Přeskočit na obsah

Nápověda:Obrázky

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jak známo, „obrázek vydá za tisíc slov“ a zvláště v encyklopedii platí, že dokonalý článek by měl mít u sebe jeden či několik vhodných obrázků. Obrázky se ukládají do samostatné multimediální databáze Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons), která je spravuje a umožňuje jejich vložení do libovolné jazykové verze Wikipedie. Vhodný obrázek tedy musíme nejdříve najít na Wikimedia Commons nebo tam nový obrázek vložit, abychom ho mohli využít v článku na Wikipedii.

Obrázky lze uložit i přímo do Wikipedie, to se ale u české verze nepoužívá. U anglické ano a množství tam uložených obrázků je chráněno autorskými právy, které neumožňují jejich zkopírování na Commons a tedy využití na české Wikipedii.

Výběr vhodného obrázku na Wikimedia Commons

Logo Wikimedia Commons

Chcete-li doplnit článek o obrázky, zkuste zjistit, zda není nějaký dostupný na Wikimedia Commons. Nejlépe to zjistíte prohlédnutím jiných jazykových verzí článku. Lepší je v tomto ohledu jiná než anglická verze, například německá, která obrázky z Commons využívá více. Pokud v článku najdete obrázek, kliknutím na něj se dostanete na popisnou část. Je-li pod obrázkem zobrazeno logo a informace, že soubor pochází z Commons, lze jej vložit i do českého článku. Pokud se v článcích žádný takový soubor nenachází, hledejte přímo na Commons. Na Commons jsou popisky a názvy zpravidla anglicky, proto do políčka hledání zadejte anglický ekvivalent.

Načtení nového obrázku

Pokud máte obrázek, který je možné zveřejnit pod vhodnou svobodnou licencí, můžete ho načíst na Commons a tím umožnit jeho použití na Wikipedii. K načtení můžete použít průvodce na Commons, který spustíte volbou Načíst soubor v levém menu v části Nástroje. Ve Vizuálním editoru je možné přímo při editaci obrázek načíst na Commons a poté ho vložit do článku (volba VložitObrázky a média – karta Načíst).

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Načtení souboru a Nápověda:Obrázky ve Vizuálním editoru.

Umístění obrázku v textu

Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, umisťuje se napravo hned na jeho začátek. Případně jej lze umístit až pod úvod, aby se zobrazil vedle obsahu článku a nezužoval prostor pro úvod. V případě použití infoboxu zpravidla plní funkci úvodního obrázku obrázek v infoboxu. Obrázky ilustrující jednotlivé oddíly článku bývají obvykle pod nadpisem daného oddílu a pod případnými odkazy na další články (šablony {{Podrobně}}, {{Viz též}}). Celkově je vhodné obrázky v těle článku rozmístit přibližně rovnoměrně, aby se neshlukly v jedné sekci a jinde nechyběly. Rozhodující je však to, aby se vyskytovaly na místě, kde se o jimi ilustrovaném předmětu hovoří anebo o něco později; umísťovat obrázek tam, kde čtenář ještě neví, co ilustruje, může být matoucí.

Při vkládání obrázků je dále potřeba zvážit jejich zarovnání a velikost. Předvolba zarovnání je vpravo (right), avšak je-li v dlouhém článku obrázků více, bývá vhodné některé umístit vlevo (left) nebo na střed (center), aby celkový dojem zůstal vyvážený. Přitom je potřeba dbát, aby obrázky umístěné jinde než vpravo na běžném displeji nenarušily zarovnání nadpisů nebi jinak nerozbíjely grafiku stránky. Hodí se proto spíše do dlouhých kapitol na místa, kde v okolí nejsou nadpisy ani obrázky.

