Nadace rozvoje občanské společnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Nadace rozvoje občanské společnosti
Motto „Pomáháte? Pomůžeme.“
Vznik 7. dubna 1993
Sídlo Praha, Česká republika
Ředitelka Hana Šilhánová
Oficiální web www.nros.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Zaměřuje se na rozvoj občanské společnosti a českého neziskového sektoru. Od svého vzniku podpořila více než 4800 projektů finanční částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Zdrojem nadačních příspěvků jsou především grantové programy pocházející z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ale také příspěvky od individuálních a firemních dárců.

Hlavní cíle[editovat | editovat zdroj]

NROS zaměřuje svoji podporu na neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva a demokratické hodnoty, vytvářejí programy zlepšující vzájemné soužití a toleranci menšin. Mezi další cíle nadace patří podpora aktivit vedoucích k oživení zájmu občanů o veřejný život a místní rozvoj. Speciální programy nadace vytváří pro děti a mladé lidi, kteří představují jednu z klíčových sílových skupin NROS.

Nadace se rovněž zaměřuje na zvyšování informovanosti a vzdělávání v neziskovém sektoru. Podporu organizací občanské společnosti považuje nadace za jeden hlavních prostředků k naplnění své vize. Tou je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody a prosazovat toleranci.

Hlavní programy[editovat | editovat zdroj]

Program překlenovací pomoci „3P“[editovat | editovat zdroj]

Program „3P“ realizuje NROS ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. Nadace v jeho rámci poskytuje neziskovým organizacím v České republice návratné nadační příspěvky k předfinancování projektů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů. Za čtyřleté období svého trvání pomohl Program „3P“ financovat jedenapadesát projektů v celkové výši 37,2 milionu korun. Většina z nich by bez této pomoci nemohla být realizována.

Pomozte dětem[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobý charitativní projekt Pomozte dětem pořádá NROS společně s Českou televizí. Program pomáhá ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let. Jeho součástí je celoroční celonárodní sbírka se symbolem kuřete v záchranném kruhu. NROS ve veřejném výběrovém řízení rozděluje vybrané peníze na podporu projektů nestátních neziskových organizací ve všech regionech České republiky. 14. ročník sbírky v roce 2012 rozdělil více než 12 milionů Kč. Podle průzkumů agentury STEM je Pomozte dětem v České republice dlouhodobě nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou. Stylizovaná figura kuřete se záchranným kruhem kolem těla je symbolem nadace Pomozte dětem.[zdroj?]

Think Big[editovat | editovat zdroj]

Projekt Think Big je součástí celoevropského sociálního programu společnosti Telefónica. V České republice ho realizuje Nadace O2 ve spolupráci s NROS. Cílem je podpora mladých lidí ve věku od 13 do 26 let během jejich přechodu do dospělosti a pomoc při jejich dobrovolnických aktivitách. Projekt vytváří pro mladé lidi prostor k uplatnění jejich nápadů a překvapivých řešení a poskytuje jim k tomu i potřebnou podporu a důvěru. Žádosti mohou podávat minimálně tříčlenné týmy, které mohou žádat o příspěvek ve výši od 10 000 Kč do 70 000 korun.

Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávací program realizuje NROS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Královéod září 2011, předpokládané ukončení je v červnu 2013. Projekt je zaměřený na posílení manažerských dovednosti vedoucích pracovníků neziskového sektoru v Královéhradeckém kraji. Druhý vzdělávací kurz v rámci tohoto programu začal v září 2012. Jeho součástí je osm tematických bloků prezentovaných v rámci čtrnácti dvoudenních seminářů, na nichž zástupci neziskového sektoru získávají informace a potřebné dovednosti pro řízení neziskové organizace.

Vila Čerych[editovat | editovat zdroj]

Památkově chráněnou Vilu Čerych postavenou ve stylu art deco získala nadace v roce 2001 od bratří Čerychů, kteří dům s přilehlou zahradou získali v restituci. Na základě přání dárců a v souladu se zaměřením NROS se vila stala osvětovým, vzdělávacím a kulturním centrem. Vzdělávací středisko provozuje občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice. To organizuje programy zaměřené na přeshraniční spolupráci, regionální rozvoj, profesionalizaci pracovníků neziskového sektoru, obnovu venkova a podporu místní kultury. V roce 2005 vznikl Fond Čerych, do kterého poskytl počáteční vklad Ladislav Čerych. Ve vile se každoročně vyhlašuje Cena Ladislava Čerycha. Jejími držiteli se stávají osobnosti, které se významně zasloužili o rekonstrukci vily a přilehlé zahrady.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Na jaře roku 1993 (7. dubna 1993) byla zaregistrována Nadace rozvoje občanské společnosti jako český právní subjekt pověřený spravováním programu Phare v České republice. Založení předcházela roční přípravná fáze, konzultační procesy se zástupci Evropské komise, externími poradci a kulaté diskuzní stoly v rámci neziskového sektoru. NROS ve svých počátcích sídlila prozatímně v kanceláři Nadace Charty 77 ve Washingtonově ulici. V roce 1994 nadace přesídlila do kanceláře v ulici Politických vězňů, rozšířila tým pracovníků a zahájila administraci mikroprojektů Phare a Tacis Demokracie v ČR. NROS vydala svoji první studii o neziskových organizacích s názvem Základní informace o neziskovém sektoru v ČR a podílela se na úsilí zlepšit a jasněji vymezit legislativní prostředí neziskových organizací v ČR.

