Wikipedie:Wikidata

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zkratka:
  • WP:WD

Wikidata jsou podpůrný sesterský projekt nadace Wikimedia, který má za cíl sdružovat volně dostupná data, využívaná jinými projekty. Článku Wikipedie je přiřazena položka databáze Wikidat, která obsahuje informace k tématu daného článku. K nejčastěji využívaným patří seznam článků na stejné téma v různých jazykových verzích Wikipedie, zobrazovaný jako mezijazykové odkazy, a odkaz na obrázky v úložišti Commons vytvářený šablonou {{Commonscat}}. Podobně mohou data z Wikidat čerpat infoboxy tak, že místo vyplnění konkrétní hodnoty se do položky infoboxu vloží (volá) odkaz na položku Wikidat. Další plánovanou funkcí jsou seznamy.

Centrální databáze má výhodu, že se oprava či doplnění informací automaticky projeví ve všech souvisejících článcích. Relativně nový projekt (2013) však může mít ještě jistá omezení, například co se týče možnosti kontroly chyb a vandalismu.

Název položky[editovat | editovat zdroj]

Každá položka Wikidat má svůj název, kterým je písmeno Q a kódové číslo, např. položka odpovídající článku Archimédés má název Q8739.

Kromě kódového jména má ještě v každém jazyce svůj vlastní název, označovaný též jako štítek, který je zpravidla stejný nebo podobný jako název článku. Pokud není štítek vyplněn, bývá časem roboticky doplněn zkopírováním názvu článku. Je však vhodné název zkontrolovat a případně doplnit nebo upřesnit. Je možné doplnit:

  • štítek položky – se uvádí název článku (bez rozlišovače v závorce) s malým počátečním písmenem (pokud nejde o vlastní jméno).
  • popis – upřesňující popis, hodí se například tam, kde je po odstranění rozlišovače termín nejasný. Např. pro článek Kodifikace (právo) je správný název položky kodifikace a popis třeba proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu (s malým počátečním písmenem a bez tečky).
  • alias či známý též jako – další jména, pod kterými by uživatel mohl položku hledat, např. pro filozofie by jeden z aliasů měl být filosofie.

Štítek i popis se normálně zobrazují a dají se editovat jen v nastavených jazycích. Řešením je povolit v Nastavení/Udělátka/ (Preferences/Gadgets/) labelLister:

Mezijazykové odkazy[editovat | editovat zdroj]

Wikidata, fáze 1: Odkazy na všechny jazyky na jediném centrálním místě
Starý systém: Mezijazykové odkazy mezi všemi jazyky
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Každý článek na Wikipedii by měl mít svůj ekvivalent na Wikidatech. Například článku Aristotelés odpovídá na Wikidatech položka Q868, která obsahuje odkazy na tentýž článek v různých jazycích. Tyto odkazy jsou následně použity ve všech těchto jazycích pro vytvoření odkazů na ostatní jazyky.

Přidání odkazu do nových článků
Vyhledejte v cizojazyčné Wikipedii článek o stejném tématu. Ve sloupci s jazykovými odkazy vespod je odkaz [Upravit odkazy]. Ten vás přenese na Wikidata, kde na poslední řádek v seznamu „Wikipedie“ přidáte kód projektu cswiki a název článku na české Wikipedii.
Potlačení linků z Wikidat
Ve výjimečných případech (např. Hlavní strana) je žádoucí v článku mít jiné (jen některé) odkazy, než nabízejí Wikidata. V takovém případě použijte v článku příkaz {{noexternallanglinks}}, který potlačí všechny odkazy z Wikidat a zobrazí pouze ty, které jsou přímo v článku. {{noexternallanglinks:es|fr|it}} potlačí pouze vybrané jazyky, v tomto případě španělštinu, francouzštinu a italštinu.

Volání dat z Wikidat[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Wikidata/Přebírání do infoboxů.
Chcete volat data z Wikidat v šablonách na české Wikipedii? Navrhněte to na nástěnce Wikidat.

Volání dat z Wikidat je způsob, jak do článku vložit informaci z propojené položky Wikidat. Využití najde při tvorbě šablon, zejména infoboxů.

Každé položce na Wikidatech lze vyplnit určitý soubor tvrzení včetně odkazů na příslušné jiné položky a případné zdroje. Následně lze volat tyto hodnoty do článků z Wikidat, i s odkazy a zdroji. Hlavní využití nachází v infoboxech. Například v infoboxu v článku Česko lze zadat {{#property:p78}}, neboli výrok o doméně nejvyššího řádu, a ten načte hodnotu daného výroku z připojené položky. Podobně například volání názvu kategorie Commons k danému tématu se provádí pomocí {{#property:P373}}, které je použito v šabloně {{Commonscat}}.

Seznam šablon, které volají údaje z Wikidat, naleznete v této kategorii.

Syntax pro volání dat je popsána na d:Wikidata:Notes/Inclusion syntax, návrhy syntaxe jsou dostupné přes odkaz m:Wikidata/Notes/Inclusion syntax.

Sledování změn[editovat | editovat zdroj]

Na Wikipedii se na stránkách Sledovaných stránek a Posledních změn změny odpovídajících položek Wikidat zobrazují, pouze pokud si zapnete volbu „ukázat Wikidata“, která je ve výchozím nastavení vypnutá, nebo pokud si v osobním nastavení zaškrtnete volbu „zobrazit změny Wikidat“ jak pod záložkou Poslední změny, tak pod záložkou Sledované stránky. Zobrazuje se sledování, zda někdo přidal či odebral odkaz v některém cizím jazyce, případně informace, že byla přidána nebo jinak změněna položka Wikidat propojená s danou stránkou; v případě odstranění odkazu na český článek z položky Wikidat se ve sledovaných stránkách i posledních změnách objeví záznam s textem: „Odkaz na tuto stránku byl z Wikidat odstraněn. Mezijazykové odkazy odstraněny.“

Na stránce historie článku se změny datové položky nezobrazují.

Monitorovací dotazy[editovat | editovat zdroj]