Velikost obrázků se obvykle stanovuje parametrem upright, za kterým následuje číslo udávající násobek standardní velikosti; například upright 0.5 znamená zmenšení na polovinu (místo desetinné čárky píšeme tečku). Velikost je potřeba stanovit zejména s ohledem na to, aby byly obrázky dobře čitelné. To znamená, že obrázky obsahující více důležitých detailů (např. mapy s mnoha podrobnostmi a složitá schémata) by měly být zvětšeny, zatímco obrázky jednoduché (např. portrét, v němž většinu plochy zabírá tvář zobrazované osoby) mohou být menší. Obrázky, které k sobě patří a navazují na sebe (např. obsah galerie nebo postupné fáze nějakého jevu) by měly pokud možno mít shodnou velikost, zatímco obrázky, které k sobě nepatří, může být vhodné poněkud odlišit velikostí, pokud jsou umístěny blízko u sebe.

Vložení obrázku do článku

Před vložením obrázku do článku je třeba si ujasnit:

 1. Jméno souboru – přesné jméno souboru (včetně přípony), pod kterým je obrázek uložen na Wikimedia Commons
 2. Umístění – jakým způsobem bude obrázek vložen do textu (velikost, vodorovné zarovnání, rámeček).
 3. Titulek – kterým bude obrázek označen (povinný).

Ve Vizuálním editoru se obrázek vkládá na místo umístění kurzoru. Použije se volba VložitObrázky a média, následuje výběr a vložení obrázku.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Obrázky ve Vizuálním editoru.

Při editaci zdroje vložíme na místo, kam chceme obrázek do článku umístit, text podle tohoto schématu:

[[Soubor:Jméno souboru|volby|Titulek]]

Zde barevně odlišený text Soubor: v dvojitých hranatých závorkách zajistí vložení obrázku. Místo Soubor: může být i File: nebo Image:. Volby jsou speciální klíčová slova oddělená svislou čarou (|), která upřesňují způsob umístění obrázku. Nejčastější a pro základní vložení ilustračního obrázku dostačující je klíčové slovo náhled. Použití dalších voleb je vysvětleno níže.

Pro vložení obrázku lze také využít ikonu Vložený soubor „Vložený soubor“ v záhlaví editačního okna.

Vložení obrázku na příkladu

Zamlžené hory

Typický kód vloženého obrázku pak může vypadat takto:

[[Soubor:Masca-2009.jpg|vlevo|náhled|upright|Zamlžené hory]]
 • Masca-2009.jpg je název souboru (bez „File:“), pod kterým je obrázek uložen na Wikimedia Commons (commons:File:Masca-2009.jpg).
 • Volba vlevo zarovná obrázek na levou stranu (výchozí zarovnání je vpravo). Pokud má článek více obrázků, bývá vhodné prostřídat strany.
 • Volba náhled zmenší obrázek na běžnou velikost (180 bodů šířky), která je vhodná na běžné obrázky v článku. Kliknutím lze zvětšit.
 • Volba upright se používá u obrázků na výšku. Protože je velikost náhledu daná šířkou, byly by náhledy obrázků na výšku bez této volby větší než ty na šířku (kratší strana by byla stejně dlouhá jako delší strana u obrázků na šířku).
 • Text Zamlžené hory se použije jako titulek.

Obecné poznámky

Pokud daný obrázek neexistuje, zobrazí se místo obrázku červený text Soubor:Jméno souboru.

Titulek se použije jako nadpis obrázku u orámovaných obrázků, ale také v případě, že se obrázek nenahraje. To může být např. v textových prohlížečích nebo při čtení hlasovou čtečkou. Proto je třeba obrázek titulkem opatřit vždy, i když se např. nepoužije volba „náhled“ a obrázek se v běžném prohlížeči zobrazí bez titulku. Titulek pak poskytne informace o obrázku například nevidomým lidem. V titulku lze používat odkazy a některé běžné wiki značky. Naopak nelze v nich používat wikisyntaxi pro seznamy, takže je třeba využít šablon {{ul}}, {{ol}} a {{li}}.

