 1993 do 3. února 1994. Využíval frekvence bývalého kanálu OK3, na které pak byl přesunut kanál ČT2. Později byl název ČT3 uvažován při přípravě vysílání programového kanálu pro děti a mládež, který byl nakonec spuštěn pod názvem ČT :D.

ČT24[editovat | editovat zdroj]

Logo ČT24
Podrobnější informace naleznete v článku ČT24.

ČT24 je zpravodajskou stanicí vysílající 24 hodin denně zprávy a publicistiku, podobně jako BBC World nebo CNN. Mezi 6:00 a 0:00 vysílá stanice každou půlhodinu až hodinu zpravodajskou relaci. Některé pořady jsou vysílány souběžně na programu ČT1. Mezi ně patří hlavní zpravodajská relace Události a první část diskusního pořadu Otázky Václava Moravce či ranní zpravodajská relace Studio 6. HD verze je dostupná přes satelitní službu skylink.

ČT sport[editovat | editovat zdroj]

Logo ČT Sport
Podrobnější informace naleznete v článku ČT sport.

ČT sport vznikl v roce 2006, tehdy pod názvem ČT4 sport (šlo tehdy o de facto čtvrtý programový kanál České televize), v roce 2008 byl přejmenován na ČT4, současný název používá od 1. října 2012. Stanice je zaměřena na sportovní přenosy, pořady o sportu a další sportovní relace.[6]. Verze v HD rozlišení byla spuštěna u příležitosti Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 ve Finsku a Švédsku, tehdy pod názvem ČT4 HD, později ČT sport HD. Je dostupná přes družicové vysílání a přes Regionální síť 7, do začátku září 2012 byla dostupná i v pražské pozemní Regionální síti 4 pod názvem ČT sport HD test.

ČT :D[editovat | editovat zdroj]

Logo ČT :D
Podrobnější informace naleznete v článku ČT :D.

ČT :D je televizní stanice určená mladým divákům od 4 do 12 let. Její vysílání bylo zahájeno 31. srpna 2013 společně s kanálem ČT art, se kterým sdílí svoji vysílací frekvenci. Svůj program nešíří kvůli nedostatečné datové kapacitě ve veřejnoprávním multiplexu 1 jako ostatní stanice České televize, ale v multiplexu 3 a v nově budovaném multiplexu 1a. Ten vznikl rozšířením původně plánované Regionální sítě 7..[7][8] {{-} V HD je dostupný přes skylink

ČT art[editovat | editovat zdroj]

Logo ČT Art
Podrobnější informace naleznete v článku ČT art.

ČT art je kulturní kanál České televize. Jeho vysílání bylo zahájeno 31. srpna 2013 společně s kanálem ČT :D, se kterým sdílí svoji vysílací frekvenci. Podobně jako stanice ČT :D, ani on svůj program nešíří kvůli nedostatečné datové kapacitě ve veřejnoprávním multiplexu 1, ale v multiplexu 3 a v nově budovaném multiplexu 1a. Ten vznikl rozšířením původně plánované Regionální sítě 7.[8]

HD verze na skylink.

Web[editovat | editovat zdroj]

Česká televize provozuje rozsáhlé webové stránky, které využívá jednak k vlastní sebeprezentaci televize, k informování o veškerém vysílaném programu včetně archivu pořadů od 1. ledna 2000, dále jako online streamovací archiv pořadů (iVysílání) a také jako zpravodajský web ct24.cz navázaný na zpravodajský kanál ČT24.

Podle výsledků každoročního průzkumu agentury Mediaresearch, zaměřeného na české on-line zpravodajství, byl zpravodajský web ct24.cz v roce 2014 a znovu o rok později označen jako nejserióznější z 20 posuzovaných nejvyužívanějších zpravodajských zdrojů.[9][10]

Organizace ČT[editovat | editovat zdroj]

Přenosový vůz České televize

Organizace se skládá z České televizePraze, Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava. Provoz je financován z koncesionářských poplatků, jejichž výši určuje zákon, a z vlastní podnikatelské činnosti, mj. z prodeje reklamního času. ČT získává finanční prostředky také z prodeje vysílacích práv na pořady, které dříve vyrobila a nyní o ně projevily zájem jiné české či zahraniční televize. V televizním vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout jedno procento denního vysílacího času. Od března 2011 je v České televizi povoleno vysílat nejvýše 6 minut reklamy za jednu hodinu.