V roce 1995 se nadace přestěhovala do kanceláře na Senovážné náměstí, podílela se na přípravě konference nestátních neziskových organizací v Benešově a dále na práci Stálé komise konference nadací a jiných nevládních neziskových organizací. NROS v tomto roce stála u zrodu Fóra dárců. V roce 1996 byla NROS pověřena administrací programu EU-LIEN – mikroprojekty. Ve stejném roce je nadace přizvána jako stálý host k Radě pro nadace při Úřadu vlády ČR, která obnovila svoji činnost. NROS pořádala veletrh sociálních služeb pod názvem VITA HUMANA 96 ve spolupráci s Nadací Charty 77 a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

V roce 1998 se NROS přestěhovala do prostor v Jelení ulici, spolu s dalšími neziskovými organizacemi zřídila v přízemí domu Klub neziskových organizací, který se stal místem setkávání, výstav a prezentací činnosti neziskových organizací. V roce 1999 po roce a půl přípravných prací NROS zahájila ve spolupráci s Českou televizí charitativní sbírku „Pomozte dětem“, která představovala nový zdroj prostředků pro projekty NNO na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Nadace se stála součástí mezinárodní sítě nadací pro děti a mládež (International Youth Foundation) a začala pracovat na dalších programech v této oblasti.

V roce 2002 NROS zahájila dva nové grantové programy: Make a Connection – Připoj se! pro mladé lidi ve věku 16 až 24 let, podporovaný společností Nokia, a česko-polsko-německý program klub-net, podporovaný Nadací Roberta Bosche. V roce 2005 po 12 letech skončil program Phare, pro který byla v roce 1993 Nadace rozvoje občanské společnosti založena. Získané zkušenosti umožnily uspět v soutěži o správu Blokového grantu, určeného neziskovým organizacím ve Finančním mechanizmu Norska a Evropského hospodářského prostoru. NROS poprvé získala rozsáhlou státní zakázku ve veřejné soutěži.

Dalším zlomovým rokem v životě nadace byl rok 2011. Nadace se přestěhovala na novou adresu v ulici Na Václavce v Praze 5. Čerstvě zrekonstruované půdní prostory byly otevřeny pro neziskové organizace, které v nich mohou pořádat své vzdělávací akce. NROS změnila nejen adresu, ale také své logo a webové stránky tak, aby odpovídaly filozofii a dalšímu směřování nadace. Zcela nově bylo navázáno partnerství s Nadací O2 na programu Think Big. V tomto roce skončil rovněž z nejvýznamnějších programů uplynulých let, kterým byl Blokový grant pro nestátní neziskové organizace, podporovaný z Finančních mechanismů EHP a Norska. Program podpořil 181 projektů v oblasti lidských práv, multikulturality, ekologie, dětí a mladistvých se specifickými problémy.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Dalibor Dostál: Hana Šilhánová - Podnikání nadací bude riziko. Profit.cz 30. 6. 2012 Dostupné online
  • Dalibor Dostál: Česko stále neumí pomáhat dětem. CSR Fórum 27. 6. 2011. Strana 22.
  • Jiří Hovorka: Půjčkový program Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelny už mezi české neziskovky rozdělil 16,5 milionu korun. Měšec.cz 17. 8. 2011.
  • Dalibor Dostál: Sbírka Pomozte dětem získala zatím přes osmnáct milionů. Deník 19. 4. 2010. Strana 14.
  • Dalibor Dostál: Firmy už nedávají jen peníze, zapojují i své zaměstnance. Deník 19. 4. 2010. Strana 10.
  • Dalibor Dostál: Kuře s kruhem vybralo pro děti desítky milionů korun. Deník 11. 4. 2009. Strana 10.
  • Dalibor Dostál: Neziskovky snáze získají peníze. Deník 3. 10. 2008. Strana 14.
  • Jan Hrudka: Nadace ocenila významné dárce. Mladá fronta DNES / Kraj Hradecký. 24. 5. 2004. Strana 2.
  • Českoskalickou vilu předali bratři Čerychové k neziskovým účelům. Právo / Královéhradecký kraj 25. 5. 2001. Strana 10.
  • PHARE podporuje nevládní neziskové organizace. Zemské noviny, 29. 2. 1996. Strana 4.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]