Pokud chcete vytvořit textový odkaz na obrázek, přidejte před „Soubor:“ další dvojtečku. Pokud vložíte například:

[[:Soubor:Wiki.png|Logo Wikipedie]]

zobrazí se titulek jako text odkazu, v našem případě Logo Wikipedie. Odkaz vede na stejnou stránku, na kterou by se čtenáři dostali kliknutím na zobrazený obrázek v případě, že byste použili syntaxi bez první dvojtečky.

Volby a možnosti zobrazení

Jako volby se používají následující klíčová slova (v závorce funkční anglické varianty):

náhled
(thumbnail nebo thumb) Vygeneruje automaticky zmenšený náhled, s rámečkem a titulkem pod náhledem. Je rovněž přidána ikona pro kliknutí na obrázek v původní velikosti. Pokud není uvedeno jinak, obrázek bude plavat vpravo (viz vpravo); soubor je znázorněn ve velikosti o šířce 180 px nebo dle osobního nastavení.
vpravo
(right) Obrázek bude zobrazen napravo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vlevo.
vlevo
(left) Obrázek bude zobrazen nalevo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vpravo.
střed
(center) Obrázek bude zobrazen uprostřed, bez obtékání.
žádné
(none) Obrázek bude vložen mezi text, bez obtékání, i když je nastavena volba náhled. Užitečné pro tabulky.
rám
(frame nebo framed) Obrázek bude mít rámeček a titulek, i když není použita volba náhled. Zobrazen bude v plné šíři, přičemž nelze šířku nastavit.
bezrámu
(frameless) Obrázek bude zobrazen v šíři 180 px resp. podle osobního nastavení, aniž by byl zarámován, nemá však vliv na jeho umístění v textu vpravo či vlevo (srv. i parametr náhled).
okraj
(border) Obrázek bude mít jen jednoduchý rámeček, bez titulku (vhodné pro obrázky, obsahující bílou barvu).
upright
Stanoví relativní šířku náhledu se zachováním poměrů stran. Používá se jednak u náhledů obrázků orientovaných na výšku s běžným poměrem stran (zhruba 3:4), aby byly obrázky na šířku a na výšku (plochou) zhruba stejně velké. Dále se používá ve tvaru upright=koeficient, výsledná šířka náhledu bude dána rovnicí koeficient x standardní šířka náhledu (180 px nebo dle osobního nastavení), místo desetinné čárky se používá tečka. Podrobněji níže v sekci relativní velikost náhledů.
velikostpx
Stanoví velikost obrázku na šířku, velikost v pixelech. Výška je dopočítána tak, aby byl dodržen poměr stran. Používání tohoto parametru spolu s volbou náhled je ve většině případů velmi nevhodné, protože uživatelům znemožňuje nastavit svojí vlastní velikost náhledů. Pokud si přejete, aby náhledy měly jiné velikosti, nastavte si to, prosím, ve svém nastavení. Vzhledem k možnostem volby upright je pak použití natvrdo nastavené velikosti zcela přebytečné.
alt=
Za alt= se vkládá alternativní text popisující obrázek pro osoby, kterým se obrázek nezobrazí. Týká se mimo některých zařízení nebo nastavení zvláště osob se zrakovým postižením. Vložíme popis obsahu obrázku, aby si bylo možné udělat představu, co obrázek zobrazuje. Další informace jsou na stránce o přístupnosti.
odkaz=
(link) Za odkaz= se vkládá název stránky (bez hranatých závorek), která se má zobrazit po kliknutí na obrázek místo stránky obrázku. Pokud se volba použije bez názvu stánky (samotné odkaz=), kliknutí nebude mít žádnou funkci. Vhodné např. pro ikonky na portálech atd.
jazyk=
(lang) Obrázky SVG, které obsahují popisky a texty přeložené do více jazyků, se automaticky zobrazí v češtině, pokud je český překlad k dispozici. Pokud je potřeba zobrazit obrázek v jiném jazyce, za jazyk= vyplňte zkratku požadovaného jazyka.

Některé volby lze navzájem kombinovat, oddělují se svislou čárou, např.