Generální ředitel[editovat | editovat zdroj]

Hlavou České televize je generální ředitel volený Radou ČT na šestileté období. Ve funkci zatím vydržel po celé funkční období pouze Ivo Mathé a po první období 2003–2009 také Jiří Janeček, který v průběhu svého druhého období rezignoval ze zdravotních důvodů.

Jméno Nástup do funkce Opuštění funkce
Ivo Mathé 1. ledna 1992 1. dubna 1998
Jakub Puchalský 1. dubna 1998 31. ledna 2000
Dušan Chmelíček 1. února 2000 21. prosince 2000
Jiří Hodač 22. prosince 2000 11. ledna 2001
ČT bez generálního ředitele - vedena Věrou Valterovou 11. ledna 2001 9. února 2001
Jiří Balvín 9. února 2001 27. listopadu 2002
Petr Klimeš (prozatímní ředitel) 27. listopadu 2002 18. července 2003
Jiří Janeček 19. července 2003 31. srpna 2011[11]
Petr Dvořák 1. října 2011[12] dosud

Televizní studia[editovat | editovat zdroj]

Budova ČT Brno z Jakubského náměstí

V rámci televize působí ze zákona Televizní studio Brno, které vzniklo 1961, a Televizní studio Ostrava, které vzniklo 1955. Televizní studia se původně podílela na televizní tvorbě v rozsahu asi každé po 5 %. V roce 2001 na návrh poslanců Zdeňka Koudelky (ČSSD) a Petra Plevy (ODS) zákon nařídil dohromady nejméně 20% podíl studií na celostátním televizním vysílání a alespoň 25 minut regionálního zpravodajství studií z oblasti jejich územní působnosti. V čele studia stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou České televize na návrh generálního ředitele.

Ostatní aktivity[editovat | editovat zdroj]

České filmy[editovat | editovat zdroj]

Kromě výroby vlastních pořadů ČT také podporuje českou kinematografii. Za její spolupráce byly natočené vysoce úspěšné filmy jako např. Kolja (oceněný Oskarem), Báječná léta pod psa, Pelíšky či Kytice.

V roce 2008 přijde sto milionů korun mimořádného výtěžku z reklamy na ČT (která měla být omezena v důsledku digitalizace, která se však zadrhla) na podporu českých filmových projektů.

Český sen[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Český sen.

V roce 2003 vyvolal velkou kontroverzi projekt dokumentu Český sen mladých filmařů Filipa Remundy a Víta Klusáka. Byla mu vyčítána finanční nákladnost, prostředky do něj vložené se ale státu vrátily. Dílo oběhlo světové festivaly a bylo odvysíláno množstvím zahraničních televizí.

Charitativní činnost[editovat | editovat zdroj]

Česká televize je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni. Rovněž spolupracuje s Nadací rozvoje občanské společnosti na projektu Pomozte dětem.

Britský vliv[editovat | editovat zdroj]

ČT nakupuje licence dokumentů (např. zde vystupuje David Attenborough) a pořadů převážně[zdroj?] od stanice BBC. Jsou to například Kancl, StarDance ...když hvězdy tančí či Tajemství rodu. Z britské produkce je např. i Taxík či Nejchytřejší Čech.

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Televizní krize 2000/2001[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Krize v České televizi.

Na přelomu let 2000 a 2001 se zpravodajství České televize stalo bojištěm tzv. televizní krize, kdy se redakce zpravodajství vzbouřila proti způsobu odvolání a volby generálního ředitele Radou ČT, proti samotnému řediteli J. Hodačovi a především proti jím jmenované ředitelce zpravodajství J. Bobošíkové. Po dobu více než dvou týdnů pak bylo vysíláno dvojí zpravodajství, oficiální na pozemních sítích a „vzbouřenecké“ přes družici. Obě komory parlamentu se pak postavily spíše na stranu vzbouřenců, dosud deklarovaná politická nezávislost ČT však byla narušena zejména díky přímé podpoře „vzbouřenecké“ redakci ze strany některých politiků, kteří dokonce přespávali uvnitř prostor redakce.

Propagace pseudovědy[editovat | editovat zdroj]

Česká televize dostala v roce 2004 od Českého klubu skeptiků Sisyfos bronzový Bludný balvan za pořad Sama doma kvůli „soustavné propagaci astrologie a veškeré jurodivosti“.[13] Navíc se jí týkaly i Bludné balvany udílené za rok 2008, protože zlatý Bludný balvan v kategorii družstev[14] a stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců[15] byly uděleny za pořad Detektor.[16]

Další bludný balvan, tentokrát zlatý, byl České televizi udělen v roce 2013 za „propagaci a šíření pavědy na kanále ČT2“. Konkrétně šlo o pořady Tajný projekt voda – zkoumání nevysvětlitelných jevů, 2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí, Pološero/Setkání s UFO, Pyramidy a Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření.[17]

Krize v České televizi 2013[editovat | editovat zdroj]

Krize v ČT začala v srpnu odvoláním Daniely Drtinové z pořadu Události, komentáře.[18] Ředitel ČT Petr Dvořák jí místo toho nabídl moderování pořadu Interview Daniely Drtinové, což moderátorka později přijala. Za moderátorku už se ale mezi tím postavili kolegové z týmu Událostí, komentářů Martin Veselovský a Pavlína Kvapilová, ředitelka sekce nových médií. Spolu s odbory vyjádřili obavy, že za odvoláním Drtinové jsou politické tlaky.Sama Drtinová v rozhovoru pro Lidové noviny uvedla, že Petr Dvořák o ní s politiky hovořil a ptal se jich, co si o jednotlivých moderátorech ČT myslí. V září pak byla odvolána Pavlína Kvapilová, která se Drtinové veřejně zastala. Generální ředitel Petr Dvořák jí prý řekl, že v ni ztratil důvěru. Na obranu Kvapilové vystoupila šéfeditorka sekce nová média Angelika Bazalová. Tu vedení ČT odvolalo ve čtvrtek. Údajně pro nadbytečnost. Daniela Drtinová spolu se zástupcem šéfredaktora zpravodajství Adamem Komersem odevzdala v říjnu Radě ČT stížnost na vedení ČT. Podepsalo ji dalších 23 redaktorů ČT, jejich jména ale zná jen šéf rady. Podle redaktorů šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena prý měl provádět ve zpravodajství cenzorské zásahy. Ředitel Petr Dvořák slíbil, že vše nechá prověřit nezávislým auditem. Ten samý den podepsalo šest desítek dalších redaktorů ČT dopis vedení, v němž se zastali ředitele zpravodajství ČT24 Zdeňka Šámala. Mluvčí ČT jejich dopis rozeslala médiím s vyjádřením, že jde o podporu vedení. Po půl hodině poslala další zprávu, ve které uvedla, že rozeslání byl omyl a jména redaktorů by měla zůstat neveřejná. Ještě téhož dne 17 redaktorů ze 61 poslala médiím další vyjádření, ve kterém upřesnila, že podporu nevyjadřovali celému vedení, ale pouze Zdeňkovi Šámalovi.

Petr Mrzena ovlivňování zpravodajství v ČT v rozhovoru popřel. Daniele Drtinové vzkázal, ať dokáže, že v ČT je cenzura. Člen Rady ČT Radek Mezuláník v rozhovoru pro server Lidovky.cz uvedl, že zpravodajství ČT je podle něj dlouhodobě nevyvážené a neobjektivní. Zdeněk Šámal pro server Lidovky.cz uvedl, že pokud audit najde nějaké pochybení, rezignuje na svou funkci.

V současné době je v České televizi zákaz o této kauze mluvit pod opatřením finanční pokuty popřípadě výpovědi.[19] Stížnost novinářů měl posoudit např. zpravodaj BBC Rob Cameron,[20] který je zde od roku 1992.[21] Komise se ale koncem roku 2013 rozpadá.[22] Podezření na cenzuru kritizují i různé osobnosti.[23] Rada ČT však nenašla pochybení ve zpravodajství jako celku.[24]

Daniela Drtinová a Martin Veselovský stáli poté u zrodu zpravodajské internetové televize DVTV na portálu Aktuálně.cz. První pořad byl odvysílán 26. 2. 2014.[25]

Stížnost na reportování o ukrajinské krizi[editovat | editovat zdroj]

Na konci dubna 2016 byla Radě ČT doručena stížnost na zpravodajství o ukrajinské krizi v období od 1. února 2014 do 31. ledna 2016. Stížnost na stovkách stran uvádí konkrétní případy, které dle autora dokládají rozsáhlé porušování zákona o ČT a Kodexu.[26] Radní Šarapatka ještě před podáním stížnosti a zveřejněním její finální verze prohlásil, že se jedná o „proruský elaborát jako vystřižený z dílny KGB” a že za ní stojí „pohůnci Kremlu”.[27]