[[Soubor:Wiki.png|vpravo|50px|Titulek]]

Pokud chcete ukončit obtékání obrázku, aby další text byl až pod obrázkem, vložte šablonu {{Clear}}.

Další příklady

Použití v článcích

 • [[Soubor:Wiki.png|náhled|Popisek]] – běžné vložení obrázku s popiskem (vpravo)
 • [[Soubor:Wiki.png|náhled|vlevo|Popisek]] – vložení obrázku vlevo
 • [[Soubor:Wiki.png|náhled|upright|Popisek]] – vložení obrázku orientovaného na výšku
 • [[Soubor:Wiki.png|náhled|upright|vlevo|Popisek]] – obrázek na výšku vložený nalevo
 • [[Soubor:Wiki.png|náhled|upright=1.3|Popisek]] – vložení širokoúhlého obrázku (hodnota „1.3“ záleží na širokoúhlosti)
 • [[Soubor:Wiki.png|náhled|upright=0.5|Popisek]] – vložení úzkého vysokého obrázku (opět je potřeba určit vhodnou hodnotu upright)

Speciální použití (nevhodné v běžném textu článku)

 • [[Soubor:Wiki.png|Popis]] vložení nezmenšeného obrázku přímo do textu, popis se objeví po najetí myší
 • [[Soubor:Wiki.png|vlevo|25px|Popis]] vložení zmenšeného obrázku vlevo jako ikona

Relativní velikost náhledů

Bez parametrů
Soubor s formátem na výšku a parametrem upright

Protože je velikost náhledů daná jejich šířkou, je třeba šířku obrázků orientovaných na výšku zmenšit volbou upright, aby byla zachována stejnoměrná velikost náhledů a celek působil harmonicky.

První dva obrázky v této sekci jsou formátovány syntaxí

[[Soubor:Landschaftspark Duisburg-Nord - Hochoefen 1 und 2 vom Sinterplatz.jpg|náhled|Bez parametrů]]
[[Soubor:Landschafts Duisburg-Nord - Hochofen 5 - Cowper.jpg|náhled|upright|Soubor s formátem na výšku a parametrem upright]]

Výchozí šířka náhledů je 180 bodů. Tuto šířku si však přihlášení uživatelé mohou ve svém nastavení změnit (v rozmezí 120–300). Pokud tedy chceme u některého náhledu velikost (šířku) změnit, je lepší použít relativní změnu velikosti (volba upright) než nastavovat pevnou šířku (volba velikostpx). Zajistíme tím, že poměr náhledů zůstane zachován i u uživatelů, kteří mají různě nastavenou výchozí velikost náhledů.

Typické je použití u náhledů obrázků s běžným poměrem stran 4:3, kdy některé jsou s orientací na výšku. Bez korekce velikosti náhledů budou všechny obrázky zmenšeny na šířku 180, výška se u každého upraví tak, aby zůstal zachován poměr stran. U „šířkových“ tedy bude výška méně než 180, u „výškových“ naopak více, při poměru 4:3 konkrétně 180×135 a 180×240. Obrázky na výšku budou tedy větší než ty na šířku.

Názorná ukázka použití volby upright (u obrázku s poměrem 3:4 a výchozí šířkou náhledů 180 bodů).

Pokud použijeme volbu upright, upraví se automaticky šířka náhledu na 75 % výchozí šířky. Při hodnotě 180 bodů dostaneme šířku 0,75×180=135 bodů, u výškového obrázku s poměrem 3:4 tím získáme náhled 135×180, tedy stejný rozměr jako u obrázků na šířku bez korekce. Pokud tedy máme obrázky s orientací na výšku a běžným poměrem stran, použitím volby upright docílíme vyrovnaných velikostí všech náhledů.