Ve své odpovědi z 22. 6. 2016, kterou zveřejnil autor stížnosti, Rada sdělila, že dle ní ČT žádné povinnosti neporušila.[28]

Autor následně odpověděl formou otevřeného dopisu, v němž mimo jiné tvrdí, že Rada nebyla schopna stížnost ani její části zpochybnit žádnými konkrétními argumenty (a že se o to téměř ani nepokoušela), načež připomněl 5 případů ze stížnosti, u nichž požaduje vysvětlení, jak přesně jsou dané případy v souladu s povinnostmi ČT.[29]

Ostatní kritika[editovat | editovat zdroj]

V letech 2013 až 2014 Česká televize využívala nezákonný přístup do registru osob pro účely vymáhání koncesionářských poplatků.[30] Někteří žurnalisté se pozastavují nad objektivitou v České televizi a kritizují příliš protiruské zpravodajství.[31][32] Parlamentní listy také tvrdí, že je přítomna cenzura.[33] V srpnu 2015 zveřejnil server bs-life.ru informaci, že na Ukrajině zahynulo 2000 ruských vojáků. Ruský opoziční blogger Ruslan Levijev označil údaje za vymyšlené,[34] přesto neověřenou zprávu z neznámého zdroje o 2000 padlých vojácích na Ukrajině Česká televize zveřejnila na své zpravodajské stanici ČT24.[35]

Senátor Jan Veleba označoval Českou televizi jako protizemanovskou a navrhoval tak zrušit povinnost platit koncesionářské poplatky.[36] Podle prezidenta Miloše Zemana ČT neplní veřejnoprávní funkci a do značné míry je ovlivňována TOP 09. Uvedl, že v Radě pro televizní a rozhlasové vysílání zasedají minimálně tři členové se vztahem k této straně a například tisková mluvčí ČT je bývalou mluvčí TOP 09.[37]

Výrok člena Rady ČT Michala Jankovce v únoru 2015, kdy prohlásil, že ČT má na základě Evropské komise určený úhel pohledu jak informovat o Ukrajině a to z úhlu tradic „evropského humanismu“, vyvolal řadu kritických komentářů napříč celým parlamentním spektrem. Politici z parlamentních stran SPO, ČSSD, SPD, ANO, TOP 09, ODS, KSČM a Úsvitu se pozastavovali nad objektivitou České televize.[38]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Vybrané ukazatele hospodaření [online]. Česká televize, [cit. 2015-11-22]. Dostupné online. (česky) 
 2. Televizní poplatek: Často kladené otázky [online]. Česká televize, [cit. 2015-11-22]. Dostupné online. (česky) 
 3. a b NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 2015 [online]. Česká televize, 2015-11-28, [cit. 2015-11-22]. Dostupné online. (česky) 
 4. http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/vysilani_reklamy.htm - Jak je možné, že Česká televize vybírá koncesionářské poplatky a současně uvádí reklamy a teleshopping?
 5. ŠTICHA, Ladislav. O kulturních novinkách v České televize. TZ ČT [online]. 2009-01-12 [cit. 2009-02-01]. Dostupné online.  
 6. VYLEŤAL, Martin. Kanál ČT4 Sport byl přejmenován na ČT4. Parabola.cz [online]. 2008-10-28 [cit. 2009-02-01]. Dostupné online.  
 7. POTŮČEK, Jan. Dětský kanál České televize, pracovně označovaný ČT 3, začne vysílat letos v září. Digizone.cz [online]. 2013-01-10 [cit. 2013-02-13]. Dostupné online.  
 8. a b POTŮČEK, Jan. Dětský kanál ČT :D odstartuje 31. srpna. Od 20:00 ho vystřídá ČT art. DigiZone.cz [online]. 2013-02-21 [cit. 2013-02-22]. Vždy pro celý odstavec. Dostupné online.  
 9. POLÁK, Lukáš. Portál ČT 24 je podle Mediaresearch nejdůvěryhodnějším zpravodajským webem. DigiZone.cz [online]. 2014-04-02 [cit. 2015-03-17]. Dostupné online.  
 10. ČT. Nejserióznější zpravodajství hledejte na webu ct24.cz. ČT24 [online]. 2015-03-16 [cit. 2015-03-17]. Dostupné online.  
 11. ROŽÁNEK, Filip. Generální ředitel ČT Janeček oznámil rezignaci [online]. Rozhlas.cz, 2011-6-8, [cit. 2011-09-21]. Dostupné online.  
 12. PERGLEROVÁ, Jana; TROUSILOVÁ, Alžběta. Českou televizi povede bývalý šéf Novy Petr Dvořák. Novinky.cz [online]. 2011-09-21 [cit. 2011-09-21]. Dostupné online.  
 13. Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Česká televize, pořad „Sama doma“ [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2006-08-02, [cit. 2011-07-31]. Dostupné online.  
 14. Zlatý Bludný balvan za rok 2008 - Rada České televize [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16, [cit. 2011-07-31]. Dostupné online.  
 15. Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - JUDr. Darja Macáková [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2009-03-16, [cit. 2011-07-31]. Dostupné online.  
 16. TUČEK, Josef. Česká televize dostala Bludný balvan za šíření nesmyslů. Aktuálně.cz [online]. 2009-03-17 [cit. 2011-08-24]. Dostupné online.  
 17. Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - Česká televize [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2013-03-22, [cit. 2013-04-03]. Dostupné online.  
 18. http://www.lidovky.cz/krize-v-ceske-televizi-co-vam-uniklo-d72-/media.aspx?c=A131107_182612_ln-media_mc - Krize v České televizi: vše odstartovaly šachy s Drtinovou
 19. http://www.lidovky.cz/krize-v-ceske-televizi-co-vam-uniklo-d72-/media.aspx?c=A131107_182612_ln-media_mc
 20. http://zpravy.idnes.cz/stiznost-rdeaktoru-ct-posoudi-experti-d9n-/domaci.aspx?c=A131120_101400_domaci_jj - Stížnost redaktorů ČT posoudí zpravodaj BBC či dánská novinářka
 21. http://www.bbc.com/news/magazine-19435595 - Bohemia revisited: The holiday that changed my life
 22. http://zpravy.idnes.cz/dvorakova-komise-ke-zpravodajstvi-ct-prisla-o-dalsiho-clena-pqs-/domaci.aspx?c=A131202_133620_domaci_hv - Komise pro posouzení objektivity ČT se rozpadá, opustil ji další člen
 23. http://zpravy.ihned.cz/c1-61372810-keller-ci-belohradsky-vystoupili-proti-ct-komise-setrici-cenzuru-ma-uz-jen-tri-cleny - Keller či Bělohradský vystoupili proti ČT. Komise šetřící cenzuru má už jen tři členy
 24. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/257466-rada-ct-zpravodajstvi-nepochybilo-uhdemu-neprosla-nova-komise/ - Rada ČT: Zpravodajství nepochybilo. Uhdemu neprošla nová komise
 25. http://video.aktualne.cz/dvtv/?offset=1830
 26. Stížnost na ČT - archiv [online]. Stížnost na ČT - archiv, [cit. 2016-06-01]. Dostupné online. (cs-CZ) 
 27. svobodneforum.cz [online]. svobodneforum.cz, [cit. 2016-06-01]. Dostupné online.  
 28. Stížnost na ČT - archiv [online]. 2016-06-25, [cit. 2016-06-27]. Dostupné online.  
 29. Stížnost na ČT - archiv [online]. 2016-06-25, [cit. 2016-06-27]. Dostupné online.  
 30. http://www.ceska-justice.cz/2016/08/ceska-televize-a-rozhlas-mely-nezakonny-pristup-do-registru-obyvatel-stat-kvuli-tomu-zmenil-zakon/ - Česká televize a rozhlas měly nezákonný přístup do registru obyvatel. Stát kvůli tomu změnil zákon
 31. Petr Žantovský rozebral další nálož protiruských manipulací v českých televizích.
 32. Taková propaganda. Eva Jurinová se zhrozila nad objektivitou České televize
 33. - Cenzura ruského prezidenta v přímém přenosu ČT
 34. Údaje o vojenských ztrátách Moskvy na Ukrajině jsou vymyšlené, tvrdí ruský aktivista. Novinky. 28. srpna 2015
 35. Rusko omylem zveřejnilo počty svých padlých na Ukrajině. ČT24.
 36. Koncesionáři, chcete zabít poplatek, nebo Českou televizi?
 37. Zeman: Česká televize je do značné míry ovlivňována TOP 09
 38. Po jednání televizní rady, kde padlo, že ČT má nastaveno, jak informovat o Ukrajině, se ozvaly naše politické elity

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Pitterman, Jiří – Saturková, Jitka – Šnábl, Vít (eds.): (Prvních) 10 let České televize. Česká televize, Praha 2002.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]