Pokud potřebujeme jiný poměr než 0,75, může koeficient nastavit. Pokud chceme náhled (jeho šířku) zmenšit, např. u extrémně vysokých obrázků, použijeme hodnotu menší než 1, např. 0,5 pro poloviční šířku. Pro dosažení širšího náhledu, např. u panoramat, použijeme hodnotu větší než 1, např. číslo 2 zajistí dvojnásobnou šířku.

Syntaxe je např.

upright=1.8

(pozor, s desetinnou tečkou) – v tomto případě bude šířka náhledu určena 180 procenty stávajícího nastavení (pro výchozí nastavení 180 % ze 180 px, tj. 320 px, nebo 180 % osobního nastavení).

Výhoda tohoto parametru tkví v tom, že se jedná o automatické nastavení velikosti, které funguje jak u nepřihlášených uživatelů, tak i u uživatelů, kteří si v osobním nastavení nastavili svou preferovanou velikost náhledu. Poměr stran zůstává vždy dodržen.

Zvětšení velikosti obrázku nad jeho skutečnou velikost vede k pixelizaci (s výjimkou formátu .svg) a je vyřešeno uspokojivě pouze u parametru náhled, kde je soubor zobrazen maximálně ve své vlastní velikosti.

U schémat obsahující tenké linie nebo malá písmenka nemusí být použití tohoto parametru vždy nejvýhodnější. V takových případech může mít lepší výsledky pevně nastavená a po typografické stránce vyladěná velikost.

Speciální případy obrázků

Panorama

Panoramatický, tedy velmi široký obrázek je možné vložit jako náhled s použitím parametru upright s koeficientem větším než 1 (viz výše). Ve vhodných případech je také možné vložit panoramatický obrázek přes celou šířku stránky, ze kterého se při užším zobrazení bude zobrazovat jen část s možností posouvání. Použijte k tomu šablonu {{Panorama}}.

Sférické panorama

Srbsko
ukázat jako 360° panorama

Sférická panoramata jsou panoramata, která reprodukují všechny úhly pohledu, které jsou viditelné. Na těchto fotografiích je tedy zobrazen úhel pohledu 360° na šířku a 180° na výšku. Takže obraz zakryje celý povrch koule, v jejímž středu se nachází záznamové zařízení.

 • Wikipedie aktuálně zobrazuje sférické panorama pomocí šablony: {{PanoViewer|název_souboru|popis obrázku}}. Náhled odpovídá zkreslené reprezentaci při normální integraci, ale po kliknutí myši se otevře odpovídající prohlížeč obrázků pro sférické panorama.
 • Na stránce Popis obrázku Commons by měla být použita šablona Pano360, která také umožňuje použití prohlížeče
 • Videa zatím nelze integrovat

Galerie

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Galerie.

Pokud téma článku vyžaduje zařazení většího množství obrázků a nelze je vhodně umístit v textu, je možné z části obrázků vytvořit galerii. Galerie obrázků je soubor náhledů obrázků zaujímající část článku v celé jeho šířce. Nejčastěji se umisťuje do samostatného oddílu ke konci článku s nadpisem Galerie, případně na konec vhodného oddílu (např. Dílo u malíře).

Různé odkazy v různých částech jednoho obrázku (Imagemap)

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Imagemap.

Pomocí funkce imagemap lze různým částem obrázku přiřadit odlišné odkazy. Příkladem použití může být obrázek mapy světa, kde jsou jednotlivým kontinentům přiřazeny odkazy na příslušné články o nich.

Osobní nastavení

V osobním nastavení si může registrovaný wikipedista určit, v jaké velikosti (v rozmezí 120–300 px) se mu budou zobrazovat náhledy obrázků, není-li u nich uvedena ve zdrojovém textu konkrétní hodnota (na náhledy v galeriích nemá toto nastavení vliv). Také je zde možno nastavit omezení velikosti výchozího zobrazení obrázků na stránkách s jejich popisem.

Nezobrazované obrázky

Obrázky zapsané na stránce MediaWiki:Bad image list nejsou při vložení do článku zobrazeny, ale nahrazeny pouhým odkazem na stránku souboru.

Související stránky